SUPER EXPRESS.pl twoje pieniądze opinie ekspertów Prawnik radzi: jak wycofać pozew, do kiedy można zrezygnować z pozwu, czy można zajrzeć do księgi wieczystej

Prawnik radzi: jak wycofać pozew, do kiedy można zrezygnować z pozwu, czy można zajrzeć do księgi wieczystej

04.01.2010, godz. 02:00
Prawnik radzi
foto: Brak agencji
Prawnik radzi: jak wycofać pozew? Do kiedy można zrezygnować z pozwu? Czy postępowanie będzie toczyć się nadal?

Pozew może wycofać tylko osoba, która go złożyła. W niektórych sytuacjach dotyczących prawa cywilnego, do cofnięcia powództwa niezbędna jest zgoda pozwanego.

Cofnięcie powództwa bez zezwolenia pozwanego może być dokonane do rozpoczęcia rozprawy. Jeżeli z cofnięciem pozwu związane jest zrzeczenie się roszczenia, można cofnąć pozew aż do wydania wyroku - na rozprawie albo poza rozprawą, składając do sądu pismo z wnioskiem o wycofanie pozwu. Pozwany może nie zgodzić się na cofnięcie pozwu, wysyłając do sądu stosowne pismo. Ma na to 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o wpłynięciu wniosku o cofnięcie pozwu. Sąd nie musi wyrazić zgody na cofnięcie pozwu.

Patrz też: Odmrażałeś szyby? Uważaj na policję!

W sprawach karnych, mimo wycofania pozwu, postępowanie karne może toczyć się nadal, jeśli dane przestępstwo nie jest ścigane z oskarżenia prywatnego, czyli wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego. ej

Czy można zajrzeć do księgi wieczystej cudzej nieruchomości?

Można, a czasem nawet trzeba. Księgi wieczyste są jawne.

Można je przeglądać w obecności pracownika sądu i może to zrobić każdy, kto ma w tym interes prawny, np. ktoś, kto chce nabyć daną nieruchomość. Księgi wieczyste są prowadzone przez Wydziały Ksiąg Wieczystych sądów rejonowych. Nie trzeba znać numeru księgi wieczystej danej nieruchomości, żeby do niej zajrzeć. Wystarczy znać adres nieruchomości, choć oczywiście numer księgi znacznie ułatwi szukanie. Dla każ-dej nieruchomości jest prowadzona odrębna księga wieczysta. Oprócz tego do każdej księgi prowadzi się jej akta, czyli gromadzi się dokumenty i pisma dotyczące nieruchomości.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: