SUPER EXPRESS.pl twoje pieniądze poradnik se Dodatki i zasiłki dla pań

Dodatki i zasiłki dla pań

18.05.2010, godz. 02:00
Dodatki i zasiłki dla pań
foto: Brak agencji
Boisz się, że twoja pensja nie starczy na przeżycie miesiąca? Nie załamuj rąk! Jeśli tylko wychowujesz dzieci, możesz starać się o specjalne zasiłki i dodatki. Sprawdź, co trzeba zrobić, żeby je otrzymać

Zasiłki rodzinne

Podstawową formą pomocy są świadczenia rodzinne, czyli zasiłek rodzinny i dodatki do niego.

Komu przysługuje zasiłek
rodzinom, w których miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 504 zł netto,
rodzinom wychowującym dziecko niepełnosprawne, w których miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 583 zł netto.

Zasiłek przysługuje do czasu ukończenia przez dziecko 18 roku życia, do 21 roku życia, jeśli się uczy (nie dotyczy to studiów), a do 24 roku życia,
jeśli jest niepełnosprawne i jednocześnie uczy się lub studiuje.

Gdzie pójść po pomoc
Wniosek o zasiłek rodzinny składasz w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub w ośrodku pomocy społecznej upoważnionym przez wójta, burmistrza lub prezydenta do wypłacania świadczeń rodzinnych.

Ile możesz dostać
Wysokość zasiłku zależy od wieku dziecka:
48 zł na dziecko do 5 lat,
64 zł na dziecko od 6 do 18 lat,
68 zł na dziecko od 19 do 24 lat.

Jakie dodatki do zasiłku
Do zasiłku przysługują dodatki:
dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
dodatek dla rodzin wielodzietnych,
dodatek dla samotnych rodziców,
dodatek na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego,
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, tzw. wyprawkowy,
dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Komu przysługuje dodatek
tylko jeśli masz przyznany zasiłek rodzinny. Możesz się o niego starać najpóźniej do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Uwaga!
Nie myl tego dodatku z tzw. becikowym, do którego mają prawo wszyscy rodzice.

Ile możesz dostać:
1000 zł na każde dziecko (jednorazowo).

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Komu przysługuje dodatek
Tylko jeśli masz przyznany zasiłek rodzinny i masz prawo do urlopu wychowawczego. Jest przyznawany do 24 miesięcy na jedno dziecko, do 36 miesięcy, jeśli urodzi się dwoje lub więcej dzieci lub do 72 miesięcy, jeśli urodzi się dziecko niepełnosprawne. Nie przysługuje ci, jeśli:
bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pracowałaś krócej niż 6 miesięcy,
w czasie urlopu wychowawczego pracujesz,
nie zajmujesz się dzieckiem osobiście (np. dziecko chodzi do przedszkola).

Ile możesz dostać
400 zł miesięcznie (niezależnie od liczby urodzonych dzieci - tyle samo dostaniesz na jedno dziecko co na bliźniaki czy trojaczki).

Dodatek dla rodzin wielodzietnych

Komu przysługuje dodatek
jeśli masz prawo do zasiłku rodzinnego i wychowujesz co najmniej troje dzieci.

Ile możesz dostać
80 zł miesięcznie na trzecie i każde następne dziecko.

Dodatek dla samotnych rodziców

Komu przysługuje dodatek
jeśli masz prawo do zasiłku rodzinnego, a ojciec dziecka nie żyje lub jest nieznany.

Ile możesz dostać
170 zł na dziecko, ale nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci w rodzinie - przy dochodzie 504 zł na osobę,
250 zł na dziecko niepełnosprawne, ale nie więcej niż 500 zł, gdy dwoje lub więcej dzieci jest niepełnosprawnych - przy dochodzie 583 zł na osobę.

Dodatek na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego

Komu przysługuje dodatek
jeśli masz prawo do zasiłku rodzinnego i wychowujesz dziecko do ukończenia 16 roku życia, a ono ma orzeczenie o niepełnosprawności,
jeśli masz prawo do zasiłku rodzinnego i wychowujesz dziecko powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, a ono legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ile możesz dostać
60 zł na dziecko do 5 roku życia,
80 zł na dziecko w wieku od 6 do 24 lat.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, tzw. wyprawkowy

Komu przysługuje dodatek
jeśli masz prawo do zasiłku rodzinnego i wychowujesz dzieci od zerówki po szkołę ponadgimnazjalną.

Ile możesz dostać
100 zł na dziecko raz w roku w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego (na wyprawkę szkolną).

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Komu przysługuje dodatek
jeśli przysługuje ci zasiłek rodzinny, a twoje dziecko uczy się poza miejscem zamieszkania.

Ile możesz dostać
90 zł miesięcznie od września do czerwca - na opłacenie kosztów mieszkania (np. internatu, bursy) w miejscowości, w której znajduje się szkoła,
50 zł miesięcznie od września do czerwca - gdy dziecko dojeżdża do szkoły w innej miejscowości.

Uwaga!
Jedno dziecko dostaje dodatek albo na mieszkanie, albo na dojazdy.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - tzw. becikowe

Komu przysługuje zapomoga
jeśli urodziłaś lub adoptowałaś dziecko, niezależnie od twoich dochodów pod warunkiem, że wniosek złożysz w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Uwaga!
Do 31 grudnia 2011 r., aby uzyskać to świadczenie, wystarczy przedstawić zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające co najmniej jedno badanie w okresie ciąży przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub położną.

Na razie nie musisz więc spełniać warunku pozostawania pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Natomiast jeśli wcześniej odmówiono ci wypłaty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka z powodu niespełnienia tego wymogu, masz prawo ponownie złożyć wniosek o wypłatę tych świadczeń, nawet jeśli dziecko ukończyło 12 miesięcy życia. Masz na to czas do 30 września 2010 r.

Ile możesz dostać
1000 zł na dziecko - jednorazowo.

W razie choroby twojej lub dziecka też przysługują ci zasiłki.

Zasiłek pielęgnacyjny

Jeśli masz niepełnosprawne dziecko, możesz starać się dla niego o zasiłek pielęgnacyjny.

Ile możesz dostać
153 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne

Komu przysługuje zasiłek
Masz do niego prawo, jeżeli nie podejmujesz lub rezygnujesz z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 zł miesięcznie.

Ile możesz dostać
520 zł miesięcznie.

Zasiłek chorobowy

Jeśli jesteś w ciąży, masz prawo przebywać na zwolnieniu lekarskim przez 270 dni. W tym czasie otrzymujesz zasiłek chorobowy w wysokości 100 proc. wynagrodzenia.

Zasiłek opiekuńczy

Gdy zachoruje twoje dziecko, a w domu nie ma innego członka rodziny, który może zaopiekować się nim w czasie choroby, możesz skorzystać z zasiłku opiekuńczego (do 60 dni w ciągu roku).

Ile możesz dostać
Zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. twego wynagrodzenia.

Renta rodzinna

Jeśli straciłaś męża, możesz starać się o rentę rodzinną.

Może być ci przyznana jeśli twój małżonek w chwili śmierci miał ustalone prawo do emerytury lub renty z powodu niezdolności do pracy, spełniał warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń, pobierał zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.

autor: Danuta Rawicka zobacz inne artykuły tego autora
Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: