Ile będzie wynosić moja emerytura?

22.08.2011, godz. 02:45
Pieniądze
foto: Brak agencji

Większość Polaków otrzymuje emerytury wyłącznie z ZUS-u, które są obliczane według starych zasad. Jednak z roku na rok zacznie przybywać osób, których świadczenia będą wypłacane na podstawie składek zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych. Oto na jakie pieniądze mogą liczyć w przyszłości.

Podstawę do obliczenia emerytury dla osób urodzonych po 31 grudnia 1968 roku będzie stanowiła suma zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zgromadzona na indywidualnym koncie w ZUS, za okres od 1 stycznia 1999 r., powiększona o zwaloryzowany kapitał początkowy (który został ustalony wcześniej dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., a które przed dniem 1 stycznia 1999 r. opłacały składki na ubezpieczenie społeczne).

Od czego zależy wysokość nowej emerytury

Wysokość nowej emerytury nie podlega żadnym ograniczeniom. Im więcej składek, tym wyższe świadczenie. Nie jest też wymagany żaden minimalny okres ubezpieczenia (możesz ją dostać zarówno po roku, jak i po kilkudziesięciu latach pracy, choć jej wysokość będzie zależała od kapitału początkowego i zgromadzonych składek). Nie ma też znaczenia tytuł ubezpieczenia? - gdy osiągniesz tzw. powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), możesz przejść na emeryturę liczoną według nowych zasad bez względu na to, czy miałaś(-eś) odprowadzane składki jako pracownik, zleceniobiorca czy osoba prowadząca działalność gospodarczą. Bierze się pod uwagę zwaloryzowane składki zapisane na twoim indywidualnym koncie do końca miesiąca, od którego przysługuje wypłata świadczenia. Średnie dalsze trwanie życia wyrażone w miesiącach (wspólnie dla kobiet i mężczyzn) przyjmuje się dla wieku osoby, która przechodzi na emeryturę. Tablice ogłasza co roku prezes GUS.

Jak się liczy emeryturę według nowych zasad

Emerytura stanowić będzie równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia zgromadzonej na twoim indywidualnym koncie sumy przez tzw. średnie dalsze trwanie życia.

Emerytura = zwaloryzowane składki + zwaloryzowany kapitał początkowy/średnie dalsze trwanie życia.

Boję się o przyszłą emeryturę

- Już za dwa lata przejdę na emeryturę, ale wciąż nie wiem, jakiej wysokości świadczenia mogę się spodziewać. Nie mam zaufania ani do ZUS, ani do OFE - mówi Krystyna Jakuć z Płonki Kościelnej (woj. podlaskie). I dodaje, że wszystko to obiecanki cacanki, zarówno ze strony rządu, jak i funduszy emerytalnych. Skończyłam studia, wychowałam troje dzieci i kiedy skończę 60 lat, będę miała zaledwie 20 lat stażu pracy, a więc nie liczę na wiele. Uważam, że najlepiej liczyć tylko na siebie i oszczędzać samodzielnie.

Oszczędzaj na jesień życia

Boisz się, że w przyszłości dostaniesz głodową emeryturę? Pomyśl o oszczędzaniu. Oto, co możesz zrobić, by zapewnić sobie wyższe świadczenie.

Oszczędzając tylko w I (ZUS) i II filarze (OFE), nie zapewnisz sobie emerytury porównywalnej do uzyskiwanych zarobków. Możesz jednak oszczędności gromadzić w funduszach inwestycyjnych, na polisach ubezpieczeniowych lub na różnych lokatach bankowych. Odkładane sumy wcale nie muszą być wielkie - możesz zacząć od kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Można także skorzystać z tworzonych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych planów oszczędzania.

Oszczędności możesz gromadzić także w ramach:

- Pracowniczych Programów Emerytalnych - jeśli pracujesz w firmie, w której jest stworzony taki program;

- IKE - zaletą IKE jest zwolnienie z tzw. podatku Belki - pod warunkiem utrzymania zebranych na IKE pieniędzy do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego;

- Polis kapitałowych - przypominają parasol, pod którym zgromadzone są oferowane przez daną firmę fundusze inwestycyjne. Twoje pieniądze są więc bezpieczniejsze, ponieważ ryzyko inwestycyjne rozkładane jest na kilka funduszy o różnej stopie zwrotu i ryzyka. Istnieje też możliwość dziedziczenia, w dodatku bez obowiązku płacenia podatku od spadków i darowizn;

- Funduszy inwestycyjnych - lokują twoje pieniądze w papiery wartościowe, akcje, obligacje i inne instrumenty rynku pieniężnego;

- Lokat bankowych - to bezpieczna forma oszczędzania, ostatnio banki ścigają się w atrakcyjnych ofertach. Nasze zyski zależą od oprocentowania lokaty, lecz także od długości okresu deponowania oraz częstotliwości kapitalizowania odsetek.

Dopasuj oszczędzanie do potrzeb

Przy wyborze warto brać pod uwagę przede wszystkim ryzyko związane z danym programem oszczędnościowym i stopę zwrotu, jaką możemy dzięki niemu osiągnąć. Im dłużej trwa program i im większy wybór oraz wpływ mamy na to, co dzieje się z naszymi pieniędzmi, tym niższe jest ryzyko, a stopa zwrotu wyższa. PPE nie jest więc dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą mieć wpływ na sposób inwestowania pieniędzy. Ten produkt może stanowić tylko uzupełnienie całego programu inwestycyjnego. Podobnie jest z IKE. Niskie zyski i często niewielkie możliwości dywersyfikacji ryzyka sprawiają, że ta forma oszczędzania powinna być traktowana jako dodatkowa.

Lokata bankowa jest dobrym sposobem, jeśli zamierzamy oszczędzać na emeryturę. Polisy kapitałowe, oprócz wysokich zysków w długim okresie, przede wszystkim pozwalają na skonstruowanie portfela dopasowanego do indywidualnych potrzeb. Obniżają też do minimum ryzyko i co najważniejsze - wpływają na nas mobilizująco. Comiesięczne, niewielkie wpłaty na koniec trwania programu będą świetnym uzupełnieniem emerytury.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: