Sprawdź, czego NIE WOLNO komornikowi

29.06.2011, godz. 06:00
Komornik
foto:

Jeśli dłużnik nie przejawia woli współpracy z windykatorem, czyli nie reaguje na pisma i telefony lub ich nie odbiera, firma windykacyjna nie ma innego wyjścia. By odzyskać pieniądze, musi skierować sprawę do sądu.

Nakaz sądu i co dalej

Jeśli sąd wyda nakaz zapłaty i zaopatrzy ten nakaz w klauzulę wykonalności, rusza przymusowe ściąganie należności, czyli egzekucja komornicza. Komornik ściągnie od dłużnika nie tylko należność, o którą toczyła się sprawa, ale i swoje wynagrodzenie w postaci opłaty egzekucyjnej - zwykle 15 procent dochodzonego świadczenia. W trakcie egzekucji wierzyciel lub firma windykacyjna, która weszła w prawa wierzyciela, decyduje o tym, w jaki sposób komornik będzie prowadził egzekucję. Może np. wybrać zajęcie części wynagrodzenia dłużnika, albo nakazać zajęcie i zbycie mieszkania lub innej nieruchomości. Najczęściej egzekucję prowadzi się z rachunków bankowych, z wynagrodzenia za pracę, z emerytury lub renty, ruchomości takich jak samochody i sprzęt RTV i AGD, albo z nieruchomości (mieszkań, domów, działek). Nieruchomości i ruchomości zajęte przez komornika są sprzedawane na aukcjach publicznych, w drodze licytacji.

Kto tam? Komornik

Mając tytuł wykonawczy, komornik przede wszystkim ma prawo wejść do mieszkania. Trzeba go wpuścić, ponieważ nakazuje to rozporządzenie ministra sprawiedliwości. Jeśli nie wpuścisz komornika, wróci z policją, a ta może nawet wyważyć drzwi, aby umożliwić komornikowi przeprowadzenie egzekucji. Komornik może zarządzić przymusowe otwarcie i przeszukanie mieszkania. Ma też prawo zastosowania środków przymusu bezpośredniego, jeśli stawiasz czynny lub bierny opór. Komornik może zająć tylko przedmioty należące do dłużnika, lub te, którymi dłużnik włada. Zdarza się jednak, że dłużnik mieszka np. u swoich rodziców i wówczas komornik zechce zająć również rzecz, która do niego nie należy. W takiej sytuacji, trzeba się upomnieć, żeby zaznaczył to w protokole zajęcia. Jeśli komornik nie chce tego zrobić, ponieważ uważa, że przedmiot jest we władaniu dłużnika, można o ten przedmiot zawalczyć w sądzie, udowadniając tam, że dana rzecz do dłużnika nie należy i w związku z tym nie podlega egzekucji. Trzeba więc będzie złożyć powództwo (przeciwegzekucyjne) do sądu o zwolnienie zajętej rzeczy spod egzekucji komornika. Pozwu nie składa się w tym wypadku przeciwko komornikowi, tylko przeciwko wierzycielowi.

W praktyce komornik, mając prawo opisać i zająć wszystkie ruchomości znajdujące się we władaniu dłużnika, opisuje i zajmuje po prostu wszystkie przedmioty wartościowe. Następnie może je sprzedać, aby uzyskać środki na zaspokojenie wierzytelności.

A jeśli ruchomości należące do dłużnika nie są w jego władaniu, tylko osoby trzeciej? Na przykład jeśli dłużnik pożyczy swoje kino domowe sąsiadom? Komornik może je zająć, jeśli sąsiedzi przyznają, że to przedmiot należący do dłużnika, albo po prostu zgodzą się na zajęcie. W innym wypadku nie może tego zrobić.

Komornik może cię ukarać grzywną, jeśli: nie poinformujesz go o aktualnym miejscu zamieszkania, nie poinformujesz go o zmianie pracy, bez uzasadnienia odmówisz złożenia mu wyjaśnień i nie udzielisz informacji, których będzie potrzebował w trakcie egzekucji i nie opuścisz miejsca postępowania egzekucyjnego, chociaż wyda ci takie polecenie. Poza tym może dać ci upomnienie, jeśli w czasie postępowania egzekucyjnego będziesz zachowywał się niewłaściwie, utrudniając jego czynności.

Czego nie może zająć

Egzekucja komornicza obejmuje rzeczy należące wyłącznie do dłużnika. Komornikowi nie wolno jednak np. zająć narzędzi niezbędnych dłużnikowi do pracy zarobkowej (wyjątkiem są tu pojazdy mechaniczne), tak zwanych przedmiotów urządzenia domowego, czyli np. pościeli i ubrań, czy przedmiotów służących do wykonywania praktyk religijnych.

Przeczytaj koniecznie: Na co uważać w PROMOCJACH kredytów hipotecznych?

Jeśli nie spłacasz kredytów, komornik może zająć ci połowę pensji (taką, którą dostajesz na podstawie umowy o pracę). Jeśli nie płacisz regularnie alimentów, może zająć ci 3/5 pensji, ale pod warunkiem, że co miesiąc zostawi ci do dyspozycji kwotę nie mniejszą niż minimalne wynagrodzenie (aktualnie jest to 1386 złotych brutto). Z renty lub emerytury można zająć co najwyżej jedną czwartą, przy czym komornik ma obowiązek zostawić co najmniej połowę minimalnej renty lub emerytury.

Warto pamiętać również o tym, że komornik nie ma również prawa dokonywać potrąceń: ze świadczeń alimentacyjnych, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, porodowych oraz dla sierot zupełnych.

Uwaga!

Zanim komornik przystąpi do egzekucji, zażądaj, aby pokazał ci tytuł wykonawczy. Pamiętaj też, że komornik może wykonywać swoją pracę tylko w dni robocze i soboty od 7.00 do 21.00. Na wykonywanie czynności w innym czasie musi mieć pisemne zezwolenie prezesa sądu rejonowego.

Dokąd na skargę

Reklamację w związku z czynnościami komornika możesz złożyć w firmie windykacyjnej. Jeśli załatwienie przez nią sprawy nie usatysfakcjonuje cię, a także jeśli masz zastrzeżenia do działania samej firmy windykacyjnej, możesz odwołać się w tej sprawie do: Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów, do Komisji Etyki przy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych KPF (o ile firma windykacyjna jest w niej zrzeszona i jeśli sprawa dotyczy naruszenia zasad postępowania windykacyjnego) oraz do sądu powszechnego.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: