SUPER EXPRESS.pl twoje pieniądze poradnik se Jak odliczyć VAT za letnie remonty - PORADNIK

Jak odliczyć VAT za letnie remonty - PORADNIK

24.09.2010, godz. 08:11
Remont mieszkania
foto: Brak agencji
Odnawianie mieszkania to wydatek znacznie obciążający domowy budżet. Warto dlatego postarać się, by choć częściowo obniżyć sobie koszty remontu. Trzeba się jednak spieszyć, bo rząd chce zmienić przepisy w tej sprawie!

Procedura odliczania podatku może na pozór wydawać się dosyć skomplikowana. Ale tak wcale nie jest. Wystarczy tylko dopilnować i dopełnić wszystkich formalności. To może okazać się naprawdę opłacalne, szczególnie przy dużych remontach.

Kto może odliczyć VAT?

Każda osoba fizyczna posiadająca prawo własności do remontowanego budynku. W przypadku budowy domu, trzeba mieć pozwolenie na budowę, oczywiście, gdy jest ono wymagane. Zwrotu podatku nie mogą się domagać osoby (i ich małżonkowie), które w trakcie dokonywania zakupów materiałów budowlanych prowadziły działalność gospodarczą i były deklarowanymi płatnikami VAT.

Jakie materiały nadają się do odliczenia?

Ogólnie mówiąc jest to grupa materiałów, które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 proc., a od 1 maja tego samego roku są opodatkowane 22 proc. podatkiem VAT. Jeśli mamy wątpliwości co do tego, czy zakupiony przez nas towar podlega rozliczeniu, warto zasięgnąć porady w urzędzie skarbowym lub w biurze księgowym. Można zajrzeć też do specjalnego wykazu przygotowanego przez Ministra Transportu i Budownictwa, który zawiera spis wszystkich materiałów możliwych do odliczenia.

Przeczytaj koniecznie: Biedni Niemcy zapłacą niższe podatki, bogaci Polacy dostali podwyżkę VAT!

Odliczenie materiałów budowlanych jest możliwe, kiedy zakupione przez nas towary zostaną użyte w celu: budowy lub remontu budynku mieszkalnego, przebudowy budynku niemieszkalnego na mieszkalny – jego rozbudowy, nadbudowy lub przystosowania do celów mieszkalnych.

Odliczyć możemy także wszelkie materiały służące do remontu lub montażu instalacji w budynku mieszkalnym np. kanalizacji czy szamba. Nie możemy natomiast odliczyć wydatków poniesionych na budowę czy remont garażu nieprzylegającego do domu (wolno stojącego) albo innego budynku gospodarczego, ogrodzenia czy np. utwardzenia nawierzchni na działce.

W jaki sposób starać się o zwrot podatku?

Aby otrzymać zwrot nadpłaconego podatku trzeba przedstawić wystawione na siebie faktury razem z dowodem wpłaty np. potwierdzeniem przelewu. Faktury dołączamy do wniosku o zwrot podatku (formularz VZM-1), składanego w urzędzie skarbowym, właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

Musimy także sporządzić specjalny spis posiadanych faktur, którego dokonujemy na formularzach VZM-1/A lub VZM-1/B – dla osób korzystających z ulgi mieszkaniowej np. przy kupnie nieruchomości. We wniosku określamy także oświadczenie o zakresie remontu oraz kwotę zwrotu. Wniosek możemy złożyć w dowolnym terminie (w tej kwestii nie ma wyznaczonych dat). Jedynym ograniczeniem jest fakt, że może on być złożony tylko raz w roku.

Trzeba też pamiętać, by dołączyć do wniosku kserokopię aktu własności nieruchomości, a w przypadku budowy domu – pozwolenia na budowę. Wniosek o zwrot podatku VAT składają oboje małżonkowie (oczywiście jeśli ich małżeństwo jest realne np. nie żyją w separacji). Przy czym mogą to zrobić razem (na jednym wniosku) lub oddzielnie (na dwóch różnych).

Wniosek złożony tylko przez jednego z małżonków nie jest w ogóle rozpatrywany, bo jest nieważny. Czasem zdarza się tak, że małżonkowie mają inny urząd skarbowy. Wtedy obowiązkiem każdego z nich jest powiadomienie urząd współmałżonka o złożeniu wniosku.

Kiedy otrzymamy zwrot?

Obecnie naczelnik urzędu skarbowego, u którego składamy wniosek ma cztery miesiące na jego rozpatrzenie (w przypadku wniosków złożonych po 23 kwietnia 2010 r). Jeśli składaliśmy wniosek wcześniej, możemy poczekać nawet pół roku.

Zmiana ta spowodowana jest wejściem w życie nowelizacji ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym z 4 marca br. Jeżeli podatnik nie ma żadnych zaległości podatkowych i dopełnił wszystkich formalności, pieniądze zostaną wypłacone automatycznie, bez wydania specjalnej decyzji. Jeśli z jakiś przyczyn jej wydanie jest konieczne, urząd skarbowy ma 25 dni na wypłacenie środków (licząc od dnia doręczenia decyzji).

Podobnie jak w rocznym zeznaniu podatkowym, sami decydujemy jaką drogą otrzymamy środki – odbierzemy osobiście w urzędzie, w banku, za pośrednictwem SKOK-ów czy na poczcie (będą wtedy pomniejszone o koszty przesłania).

Pamiętaj! Otrzymany zwrot podatku nie jest dochodem i nie jest objęty podatkiem dochodowym. W związku z tym nie trzeba go wykazywać w rocznym zeznaniu.

Jeśli staramy się o zwrot podatku, warto śledzić jakie w danym kwartale obowiązują na jego limity (maksymalne kwoty, które możemy otrzymać), gdyż są to wartości zmienne.

Odpowiedni zapis na fakturze

Bardzo często zdarza się tak, że zamawiając określone materiały budowlane zlecamy także ich montaż (u tego samego wykonawcy). Chodzi tu np. o drzwi, okna, szafy wnękowe itd. Po zakończonej usłudze, trzeba dopilnować, aby wykonawca wystawił nam dwie oddzielne faktury lub wyraźnie oddzielił zakup samego materiału od robocizny np. poprzez zapis dwóch pozycji na fakturze.

To dlatego, że podstawą do zwrotu VAT są wyłącznie zakupy materiałów budowlanych, a nie usługi. Jeśli na fakturze będzie widniała jedna kwota: suma materiału i usługi, nie będziemy mogli odliczyć sobie VAT-u.

Patrz też: Andrzej Sadowski o podwyżce VAT: Premier obraża inteligencję Polaków

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: