SUPER EXPRESS.pl twoje pieniądze poradnik se Komu należy się mieszkanie po rozwodzie

Komu należy się mieszkanie po rozwodzie

24.09.2012, godz. 02:00
bloki, mieszkania, mieszkanie
foto: SE/EAST NEWS

Nasza córka dostała przed ślubem, w spadku po babci, niewielki dom. Sprzedała go wkrótce po ślubie, a za pieniądze pochodzące ze sprzedaży kupiła mieszkanie. Mieszkała w nim z mężem do rozwodu orzeczonego kilka miesięcy temu. Córka chce przeprowadzić podział majątku, ale nie może porozumieć się w tej sprawie z byłym mężem. Jego zdaniem należy mu się połowa mieszkania kupionego w trakcie trwania małżeństwa. Czy na pewno?

O ile przed ślubem nie podpisano intercyzy, do wspólnego majątku małżonków zalicza się wszystko, czego dorobili się w trakcie trwania małżeństwa. Niezależnie od tego, czy dorobili się tego majątku wspólnie, czy nie. Wspólność majątkowa objęła przedmioty majątkowe nabyte w trakcie jej trwania przez oboje małżonków lub jednego z nich. Tak więc mieszkanie nabyte po ślubie weszło w skład wspólności majątkowej. Gdyby córka nie sprzedała domu po babci, stanowiłby on jej majątek osobisty, ponieważ do wspólnego majątku małżonków nie wchodzą przedmioty majątkowe nabyte w drodze dziedziczenia, zapisu lub darowizny. Po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej można ją rozdzielić i rozliczyć - sądownie lub na drodze umowy zawartej przez byłych małżonków. W przypadku umowy wymagana jest forma aktu notarialnego. Jeśli byli małżonkowie nie będą w stanie dojść do porozumienia i zawrzeć umowy, sprawę może rozstrzygnąć sąd. Sąd okręgowy orzeka o podziale majątku tylko w trakcie postępowania rozwodowego, o ile złożony zostanie wniosek o podział majątku. Skoro rozwód został już orzeczony, podział majątku wspólnego można przeprowadzić w sądzie rejonowym. Zgodnie z zasadą równych udziałów, po ustaniu wspólności ustawowej małżonkowie mają w majątku wspólnym równe udziały, co oznacza, że wszystko, czego się dorobili, trzeba po prostu podzielić na dwie równe części. Na wniosek córki sąd może jednak z ważnych powodów ustalić nierówne udziały w majątku wspólnym, jeśli małżonkowie przyczynili się w różnym stopniu do jego powstania. W tym wypadku tak było, ponieważ środki na mieszkanie, które weszło w skład wspólności majątkowej, pochodziły ze sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład osobistego majątku córki. Zgodnie z prawem każdy z małżonków może też żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. W tym wypadku zwrot nakładu córki może polegać na tym, że mieszkanie nabyte po ślubie w wyniku podziału majątku przypadnie jej w całości. Musi jednak dowieść przed sądem, że zostało ono nabyte za środki pochodzące z jej majątku osobistego.

Podstawa prawna:

Art. 33, 43 i 45 k.r.o.

Adwokat Maciej Krakowiński, Kancelaria Adwokacka Krakowiński, Krakowińska, Łódź, ul. Żwirki 6,

tel. 42-636-40-42, www.adwokat-lodz.eu

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: