Se.pl twoje pieniądze emerycie walcz o swoje! Kto NIE MUSI PŁACIĆ abonamentu RTV - spis, LISTA

Kto NIE MUSI PŁACIĆ abonamentu RTV - spis, LISTA

02.10.2012, godz. 10:30
Kto może nie płacić abonamentu
foto:

Wiele osób jest zwolnionych z opłat za abonament telewizyjny. Są to osoby:

- zaliczone do I grupy inwalidów,

- z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji,

- o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje dodatek pielęgnacyjny,

- które skończyły 75 lat,

- które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną,

- niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,

- których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.,

- inwalidzi wojenni i wojskowi,

- kombatanci, niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz wdowy i wdowcy po kombatantach, którzy są jednocześnie emerytami lub rencistami.

Uwaga! Zwolnienie nie przysługuje osobom, które mieszkają we wspólnym gospodarstwie domowym co najmniej z dwiema osobami, które ukończyły 26. rok życia i które nie spełniają warunków do uzyskania tych zwolnień.

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (DzU nr 85, poz. 728, z późn. zm.)

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: