Jak złożyć pozew o alimenty?

14.06.2011, godz. 02:00
Jak złożyć pozew o alimenty
foto:

Rodzice mają obowiązek utrzymywać swoje dzieci, ale nie zawsze chcą to robić. Gdy jedno z nich zaniedbuje ten obowiązek, drugie może złożyć pozew o alimenty. Wówczas sąd zobowiąże rodzica do płacenia określonej sumy na utrzymanie dziecka.

Do kiedy alimenty

Według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice powinni zapewnić dziecku utrzymanie, dopóki nie jest ono w stanie samo o siebie zadbać. Przyjmuje się, że dopóki dziecko (nawet pełnoletnie) uczy się lub studiuje, to nie jest ono przygotowane do samodzielnego życia i utrzymania się, a rodzice nadal powinni je utrzymywać.

Jakie alimenty

Nie ma żadnych przepisów regulujących wysokość alimentów. Zależy to od możliwości zarobkowych rodzica zobowiązanego do ich płacenia oraz od uzasadnionych potrzeb dziecka. O wysokości alimentów za każdym razem decyduje sąd.

Kto może złożyć pozew

= jeśli dziecko jest niepełnoletnie to w jego imieniu pozew składa tzw. przedstawiciel ustawowy, czyli zazwyczaj jedno z rodziców.

=jeśli rodzice nie żyją, lub zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej, to pozew w imieniu dziecka składa osoba ustanowiona przez sąd jako opiekun prawny dziecka.

Przeczytaj koniecznie: Jefferson Farfan gwiazdor Bundesligi zatrzymany. Poszło o alimenty.

Krok po kroku, jak złożyć pozew o alimenty 1. Wskazujesz sąd

Pozew o alimenty składasz w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub pozwanego (sam wybierasz). Jeżeli pozwany rodzic mieszka za granicą, też możesz żądać od niego alimentów przed polskim sądem.

2. Wskazujesz powoda

Jeżeli jedno z rodziców żąda zasądzenia alimentów w imieniu swojego małoletniego dziecka, w pozwie musi wskazać, że powodem jest dziecko, a nie rodzic. Inaczej sąd może odrzucić pozew. Alimenty zawsze są przyznawane na dziecko, choć w sądzie reprezentuje je rodzic lub opiekun.

3. Wskazujesz pozwanego

Czyli osobę, od której domagasz się alimentów. Musisz podać jego imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.

4. Wniosek

Musisz tu stwierdzić, że żądasz zasądzenia alimentów w określonej wysokości i określić dzień, od którego pieniądze mają być płacone co miesiąc. Możesz też wnioskować o wezwanie konkretnych świadków i prosić o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

5. Uzasadnienie

Tu musisz uzasadnić, że pozwany (np. ojciec dziecka) jest w stanie płacić alimenty (bo zarabia albo ma majątek). Wszystko musi być poparte konkretnymi dowodami, np. zeznaniami świadków, dokumentami. Wyjaśnij, dlaczego żądasz alimentów w podanej kwocie. Dołącz np. rachunki za zajęcia pozalekcyjne czy leczenie.

6. Załączniki

Dołączasz m.in. odpis pozwu, akt urodzenia dziecka, akt małżeństwa, zaświadczenie o wysokości zarobków.

7. Podpis

Pod pozwem musisz umieścić własnoręczny podpis, jeśli tego nie zrobisz, sąd w ogóle nie rozpatrzy twojej sprawy.

8. Opłaty

Osoby składające pozew o alimenty są zwolnione z kosztów sądowych.

Jeśli masz przyznane przez sąd alimenty, ale ojciec dziecka nie chce płacić, możesz złożyć wniosek o przyznanie pieniędzy z Funduszu Alimentacyjnego.

Mój Były mąż płaci alimenty

- Jestem po rozwodzie od kilku miesięcy. Z byłym mężem nie utrudnialiśmy sobie odzyskania wolności. Co do wysokości alimentów były mąż nie wnosił zastrzeżeń, dlatego sąd i tej kwestii długo nie roztrząsał. Alimenty dla Nikoli (5 l.) otrzymuję regularnie, więc nie muszę się zwracać o pomoc do komornika.

autor: Danuta Rawicka (pcz) zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: