Jak przejść na rentę

12.06.2008, godz. 01:59
Emeryt
foto: Brak agencji
Gdy choroba uniemożliwia ci wykonywanie pracy, możesz starać się o rentę. By ją otrzymać, musisz spełniać kilka warunków: skompletować dokumenty i złożyć wniosek. Jak to zrobić? Czytaj o tym w poradniku "Super Expressu" i ZUS, który będziemy publikować od czwartku do soboty.

Najlepiej byłoby wkroczyć w wiek emerytalny w pełni sił. Niestety, coraz częściej zdarza się, że nasz organizm wcześniej odmawia posłuszeństwa, a lekarze przestrzegają, że dalszą pracą narażamy się na niebezpieczeństwo utraty nie tylko zdrowia, ale i życia. Ryzyko straty dochodów jest dla schorowanej osoby przerażające, bo do kosztów utrzymania musi ona doliczyć pokaźną sumę na leki. W takiej sytuacji znalazł się właśnie pan Piotr Sawicki (52 l.) z Siedlec, który dwadzieścia lat przepracował w różnych firmach budowlanych. - Praca na budowie nie jest łatwa. Któregoś dnia, nosząc cegły, przedźwigałem się tak, że wyskoczył mi dysk - opowiada pan Piotr o początkach choroby. Dziś stan jego kręgosłupa pogorszył się. Nie wolno mu dźwigać ani wykonywać gwałtownych ruchów. Do tego dołączyły jeszcze problemy z krążeniem. - Ze względu na to, że zdrowie nie pozwala mi dalej pracować pomyślałem o rencie. Lekarze mówią, że z takim kręgosłupem nie nadaję się do roboty - opowiada pan Piotr. Ale zupełnie nie wie, jak zabrać się za załatwianie renty i czy w ogóle ma szansę ją dostać. Oto, co powinien zrobić.

Krok po kroku do renty:

1.Zbierz dokumenty, które potrzebne ci będą do złożenia wniosku. Na ich podstawie ZUS stwierdzi, czy renta ci się należy i jakiej ma być wysokości.

Potrzebne są:

dokumenty zawierające datę urodzenia: dowód osobisty, paszport lub wyciąg z aktu stanu cywilnego

dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia: np. zaświadczenia z zakładów pracy, legitymacje ubezpieczeniowe, legitymacje członkowskie związków zawodowych, umowy o pracę, wpisy o zatrudnieniu w dowodach osobistych, nawet pisma z zakładu pracy dotyczące wyróźnień lub udzielania urlopów

dokumenty pozwalające ustalić podstawę, od której będzie liczona wysokość renty: zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wypełnione przez pracodawcę (druk ZUS Rp-7)

Przygotuj też:

zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia wydane przez lekarza

dokumenty związane z przebiegiem choroby, np. karty informacyjne z leczenia szpitalnego, karty badań profilaktycznych, dokumenty dotyczące rehabilitacji itp.

wywiad zawodowy: wypełniony oraz podpisany formularz N-10

oświadczenie o osiąganiu lub nieosiąganiu przychodu, który wpływa na zmniejszenie renty lub jej zawieszenie

2. Osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika albo zakładu pracy złóź pisemny lub ustny wniosek o przyznanie renty w rejonowym oddziale ZUS-u. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko osoby ubiegającej się o rentę, datę jej urodzenia, PESEL, NIP, adres zamieszkania, czytelny podpis. Dołącz do niego wymienione wyżej dokumenty. Renta jest wypłacana od dnia spełnienia wymaganych warunków

Warunki, które musisz spełnić, by otrzymać świadczenie: Niezdolność do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje tylko tym, którzy całkowicie lub częściowo stracili zdolność do wykonywania pracy zawodowej. Całkowita niezdolność to taka, która uniemożliwia wykonywanie jakiejkolwiek pracy. Niezdolność częściowa ma miejsce, gdy stan zdrowia nie pozwala pracować w wykonyanym dotąd zawodzie.

Orzeczenie komisji ZUS

O takiej niezdolnoœci decydują: lekarz orzecznik lub komisja lekarska. Jeśli w ich ocenie osoba nie ma szans na odzyskanie zdolności do pracy (nawet po przyuczeniu do innego zawodu), może dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy. Jeśli takie szanse istnieją - osoba może starać się o tzw. rentę szkoleniową. Niezdolność do pracy orzekana jest najwyżej na 5 lat. Chyba, że zdaniem orzecznika lub komisji w tym czasie dana osoba nie rokuje nadziei na powrót do pracy.

Odpowiedni okres składkowy

Na rentę z tytułu niezdolności do pracy mogą liczyć ci, którzy legitymują się wystarczającymi okresami składkowymi i nieskładkowymi . Jeżeli ktoś stracił zdolność do pracy, zanim ukończył 20 lat, wystarczy, by okres ten wyniósł rok; mając 20-22 lata - minimum przez 2 lata; powyżej 22. roku życia do 25 lat - 3 lata. Cztery lata, gdy niezdolność do pracy powstała między 25. a 30. rokiem życia. Tych, którzy ukończyli 30 i więcej lat, obowiązuje pięcioletni okres składkowy i nieskładkowy, który w dodatku musi wystąpić w ciągu jednego dziesięciolecia, poprzedzającego zgłoszenie wniosku albo powstanie niezdolności do pracy.

By otrzymać rentę, niezdolność do pracy nie może wystąpić później niż 18 miesięcy od momentu ustania zatrudnienia, zakończenia urlopu wychowawczego, czy pobierania zasiłku chorobowego.

DZIŚ: Od 10.00-12.00 dyżur ekspertów ZUS pod numerami tel. (0-22) 515 93 63, (0-22) 515 93 64

tagi: renty zus
Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: