Se.pl - Wiadomości, Polityka, Informacje, Wydarzenia, Sport.pl technologie porady Abonament RTV 2014. Ile wynosi? Komu przysługują zniżki?

Abonament RTV 2014. Ile wynosi? Komu przysługują zniżki?

03.01.2014, godz. 19:06
telewizja, telewizor, pilot
foto: se.pl

Zobacz, ile w roku 2014 będziesz musiał zapłacić abonamentu RTV i komu przysługują zniżki?

Wysokość opłat abonamentowych rtv w roku kalendarzowym 2014 - zgodnie z rozporządzeniem KRRiT z dnia 07. maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2014 r. wynosi:

  • Opłata za 1 miesiąc za radioodbiornik wynosi 5,90 zł (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 70,80 zł).
  • Opłata za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 19,30 zł (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 231,60 zł).

Zobacz: Emerycie! Nie płać za abonament telewizyjny. Tabela osób zwolnionych z opłaty

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc:

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc:

Abonent ze zniżki może skorzystać o ile wnosi opłatę z góry w terminie tj. do dnia 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

 

ZWOLNIENIA OD OPŁAT ABONAMENTOWYCH

Osobami uprawnionymi do zwolnionia od opłat abonamentowych są m.in.:

  • osoby, które ukończyły 75 rok życia,
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
  • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: