Porady
www.se.pl - Wiadomości, Polityka, Sport.pl porady edukacja Kiedy sąd pozbawia ojca praw rodzicielskich Kiedy sąd pozbawia ojca praw rodzicielskich

Kiedy sąd pozbawia ojca praw rodzicielskich Kiedy sąd pozbawia ojca praw rodzicielskich

03.07.2013, godz. 02:00
Z myślą o bezpieczeństwie dzieci
foto:

Córka wyszła za mąż za człowieka, który jest jak ojciec dla jej obecnie 14-letniego syna. Były zięć mieszka w odległym mieście i odwiedził dziecko tylko cztery razy w ciągu dwóch lat, które upłynęły od rozwodu. Wprawdzie regularnie płaci alimenty, ale to chyba za mało? Jego władza rodzicielska nie jest nawet ograniczona. Właściwie powinien się jej zrzec na rzecz ojczyma swojego syna. Jak pozbawić biologicznego ojca praw rodzicielskich?

Ojciec dziecka nie może się zrzec władzy rodzicielskiej ani na rzecz ojczyma, ani żadnej innej osoby. Ojczym może adoptować dziecko tylko wtedy, gdy biologiczny ojciec został pozbawiony praw rodzicielskich. Wniosek o to może pani córka wnieść do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania jej syna. W trakcie postepowania w sprawie pozbawienie ojca praw rodzicielskich może on wyrazić na to zgodę. Ale jeśli się nie zgodzi, sąd może uznać, że nie ma podstaw, aby pozbawić go tych praw. Z listu wynika, że biologiczny ojciec pani wnuka ma pełne prawa rodzicielskie. Obejmują one w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad dzieckiem i jego majątkiem. Trudno tę pieczę wykonywać, mieszkając "w odległym mieście". Sąd opiekuńczy może zmienić orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania zawarte w wyroku orzekającym rozwód, jeżeli wymaga tego dobro dziecka. Sąd mógłby więc na wiosek matki dziecka ograniczyć prawa rodzicielskie ojca. Natomiast pozbawić ich może tylko wtedy, gdyby ojciec:

- nie mógł wykonywać władzy rodzicielskiej z powodu trwałej przeszkody,

- nadużywał władzy rodzicielskiej,

- w sposób rażący zaniedbywał obowiązki względem dziecka.

Wiele zależałoby od tego, jak sąd potraktowałby zamieszkanie ojca w odległym mieście: jako trwałą czy przemijającą przeszkodę w wykonywaniu władzy rodzicielskiej. Trwała przeszkoda polega na braku możliwości sprawowania władzy rodzicielskiej przez okres długi lub bardzo trudny do przewidzenia. Jeśli ojciec dziecka wyjechał tylko do pracy w innym mieście, przeszkoda nie jest trwała. W przypadku przemijającej przeszkody sąd może orzec zawieszenie władzy rodzicielskiej do czasu jej przeminięcia.

Jeśli jednak pani były zięć przeprowadził się do miasta odległego od miejsca zamieszkania syna, bo przebywa tam z kolejną żoną, jest to przeszkoda trwała. Bywa, że skutkuje to pozbawieniem władzy rodzicielskiej. Sąd może jej pozbawić także rodzica, który trwale nie interesuje się dzieckiem. Jednak w sytuacji opisywanej przez panią ojciec odwiedza dziecko. Sąd może orzec pozbawienie władzy rodzicielskiej tylko wówczas, gdy stosowane dotychczas łagodniejsze środki (np. jej ograniczenie) nie przyniosły skutku. Ewentualnie, jeśli okoliczności danego przypadku wskazują na to, że zastosowanie łagodniejszych środków jest niecelowe. W pani sytuacji nie zachodzi żadna z tych okoliczności.Oprac. EJ

Podstawa prawna:

Art. 95 § 1, 98, 111§ 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Art. 569 § 1, 572 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego

Ojciec dziecka nie może się zrzec władzy rodzicielskiej ani na rzecz ojczyma, ani żadnej innej osoby. Ojczym może adoptować dziecko tylko wtedy, gdy biologiczny ojciec został pozbawiony praw rodzicielskich. Wniosek o to może pani córka wnieść do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania jej syna. W trakcie postepowania w sprawie pozbawienie ojca praw rodzicielskich może on wyrazić na to zgodę. Ale jeśli się nie zgodzi, sąd może uznać, że nie ma podstaw, aby pozbawić go tych praw. Z listu wynika, że biologiczny ojciec pani wnuka ma pełne prawa rodzicielskie. Obejmują one w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad dzieckiem i jego majątkiem. Trudno tę pieczę wykonywać, mieszkając "w odległym mieście". Sąd opiekuńczy może zmienić orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania zawarte w wyroku orzekającym rozwód, jeżeli wymaga tego dobro dziecka. Sąd mógłby więc na wiosek matki dziecka ograniczyć prawa rodzicielskie ojca. Natomiast pozbawić ich może tylko wtedy, gdyby ojciec:

- nie mógł wykonywać władzy rodzicielskiej z powodu trwałej przeszkody,

- nadużywał władzy rodzicielskiej,

- w sposób rażący zaniedbywał obowiązki względem dziecka.

Wiele zależałoby od tego, jak sąd potraktowałby zamieszkanie ojca w odległym mieście: jako trwałą czy przemijającą przeszkodę w wykonywaniu władzy rodzicielskiej. Trwała przeszkoda polega na braku możliwości sprawowania władzy rodzicielskiej przez okres długi lub bardzo trudny do przewidzenia. Jeśli ojciec dziecka wyjechał tylko do pracy w innym mieście, przeszkoda nie jest trwała. W przypadku przemijającej przeszkody sąd może orzec zawieszenie władzy rodzicielskiej do czasu jej przeminięcia.

Jeśli jednak pani były zięć przeprowadził się do miasta odległego od miejsca zamieszkania syna, bo przebywa tam z kolejną żoną, jest to przeszkoda trwała. Bywa, że skutkuje to pozbawieniem władzy rodzicielskiej. Sąd może jej pozbawić także rodzica, który trwale nie interesuje się dzieckiem. Jednak w sytuacji opisywanej przez panią ojciec odwiedza dziecko. Sąd może orzec pozbawienie władzy rodzicielskiej tylko wówczas, gdy stosowane dotychczas łagodniejsze środki (np. jej ograniczenie) nie przyniosły skutku. Ewentualnie, jeśli okoliczności danego przypadku wskazują na to, że zastosowanie łagodniejszych środków jest niecelowe. W pani sytuacji nie zachodzi żadna z tych okoliczności.Oprac. EJ

Podstawa prawna:

Art. 95 § 1, 98, 111§ 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Art. 569 § 1, 572 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: