WIADOMOŚCI Polityka Polska Warszawa Świat Opinie Dzieje się USA NowaTV
SUPER EXPRESS.pl wiadomości dzieje się Czy zapłacę za wycięcie drzewa na mojej działce

Czy zapłacę za wycięcie drzewa na mojej działce

30.07.2012, godz. 02:00
Czy zapłacę za wycięcie drzewa na mojej działce
foto:

- Chciałbym wyciąć wielką, rozłożystą lipę rosnącą na mojej działce, ponieważ zasłania okna i w domu jest zbyt ciemno. Jeden z sąsiadów mówi, że jeśli dostanę zezwolenie na wycinkę, nic nie będę musiał płacić. Inny twierdzi, że wręcz przeciwnie, zapłacę nawet kilka tysięcy złotych. Który z nich ma rację?

Osobom fizycznym nie nalicza się opłat za pozwolenie na wycięcie drzew i krzewów. Jeżeli więc wystąpi pan do odpowiedniego urzędu z wnioskiem o pozwolenie na wycięcie konkretnego drzewa i otrzyma takie zezwolenie, nic pan za nie nie zapłaci. Jednak wcale nie jest powiedziane, że dostanie pan zgodę na wycięcie lipy. Jeśli nie ma innych, poza zasłanianiem światła, powodów dla jej usunięcia, to znaczy, że jest zdrowa i nie zagraża ani budynkowi, ani ludziom. Zezwolenie nie jest wymagane w przypadku drzew, które mają mniej niż 10 lat, oraz w przypadku drzew owocowych. Wielkie i rozłożyste drzewo jest z pewnością starsze.

Z wnioskiem (jego złożenie jest również bezpłatne) o zezwolenie na wycięcie lipy należy wystąpić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko i adres właściciela nieruchomości, tytuł prawny władania nią (np. własność), nazwę gatunku drzewa, obwód jego pnia mierzonego na wysokości 130 cm, uzasadnienie i termin zamierzonego usunięcia drzewa, rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na pana działce.

Przed wydaniem decyzji o zezwoleniu lub odmowie wydania zezwolenia na wycięcie lipy na pana działce zagości przysłany przez urząd inspektor, który sprawdzi, czy informacje podane we wniosku są zgodne z prawdą. Jeśli nie otrzyma pan zezwolenia, a mimo to zetnie pan drzewo, naliczona zostanie bardzo wysoka kara, która wynosi trzykrotność opłaty, jaką zapłaciłby pan za zezwolenie, gdyby było płatne. Stawki za wycięcie drzew (za 1 cm obwodu na wysokości 130 cm) na 2012 rok podane zostały w obwieszczeniu ministra środowiska z 13 października 2011 roku (Monitor Polski nr 95, poz. 963). W przypadku lipy stawka za 1 cm wynosi 84,67 zł. Jeśli więc lipa rosnąca na pana działce ma na wysokości 130 cm obwód np. metrowy, to kara za jej samowolne wycięcie wyniesie ponad 25 tys. złotych. Trzeba będzie zapłacić ją w terminie 14 dni, potem naliczone zostaną odsetki.

Adwokat Maciej Krakowiński, Kancelaria Adwokacka Krakowiński, Krakowińska, Łódź, ul. Żwirki 6, tel. 42-636-40-42, www.adwokat-lodz.eu

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: