SUPER EXPRESS.pl twoje pieniądze poradnik se Korzystaj ze zniżek i promocji

Korzystaj ze zniżek i promocji

27.07.2010, godz. 09:52
Korzystaj ze zniżek i promocji
foto: Brak agencji
Bilety kolejowe na pociągi ekspresowe, ale i na te podmiejskie, są dość drogie. Warto więc korzystać z ustawowych ulg. Jeśli jednak nie mamy do nich prawa, spytajmy o bilety promocyjne. W okresie urlopowym jest ich bardzo wiele i można na nich sporo oszczędzić

W wakacje dużo podróżujemy, również pociągami. Warto więc wiedzieć, kto może podróżować za darmo, jakie zniżki przysługują pasażerom kolei i jak - korzystając z licznych promocji - jeździć taniej.

Kto podróżuje za darmo?

- dzieci do lat 4;
- funkcjonariusze straży granicznej, celni, policji, żołnierze Żandarmerii Wojskowej w czasie wykonywania czynności służbowych we wszystkich rodzajach pociągów;
- senatorowie i posłowie.

Kto ma prawo do ulg ustawowych

- emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których są pobierane zasiłki rodzinne, mają 37 proc. ulgi na dwa przejazdy w roku w pociągach osobowych, pospiesznych, Tanich Liniach Kolejowych (TLK) i ekspresach (nie dotyczy przejazdów pociągami EuroCity i InterCity). Muszą mieć przy sobie specjalne zaświadczenie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów lub innej organizacji ich zrzeszających;
- inwalidzi wojenni i wojskowi z pierwszą grupą inwalidzką lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji oraz kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi - 78 proc. zniżki w pociągach osobowych, pospiesznych i TLK oraz 37 proc. ulgi w ekspresach, InterCity i EuroCity na podstawie książeczki inwalidy wojennego (wojskowego) zawierającej wpis o zaliczeniu do I grupy albo o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Przewodnicy towarzyszący im w podróży - 95 proc. zniżki we wszystkich kategoriach pociągów;
- inwalidzi i kombatanci z drugą lub trzecią grupą inwalidzką albo uznani za całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy - 37 proc. ulgi we wszystkich pociągach na podstawie książeczki inwalidy wojennego lub wojskowego albo legitymacji osoby represjonowanej;
- osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji - 49 proc. zniżki w pociągach osobowych oraz 37 proc. w pospiesznych, TLK, ekspresach, InterCity i EuroCity. Muszą mieć przy sobie dokument potwierdzający niezdolność (np. wypis komisji lekarskiej, orzeczenie orzecznika ZUS lub KRUS, legitymację emeryta-rencisty wojskowego itp.). Osoby towarzyszące - 95 proc. ulgi we wszystkich pociągach;
- osoby niewidome, jeśli nie są uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji - 37 proc. zniżki we wszystkich pociągach;
- cywilne niewidome ofiary działań wojennych niezdolne do samodzielnej egzystencji - 78 proc. zniżki tylko w składach osobowych, pospiesznych i TLK, a ich przewodnicy - 95 proc. zniżki;
- cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za całkowicie niezdolne do pracy - ulga 37 proc. we wszystkich rodzajach pociągów, a ich przewodnicy - 95 proc. zniżki;
- dzieci i młodzież (do ukończenia 24. roku życia), studenci (do ukończenia 26. roku życia) dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawnością oraz jedno z rodziców lub opiekun wyłącznie przy przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły lub przedszkola - ulga 78 proc. we wszystkich rodzajach pociągów;
- żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową - ulga 78 proc. we wszystkich rodzajach pociągów;
- dzieci i młodzież do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia - ulga 37 proc. w pociągach osobowych, pospiesznych, TLK, ekspresach oraz 49 proc. zniżki przy biletach imiennych w pociągach osobowych i pospiesznych;
- studenci do ukończenia 26. roku życia - ulga 37 proc. w pociągach osobowych, pospiesznych, TLK, ekspresach oraz 49 proc. zniżki przy biletach imiennych w pociągach osobowych i pospiesznych;
- nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (publicznych lub o uprawnieniach szkół publicznych) oraz nauczyciele akademiccy - 37 proc. zniżki na pociągi osobowe oraz 37 proc. zniżki na miesięczne bilety imienne w pociągach osobowych i pospiesznych.

Promocje w InterCity

Oprócz ulg, które przysługują ci z mocy prawa, możesz podróżować taniej dzięki promocjom oferowanym przez kolej w pociągach InterCity.

Książeczka biletowa - możesz kupić imienną książeczką biletową zawierającą pakiet 3 biletów na przejazdy dowolnymi pociągami EIC i Ex (obowiązuje do 30 września 2010 r.). Pakiet, który kosztuje 169 zł, zawiera dwa bilety na przejazd w wagonie klasy 2 oraz jeden bilet na przejazd w wagonie klasy 1. Książeczki są sprzedawane w salonach EMPiK na terenie całego kraju.

Rodzina z PKP InterCity - jeśli podróżujesz w małej grupie (od dwóch do pięciu osób), w której jest co najmniej jedno dziecko do 16 lat, każda osoba może kupić bilet z 33 proc. zniżką na pociągi EIC, EC, Ex i TLK w klasie pierwszej lub drugiej. Jednak ulga nie przysługuje w 2 klasie pociągów EC, EIC, Ex w czasie szczytów przewozowych, czyli gdy rozpoczynasz przejazd w piątek w godz. 14-20 (w pierwszej klasie promocja nie ma ograniczeń czasowych).

Super Bilet - za 50 złotych możesz kupić w przedsprzedaży (najpóźniej na 3 dni przed dniem wyjazdu) bilet na przejazd w 2 klasie dowolnym pociągiem ekspresowym. To idealna propozycja dla wszystkich, którzy z wyprzedzeniem planują swoje podróże, dla osób planujących wakacyjne wyjazdy czy też kilkudniowe wypady do rodziny lub znajomych.

Bilet Abonamentowy - warto kupić, jeśli często podróżujesz tą samą trasą, masz wtedy prawo do 7 przejazdów w cenie pięciu w pierwszej lub drugiej klasie pociągów EC, EIC i Ex w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia ważności biletu. Przed każdym wyjazdem musisz wykupić miejscówkę w pociągu objętym rezerwacją. Mogą z niego korzystać różne osoby.

Bilet Weekendowy - imienny, uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w pociągach z miejscówkami EIC, Ex i TLK. Bilet w klasie 2 kosztuje 119 zł, a w klasie 1 - 199 zł, obowiązuje od godz. 19 dnia roboczego, poprzedzającego dzień wolny od pracy do pierwszego dnia roboczego następującego po tych dniach do godziny 6 rano (np. jedziesz w piątek po 19 i wracasz w poniedziałek przed 6). Dodatkowo podróżując pociągami EIC i Ex, musisz obowiązkowo wykupić miejscówkę, natomiast w pociągach TLK na przejazd w wagonie klasy 1 możesz (nie musisz!) kupić miejscówkę za 10 zł.

Bilet Podróżnika - kosztuje (niezależnie od odległości) 65 zł w klasie 2 i 95 zł w klasie 1, obowiązuje w pociągach TLK w wagonach z miejscami do siedzenia od godz. 19 dnia roboczego poprzedzającego dzień wolny od pracy, aż do godz. 6 pierwszego dnia roboczego następującego po dniach wolnych od pracy.

Bilet Fioletowy - to niska, zryczałtowana cena za przejazd we wszystkich pociągach TLK w określonej przez przewoźnika relacji i klasie na trasie Przemyśl - Wrocław i Wrocław - Przemyśl. Bilet w 1 klasie kosztuje 65 zł, w drugiej - 46 zł.

Łódzki City Bilet - jest biletem miesięcznym, który można wykorzystywać dowolnie między wszystkimi stacjami danego odcinka, w pociągach klasy 1 lub 2.

City Bilet - to oferta dla tych, którzy codziennie korzystają z połączeń TLK. Na wybranych trasach można skorzystać z okresowego odcinkowego biletu imiennego w promocyjnej taryfie, którą można łączyć z posiadanymi ulgami ustawowymi. Z City Biletem można podróżować z Olsztyna do Gdyni, Inowrocławia i z Bydgoszczy do Poznania, Kutna, Gdyni, ze Szczecina do Krzyża, Świnoujścia, z Warszawy do Lublina, Białegostoku, Białej Podlaski, Kielc, Kutna, Włoszczowy, z Poznania do Rawicza, Krzyża, Zielonej Góry, z Wrocławia do Leszna, Kędzierzyna-Koźla, z Łodzi Kaliskiej do Zduńskiej Woli, z Łodzi Kaliskiej/Fabrycznej do Piotrkowa Trybunalskiego, z Krakowa do Zakopanego, Rzeszowa, Kielc, Gliwic, Włoszczowy, z Tarnowa do Przemyśla, z Katowic do Kędzierzyna-Koźla, Włoszczowy, z Częstochowy do Bielska-Białej, z Gdyni do Iławy, z Gdańska do Koszalina.

Bilet Niebieski - przyda się osobom często podróżującym tą samą trasą. Uprawnia do 5 przejazdów w cenie 4 w wagonach z miejscówkami w ciągu 2 miesięcy od rozpoczęcia ważności biletu.

Karta Seniora - za 150 zł osoby, które ukończyły 60 lat, mogą podróżować przez cały rok pociągami InterCity (tylko w komunikacji krajowej) z 50 proc. ulgą.

MAX-26 - jeśli nie ukończyłeś 26. roku życia, możesz kupić (w kasach biletowych, przez Internet oraz u konduktora w pociągu) bilet z ulgą 26 proc. na pociągi Ex, EIC, EC. Ulga nie przysługuje w klasie 2 pociągów Ex, EIC, EC, jeżeli rozpoczynasz przejazd w piątek, w godz. 14-20.

W pociągach Przewozów Regionalnych

REGIOkarta - dzięki niej możesz zaoszczędzić 30 proc. ceny biletów jednorazowych i ok. 15 proc. ceny biletów odcinkowych miesięcznych. Półroczna karta kosztuje 99 zł, a roczna 169 zł.

Bilet PLUS jest skierowany do osób, które podróżują pociągami różnych przewoźników. Mając Bilet Weekendowy lub Bilet Podróżnika na pociągi PKP InterCity, możesz za 15 zł kupić Bilet PLUS, który umożliwia wielokrotne przejazdy w pociągach REGIO między godz. 18 każdego dnia roboczego poprzedzającego dzień wolny od pracy do godz. 6 dnia następującego po dniu wolnym od pracy.

Kolej na rower - uprawnia we wszystkie weekendy (od północy dnia poprzedzającego pierwszy dzień wolny do godziny 24 ostatniego dnia wolnego do 30 września) do jednorazowego przewozu roweru za symboliczną złotówkę.

Bilet turystyczny - uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami Przewozów Regionalnych, Kolei Dolnośląskich oraz Arriva PCC, od godz. 18 w dniu roboczym poprzedzającym dni wolne od pracy do godz. 6 pierwszego dnia roboczego następującego po tych dniach. Kosztuje 30 lub 60 zł (w zależności od rodzaju pociągu).

REGIOkarnet - uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami Przewozów Regionalnych, Kolei Dolnośląskich oraz Arriva PCC w trzech dowolnie wybranych dniach, w ciągu dwóch kolejnych miesięcy od daty kupna lub wskazanej przez pasażera na karnecie, kosztuje 55 lub 79 zł (w zależności od rodzaju pociągu).

TY i raz, dwa, trzy - jeśli podróżujesz w towarzystwie jednej, dwóch lub trzech osób, pierwsza kupuje bilet normalny lub z przysługującą ulgą ustawową, a pozostałe bilety tańsze nawet o 30 proc.

Przejazdy grupowe - to oferta dla grup organizowanych np. przez szkoły, uczelnie, biura podróży, zakłady pracy, parafie, zrzeszenia, placówki opiekuńcze. Opłaty pobiera się w zależności od liczby kilometrów za rzeczywistą liczbę uczestników grupy, nie mniej jednak niż 10 osób.

Bilet abonamentowy REGIOpiątka - uprawnia do 5 przejazdów w cenie czterech w ciągu dwóch kolejno po sobie następujących miesięcy.

Wspólny przejazd - to oferta dla osób, które planują podróż pociągami różnych przewoźników kolejowych (PKP Przewozy Regionalne, PKP InterCity, Koleje Mazowieckie, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście). Kupujesz jeden bilet i możesz zaoszczędzić ok. 10 proc. Przejazd powinien odbywać się na łączących się ze sobą odcinkach trasy, jednak trzeba pamiętać, żeby nie były one krótsze niż 51 km.

Legitymacja seniora - pasażerowie, którzy ukończyli 60 lat, za 75 zł mogą kupować z 50 proc. ulgą bilety jednorazowe, abonamentowe i okresowe, na przejazdy w dowolnej klasie wszystkich kategorii pociągów spółki Przewozy Regionalne, Warszawskiej Kolei Dojazdowej, PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście oraz innych przewoźników regionalnych - Kolei Dolnośląskich i Kolei Mazowieckich, legitymacja jest ważna przez rok.

Uwaga!
Legitymacja seniora wystawiona po 1 stycznia 2010 r. nie jest honorowana w pociągach PKP InterCity.

Możesz za darmo przewieźć wózek

Masz prawo przewieźć bezpłatnie rzeczy, które nie utrudniają przejścia i nie narażają na szkodę innych pasażerów - m.in. wózek dziecięcy, inwalidzki, narty. Rowery można przewozić w specjalnych wagonach mających uchwyty do przewozu rowerów. Gdy w pociągu nie ma takiego wagonu, rower można przewieźć w pierwszym przedsionku pierwszego wagonu lub w ostatnim ostatniego. Opłata za przewóz roweru jest zryczałtowana i wynosi niezależnie od odległości w pociągach InterCity 9 zł, a w pociągach Przewozów Regionalnych 5 zł. Małe zwierzęta domowe przewożone w specjalnych klatkach lub koszykach podróżują bezpłatnie, ale w przypadku psa na smyczy - trzeba już wykupić specjalny bilet.

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: