Rehabilitacja w ramach prewencji rentowej ZUS

01.10.2012, godz. 02:00
Rehabilitacja w ramach prewencji rentowej ZUS
foto:

Długo i ciężko chorujesz, ale nie chcesz iść na rentę, tylko wrócić do pracy? Pojedź na bezpłatny turnus rehabilitacyjny ZUS.

Ten program rehabilitacji leczniczej skierowany jest do osób, które z powodu swojej choroby przez dłuższy czas nie będą mogły pracować, ale jednocześnie lekarze dają im szansę na to, że po zakończeniu rehabilitacji wrócą do pracy.

Z programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS mogą skorzystać osoby, które płacą składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na turnus rehabilitacyjny mogą także wyjechać osoby:

- mające prawo do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego (po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego),

- pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Kto da ci skierowanie

Aby skorzystać z programu rehabilitacji, przede wszystkim musisz postarać się o wniosek wystawiony przez lekarza prowadzącego leczenie. Wniosek ten będzie stanowił podstawę do wydania przez lekarza orzecznika ZUS orzeczenia o potrzebie rehabilitacji. Na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej najczęściej kieruje lekarz orzecznik ZUS, ale każdy lekarz prowadzący twoje leczenie może wystąpić do ZUS z wnioskiem o przeprowadzenie takiej rehabilitacji. Wniosek może być wystawiony na dowolnym formularzu i powinien zawierać: imię i nazwisko chorego, PESEL, adres zamieszkania i numer telefonu, rozpoznanie medyczne w języku polskim oraz opinię, czy po przeprowadzeniu rehabilitacji masz szansę na powrót do pracy (wzór wniosku można znaleźć na stronie internetowej ZUS: www.zus.pl).

Orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej lekarz orzecznik ZUS może wydać również:

- podczas kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby i kontroli zwolnień lekarskich,

- orzekając o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego,

- orzekając o przyznaniu renty,

- przy ustalaniu uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego.

Gdzie z wnioskiem

Gdy twój lekarz wystawi wniosek o rehabilitację leczniczą, musisz złożyć go w oddziale ZUS właściwym ze względu na twoje miejsce zamieszkania. Na podstawie tego wniosku lekarz orzecznik ZUS orzeka o potrzebie rehabilitacji leczniczej i wystawia skierowanie do ośrodka rehabilitacyjnego. Takie skierowanie sporządza komórka prewencji, rehabilitacji i świadczeń rzeczowych oddziału ZUS i następnie wysyła je do ciebie.

Na skierowanie czekasz średnio około 30 dni, bo ważne jest, żebyś po chorobie lub urazie jak najwcześniej rozpoczął rehabilitację i trafił do ośrodka rehabilitacyjnego. Masz wtedy dużo większe szanse na wyleczenie i powrót do zawodowej aktywności.

Co ci przysługuje

W ramach turnusu ZUS płaci za:

- rehabilitację medyczną,

- rehabilitację psychologiczną,

- edukację zdrowotną,

- naukę zasad zdrowego żywienia,

- promocję zdrowia.

Jak długo się rehabilitujesz

Turnus rehabilitacyjny powinien trwać 24 dni. Ten czas może być przedłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka rehabilitacyjnego, po uprzednim uzyskaniu zgody ZUS.

Może to nastąpić w przypadku:

- pozytywnego rokowania co do odzyskania zdolności do pracy w przedłużonym czasie trwania rehabilitacji,

- wcześniejszego przywrócenia zdolności do pracy,

- innych przyczyn, np. losowych.

Jakie schorzenia w ramach rehabilitacji

Nie wszystkie typy schorzeń kwalifikują się do rehabilitacji prowadzonej przez ZUS. Program rehabilitacji obejmuje te grupy schorzeń, które są najczęstszą przyczyną niezdolności do pracy.

Możesz leczyć się w systemie stacjonarnym albo ambulatoryjnym. ZUS może cię skierować na turnus rehabilitacyjny, jeśli cierpisz na któreś z poniższych schorzeń:

w systemie stacjonarnym:

- w schorzeniach narządu ruchu,

- w schorzeniach układu krążenia,

- w schorzeniach układu oddechowego,

- w schorzeniach psychosomatycznych;

w systemie ambulatoryjnym:

- w schorzeniach narządu ruchu,

- w schorzeniach układu krążenia,

- w schorzeniach psychosomatycznych.

Uwaga! Rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS rocznie kończy ok. 60 tys. osób.

Rehabilitacja w schorzeniach narządu ruchu

Możesz dostać skierowanie na turnus rehabilitacyjny z ZUS, jeśli cierpisz na schorzenia narządu ruchu związane z:

- przewlekłymi dolegliwościami bólowymi,

- ograniczeniem ruchomości przy chorobach zwyrodnieniowych stawów czy chorobach tkanek miękkich związanych z ich używaniem, przeciążaniem i uciskiem,

- z chorobami kręgosłupa,

- z następstwami urazów układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej.

Rehabilitacja w schorzeniach układu krążenia

Możesz dostać skierowanie na turnus rehabilitacyjny z ZUS, jeśli cierpisz na następujące choroby układu krążenia:

- choroba niedokrwienna serca bez zawału i po przebytym zawale serca,

- choroba niedokrwienna serca po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego,

- choroba niedokrwienna serca po przezskórnych interwencjach wieńcowych,

- łagodne i dobrze kontrolowane nadciśnienie tętnicze,

- wyrównana niewydolność serca,

- stan po implantacji układu stymulującego serca lub kardiowertera-defibrylatora,

- wady zastawkowe serca niewymagające korekcji chirurgicznej,

- wady zastawkowe serca po leczeniu chirurgicznym.

Rehabilitacja w schorzeniach pulmonologicznych

Możesz dostać skierowanie na turnus rehabilitacyjny z ZUS, jeśli cierpisz na następujące choroby układu oddechowego:

- przewlekłe zapalenie oskrzeli i (lub) rozedma płuc z towarzyszącym utrudnieniem przepływu powietrza widocznym w spirogramie - dotyczy najliczniejszej grupy pacjentów kwalifikowanych do programu rehabilitacji leczniczej w schorzeniach pulmonologicznych,

- astma oskrzelowa,

- śródmiąższowe choroby płuc,

- choroby układu nerwowego lub mięśniowego przebiegające z zajęciem mięśni oddechowych,

- pierwotne nadciśnienie płucne,

- nowotwory płuc po skutecznym leczeniu onkologicznym (z uwzględnieniem stopnia zaawansowania tych chorób i możliwości odzyskania zdolności do pracy po odbyciu rehabilitacji leczniczej).

Rehabilitacja w schorzeniach psychosomatycznych

Możesz dostać skierowanie na turnus rehabilitacyjny z ZUS, jeśli cierpisz na następujące schorzenia psychosomatyczne:

- zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną,

- zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi.

ZUS płaci za wszystko

Jeśli ZUS wyśle cię na turnus rehabilitacyjny, nie musisz martwić się o koszty. Rehabilitacja jest całkowicie bezpłatna, ZUS bierze na siebie również koszty zakwaterowania i wyżywienia. Nie musisz nawet płacić za przejazd z miejsca zamieszkania do ośrodka rehabilitacyjnego i z powrotem, jeśli zdecydujesz się na podróż najtańszym środkiem komunikacji publicznej. Przy zwrocie kosztów podróży ZUS uwzględnia ulgi na przejazd danym środkiem transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.

Mirosława Budzyńska (57 l.), spod Poznania: Leczenie sporo mnie kosztuje

Od dawna choruję na astmę. Niedawno dowiedziałam się, że mogę dostać skierowanie na bezpłatny turnus rehabilitacyjny ZUS. Leczenie sporo kosztuje i nie przynosi wyraźnej poprawy, więc postanowiłam, że postaram się o ten rodzaj rehabilitacji.

autor: Danuta Rawicka MROK zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: