SUPER EXPRESS.pl twoje pieniądze emerycie walcz o swoje! Ile możesz dorobić do renty i emerytury

Ile możesz dorobić do renty i emerytury

23.05.2011, godz. 02:00
Emerycie! Sprawdź, czy nie oszukali cię na emeryturze
foto: Brak agencji

Jeśli jesteś wcześniejszym emerytem lub rencistą, a masz zamiar dalej pracować, powinieneś zawiadomić o tym oddział ZUS, który wypłaca ci świadczenie. Nie muszą tego robić emeryci, którzy przed podjęciem zatrudnienia ukończyli 60 lat (kobieta) lub 65 (mężczyzna). Ich nie obowiązują limity.

Jeśli natomiast jesteś tzw. wcześniejszym emerytem, obowiązują cię ograniczenia. W zależności od tego, jak duża jest kwota, którą dorobisz, emerytura będzie wypłacana w całości, zmniejszona lub zawieszona. Przy czym nie ma znaczenia wysokość pobieranej emerytury. Kwota zmniejszenia świadczenia zależy od osiąganego przychodu.

Na rencie socjalnej

Bezkarnie możesz zarobić nie więcej niż 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Obecnie, od 1 marca jest to przychód do 1031,50 zł. Jeśli przekroczysz tę kwotę, to nastąpi zawieszenie wypłaty renty.

Kiedy ZUS zawiesi ci świadczenie Jeśli dorobisz miesięcznie
(kwoty obowiązują do 31.05):
do 2406,80 zł (70 proc. przeciętnego
wynagrodzenia)
bez konsekwencji
od 2406,80 zł do 4469,70 zł (od 70
do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia)
ZUS pomniejszy
ci świadczenie
więcej niż 4469,70 zł (130 proc.
przeciętnego wynagrodzenia)
ZUS zawiesi
ci świadczenie

Na świadczeniu przedemerytalnym

Możesz bezkarnie dorabiać do świadczenia, jeśli twoje dochody wraz ze świadczeniem nie są wyższe niż 25 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji. Od 1 marca 2011 roku jest to kwota w wysokości 806,30 zł.

Jeśli w ciągu miesiąca zarobisz więcej, to świadczenie podlega zmniejszeniu. Obniżone świadczenie będziesz dostawać tak długo, aż powiadomisz ZUS, że już nie dorabiasz lub, że twoje łączne zarobki są niższe. Natomiast wypłata świadczenia podlega zawieszeniu, gdy twoje zarobki (bez świadczenia) będą wyższe niż 2257,50 zł (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia).

Bez żadnych ograniczeń można zarabiać z tytułu:

- umów o dzieło zawartych nie z własnym pracodawcą,

- praw autorskich i patentowych, wynajmu lub dzierżawy nieruchomości lub lokali,

- honorariów z tytułu działalności twórczej,

- darowizn i zapomóg.

Dorabiać bez ograniczeń może osoba, która ma:

- rentę inwalidy wojennego,

- rentę inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową,

- rentę rodzinną przysługującą po osobach uprawnionych do wymienionych świadczeń, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą wojskową.

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: