SUPER EXPRESS.pl twoje pieniądze poradnik se Jak zabezpieczyć sobie godną emeryturę

Jak zabezpieczyć sobie godną emeryturę

23.12.2009, godz. 00:01
Emeryt
foto: Brak agencji
Jesień życia naprawdę może być złota. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie i jak odkładać swoje pieniądze na spokojną starość.

Jeśli po zakończeniu kariery zawodowej nie chcesz klepać biedy, lepiej sam zadbaj o swoją finansową przyszłość. Już wiadomo, że oszczędzając w I i II filarze, nie możesz liczyć na kokosy. Pieniądze z ZUS i z OFE nie zapewnią ci godnej starości i emerytury porównywalnej do uzyskiwanych zarobków - świadczenie może być nawet niższe niż 40-60 proc.! Co więc robić, aby zabezpieczyć swoją przyszłość?

Sposobów gromadzenia własnego kapitału na przyszłość jest wiele. A odkładane sumy wcale nie muszą być duże - możesz zacząć już od kilkudziesięciu złotych miesięcznie. W niektórych firmach możesz liczyć na dodatkową emeryturę od pracodawcy w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych. Tylko od ciebie zależy, jaką formę zapewnienia sobie wygodnego życia na emeryturze wybierzesz.

Fundusze Inwestycyjne

Możesz swoje pieniądze pomnażać, powierzając je jednemu z licznych funduszy inwestycyjnych. Który wybrać? Wszystko zależy od tego, jak bardzo chcesz ryzykować.

Jeśli zadowolisz się mniejszym, ale pewnym zyskiem, zdecyduj się na fundusz, który inwestuje w bony skarbowe lub obligacje Skarbu Państwa. Jeśli nie boisz się ryzyka, ulokuj swoje oszczędności w funduszu, który inwestuje bardziej agresywnie, czyli w akcje.

W Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SKOK masz do wyboru aż 7 funduszy i subfunduszy różniących się strategią inwestycyjną i poziomem ryzyka - Fundusz Pieniężny (inwestuje głównie w bony skarbowe i papiery dłużne), Subfundusze Obligacji (inwestuje w obligacje), Akcji (80-100 proc. akcje spółek giełdowych), Stabilny Zmiennej Alokacji (do 50 proc. w akcje spółek publicznych), Aktywny Zmiennej Alokacji (do 70 proc. w akcje spółek publicznych) i Fundusz Funduszy (inwestuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy).

Możesz też wybrać specjalny fundusz - pierwszy w Polsce Fundusz Etyczny, który kieruje się nie tylko prawami rynku, ale również wartościami moralnymi.

Inwestowanie wcale nie jest takie trudne, jak by się mogło wydawać. Wystarczy odwiedzić wybraną placówkę SKOK, w której znajduje się Punkt Obsługi Klienta TFI SKOK (listę znajdziesz na stronie www.tfiskok.pl lub skorzystać z usługi "Inwestuj on-line"). Za swoje pieniądze kupujesz po określonej cenie tzw. jednostki uczestnictwa. Zarabiasz, gdy ich cena idzie w górę. Kwota, którą musisz wpłacić na początek, to minimum 100 zł, każda następna wpłata nie może być niższa niż 50 zł.

Indywidualne Konto Emerytalne

Oszczędzając na przyszłą emeryturę, pomyśl o Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE). Co to takiego?

IKE jest rodzajem planu emerytalnego w III filarze. Na konto możesz wpłacać kiedy chcesz i dowolne kwoty, a dodatkową zaletą IKE jest zwolnienie z tzw. podatku Belki, jeśli w ciągu roku nie wpłacisz więcej niż 300 proc. średniego krajowego miesięcznego wynagrodzenia (w 2009 roku - maksymalnie 9579 zł).

Jeśli zdecydujesz się na założenie IKE w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie SKOK SA, sam możesz wybrać sposób inwestowania pieniędzy. Do wyboru masz trzy fundusze: Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Rynku Pieniężnego, Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Stabilny Zmiennej Alokacji oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Aktywny Zmiennej Alokacji.

Możesz ulokować wszystkie pieniądze w jednym funduszu albo podzielić je, żeby rozłożyć ryzyko pomiędzy poszczególne fundusze. W dowolnym momencie możesz zmienić wybrany fundusz.

Przystępując do IKE, nie musisz deklarować, kiedy będziesz wypłacać swoje oszczędności. Nawet jeżeli wypłacisz je przed osiągnięciem wieku emerytalnego - nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów czy potrąceń. Jedyną niedogodnością będzie wówczas tylko konieczność zapłacenia tzw. podatku Belki. Jednak możesz uniknąć tego podatku, jeśli spełnisz określone warunki - w momencie wypłaty zgromadzonych oszczędności będziesz miał ukończone 60 lat (lub 55 lat i wcześniejsze uprawnienia emerytalne).

Pracownicze Programy Emerytalne

PPE tworzone są w firmie z inicjatywy pracodawcy, a przystąpienie do programu jest dobrowolne. Kto jednak nie chciałby dodatkowej emerytury od firmy?

Program emerytalny to po prostu plan oszczędzania. Wygodny - bo składki opłaca pracodawca. Bezpieczny - bo nie możesz wcześniej wydać zebranych pieniędzy. Potrzebny - bo warto mieć w przyszłości wsparcie w postaci "emerytury od firmy". Te dodatkowe pieniądze to rodzaj podwyżki, z tą róż-nicą, że zyski z niej będziesz czerpał dopiero na emeryturze.

PPE są więc cennym dodatkiem do pensji. TFI SKOK również proponuje tę atrakcyjną formę oszczędzania. Jak to działa? Składki w wysokości maksymalnie 7 proc. twojej pensji wpłacane są na wybrane wspólnie przez pracownika i pracodawcę fundusze inwestycyjne TFI SKOK. Będziesz je mógł wypłacić w całości lub w ratach w chwili osiągnięcia 60 lat lub 55 lat, jeśli masz prawo do wcześniejszej emerytury.

Janusz Szewczak, analityk gospodarczy: Oszczędzać na przyszłość trzeba rozsądnie

Niestety widać, że reforma OFE jest nieudana. Stopa zastąpienia, czyli relacja tego, co otrzymamy jako emeryturę, w stosunku do ostatniego wynagrodzenia będzie się wahać między 40 a 50 procent ostatniego wynagrodzenia. Jeśli ktoś zarabiał 2000 zł brutto, to może go czekać tylko czarna rozpacz.

Pamiętajmy, że z OFE będziemy mieć tylko część emerytury. Reszta będzie z ZUS-u i rysuje się jako bieda-emerytury, choć ceny mamy bardzo europejskie i stale rosnące koszty utrzymania.

Musimy sami myśleć o swojej przyszłości, o jakiejś formule inwestowania w miarę bezpiecznego i rozsądnego, ale przez instytucje zachowujące reguły przyzwoitości. Najlepiej korzystać z usług instytucji, którą się zna, bo funkcjonuje w najbliższym otoczeniu, w której jest duży udział kapitału polskiego, dzięki któremu firma z dnia na dzień "nie wyniesie się" z Polski za granicę, bo takie będą decyzje centrali z racji kłopotów spó- łek-matek. SKOK-i, które praktycznie wyrosły z niczego, ale mają 100 proc. kapitału polskiego, poradziły sobie w kryzysie.

Leksykon ekonomiczny (część 6)

Stopa procentowa (tzw. oprocentowanie) - cena kredytu bankowego. Procentowo określona kwota, jaką klient płaci za kredyt.

Stała stopa procentowa - stopa, która nie zmienia się przez cały czas trwania umowy lokaty lub kredytu, niezależnie od sytuacji na rynku.

Transza - wypłata części kwoty kredytu. Bank z reguły wypłaca kwotę w kilku transzach wtedy, gdy dom lub mieszkanie znajduje się dopiero w budowie (każdy kolejny etap budowy związany jest z wypłatą kolejnej transzy).

Udział - kwota pienięż-na, którą członek SKOK jest zobowiązany zadeklarować/wnieść przy nabywaniu członkostwa w Kasie. Zwracana w przypadku wystąpienia z Kasy (na zasadach określonych w Statucie). Udziały członków SKOK zasilają fundusz udziałowy, który obok funduszu zasobowego jest podstawowym źródłem finansowania kapitału spółdzielni.

Umowa kredytowa - umowa zawierana między SKOK-iem lub bankiem a kredytobiorcą, zawierająca wszystkie parametry finansowe kredytu, a także warunki jego udzielenia oraz spłaty.

www.skok.pl

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: