www.se.pl - Wiadomości, Polityka, Sport.pl twoje pieniądze emerycie walcz o swoje! Jakie ulgi i zniżki mają seniorzy - SPIS na rok 2011

Jakie ulgi i zniżki mają seniorzy - SPIS na rok 2011

28.09.2011, godz. 12:00
Seniorze, korzystaj z ulg!
foto:

Starsi i schorowani ludzie na pewno nie mają łatwego życia. Niskie świadczenia sprawiają, że ciężko jest im związać koniec z końcem, dlatego warto wiedzieć, jakie zniżki i przywileje przysługują seniorom.

Tańsze podróże

PKP. Masz prawo do dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37 proc. w 2 kla-sie pociągów osobowych, pospiesznych i ekspresowych. Ulga ta nie dotyczy przejazdów pociągami EuroCity i InterCity. Pamiętaj jednak, że przejazd "tam" i "z powrotem" jest traktowany jako dwa oddzielne przejazdy.

Prawo do zniżki przysługuje na podstawie zaświadczenia (wydawanego m.in. przez terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów) wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość. Z dwóch ulgowych przejazdów w ciągu roku mogą też skorzystać współmałżonkowie emerytów, na których pobierane są zasiłki rodzinne.

Karta seniora. Osoby, które ukończyły 60 lat, mogą wykupić Kartę Seniora, która upoważnia do 50-procentowej ulgi przy nabywaniu biletów na przejazd w klasie 1 lub 2 w pociągach uruchamianych przez PKP InterCity (m.in. w pociągach TLK, EIC, EC). Karta kosztuje 150 zł i można ją nabyć w kasach PKP InterCity. Jest imienna, ważna wyłącznie z dokumentem tożsamości umożliwiającym stwierdzenie wieku.

REGIOkarta Senior. To propozycja Przewozów Regionalnych dla osób, które ukończyły 60 lat. Uprawnia ona do zakupu wszystkich rodzajów biletów tańszych nawet o 30 proc. na pociągi czterech przewoźników kolejowych: Przewozów Regionalnych, Arrivy RP, Kolei Dolnośląskich oraz Kolei Wielkopolskich. Kartę można kupić za 49 zł w kasach biletowych Przewozów Regionalnych.

Podróżowanie z I grupą inwalidzką. Inwalidzi I grupy oraz osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mają prawo do 49-procentowej zniż-ki na bilety jednorazowe w pociągach osobowych oraz autobusach PKS w komunikacji zwykłej, a także do 37-procentowej ulgi na bilety jednorazowe w pozostałych pociągach PKP oraz autobusach PKS. Prawo do ulg przysługuje na podstawie jednego z dokumentów, między innymi wypisu z orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, wypisu z orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS, legitymacji osoby niepełnosprawnej wystawionej przez uprawniony organ, które okazuje się wraz z dowodem osobistym.

Osobom niewidomym, uznanym za niezdolne do samodzielnej egzystencji, przysługuje ulga do 93 procent na bilety jednorazowe w pociągach osobowych oraz autobusach PKS w komunikacji zwykłej. W pozostałych pociągach oraz autobusach należy się zniżka w wysokości 51 procent.

Tańsze latanie. Jeśli marzą ci się dalekie wakacje, to masz również szansę na tańszy przelot. Większość międzynarodowych linii lotniczych oferuje ulgi na przeloty dla pasażerów po 60. roku życia (na podstawie dowodu tożsamości). Ulga ta ustalana jest indywidualnie przez linie lotnicze.

Tańszy paszport. Opłata za wydanie paszportu wynosi 140 zł. Ulga w wysokości 50 proc. (70 zł) przysługuje między innymi emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i ich współmałżonkom (pozostającym na ich utrzymaniu), osobom przebywającym w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczych oraz pobierającym zasiłki stałe, a także kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy o kombatantach.

Żadnych opłat nie pobiera się natomiast od:

- osób, które w dniu złożenia wniosku ukończyły 70 lat,

- osób przebywających w domach opieki społecznej lub zakładach opiekuńczych oraz od osób korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, które wyjeżdżają za granicę w celu długotrwałego leczenia lub konieczności poddania się operacji.

Ulgę można otrzymać dopiero po udokumentowaniu prawa do niej. W przypadku zbiegu tytułów uprawniających do ulgi przysługuje tylko jedna ulgowa opłata paszportowa.

Darmowa komunikacja miejska. W większości polskich miast emerytom i rencistom przysługuje 50-procentowa ulga, natomiast seniorzy, którzy skończyli 70 lat, mogą środkami komunikacji miejskiej (autobusami, tramwajami) jeździć za darmo. W niektórych, większych miastach można również zakupić tzw. bilet seniora, który upoważnia do darmowych przejazdów. Kosztuje ok. 20-50 zł i jest ważny przez cały rok.

Ulgi telekomunikacyjne

Rabat 50 proc. na usługi telekomunikacyjne (przyłączenie do sieci i abonament) w TP przysługuje osobom z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności w przypadku:

choroby narządu wzroku

zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu

zastosowania przez Zespół Orzekający w orzeczeniu więcej niż jednego symbolu przyczyny niepełnosprawności.

Muzea, teatry, kina

W muzeach państwowych za bilety płacisz połowę ceny normalnego biletu. Większość galerii, skansenów czy ogrodów zoologicznych również udziela zniżek dla emerytów (do 25 proc. ceny biletu). Zasady sprzedaży placówki ustalają samodzielnie, zwykle wystarczy w kasie okazać legitymację emeryta/rencisty, lub ostatni odcinek renty czy emerytury. O zniż-ki pytaj też w wybranych kinach i teatrach. Niektóre kluby sportowe mają pule biletów ulgowych dla emerytów po 65. roku życia.

Ulga na psa

W niektórych miastach osoby, które ukończyły 65 lat i prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe, są zwolnione z opłat za posiadanie psa.

Tańszy Internet

Jeśli w ciągu roku płaciłeś za dostęp do sieci, możesz skorzystać z tzw. ulgi na Internet. Masz prawo odliczyć od dochodu wydatki na Internet do wysokości 760 zł. Warunkiem jest jednak samodzielne złożenie zeznania rocznego. Jeśli rozliczenie z fiskusem pozostawisz ZUS-owi, nie możesz skorzystać z ulgi.

Taniej za wakacje i za rekreację

Emeryci i renciści tradycyjnie mogą liczyć na zniżki w domach wczasowych w miejscowościach mających status uzdrowisk. Zdarza się jednak, że zniżki te, zwykle w wysokości od 10 do 30 proc., dotyczą tylko pobytów poza sezonem turystycznym.

Jeśli chodzi o rekreację w miejscu zamieszkania, emeryt może liczyć na zniżki na większości pływalni.

autor: Olga Zdanowicz. zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: