WIADOMOŚCI Polityka Polska Warszawa Świat Opinie Dzieje się USA NowaTV
Se.pl wiadomości dzieje się JAK ZDOBYĆ SKIEROWANIE DO SANATORIUM - poradnik krok po kroku

JAK ZDOBYĆ SKIEROWANIE DO SANATORIUM - poradnik krok po kroku

12.09.2011, godz. 20:33
Po zdrowie do sanatorium
foto:

Jeśli jesteś na emeryturze lub rencie, to wreszcie masz czas, żeby zatroszczyć się o swoje zdrowie zaniedbywane przez lata pracy. A najlepszy na to sposób, to wyjazd na leczenie w uzdrowisku. Dzięki pobytowi w sanatorium nie tylko podreperujesz swoje zdrowie, ale i odpoczniesz od codzienności, skorzystasz z dobrodziejstw miejscowego klimatu, poznasz nowych ludzi i ciekawe miejsca.

W uzdrowisku możesz się leczyć na trzy sposoby: w sanatorium, szpitalu sanatoryjnym lub ambulatoryjnie.

Szpital uzdrowiskowy

Leczenie jest bezpłatne i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego, które wystawia tenże szpital. Odpowiednie skierowanie wypisuje lekarz szpitala, w którym się leczyłeś. Leczenie w szpitalu uzdrowiskowym powinno odbyć się w ciągu 6 miesięcy od daty wypisania z oddziału szpitala lub kliniki. Okres ten może być przedłużony, jeżeli wymaga tego twój stan zdrowia.

Leczenie ambulatoryjne

Musisz na to poświęcić urlop wypoczynkowy. Leczenie ambulatoryjne obejmuje trzy zabiegi dzienne w ciągu 6 lub 18 dni zabiegowych. Skierowanie potwierdzane jest przez NFZ - nie częściej niż raz na 12 miesięcy. Termin rozpoczęcia kuracji musisz uzgodnić z zakładem lecznictwa uzdrowiskowego, do którego otrzymałeś skierowanie. Za pobyt sam płacisz. Na własną rękę organizujesz wyżywienie i zakwaterowanie, NFZ płaci jedynie za zabiegi zlecone przez lekarza i za opiekę medyczną w wyznaczonej przychodni rehabilitacyjnej.

Wyjazd do sanatorium

Turnus w sanatorium trwa najczęściej trzy tygodnie. Taki czas jest potrzebny, by stosowane w sanatorium zabiegi przyniosły pożądany efekt leczniczy, który utrzyma się na dłużej. Pierwszego dnia pobytu masz spotkanie z lekarzem, który po obejrzeniu twoich badań i rozmowie zaleca ci odpowiednie zabiegi lecznicze.

Skierowanie do sanatorium. Krok po kroku

Krok 1 - Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe

Wystawi ci je lekarz, który ma podpisaną umowę z wojewódzkim oddziałem NFZ (pierwszego kontaktu, rodzinny lub specjalista).

Uwaga!
NFZ nie refunduje leczenia uzdrowiskowego na podstawie skierowania z prywatnych gabinetów lekarskich, które nie podpisały kontraktów z NFZ, ani też leczenia na własną rękę.

Musisz mieć aktualne ubezpieczenie zdrowotne. Przy wypisywaniu skierowania lekarz bierze pod uwagę twój aktualny stan zdrowia potwierdzony badaniami. Nie musisz do wniosku dołączać wszystkich badań, wystarczy jeśli lekarz wpisze ich wyniki do formularza. Odpowiedni druk powinien mieć lekarz wypisujący wniosek o leczenie sanatoryjne.

Krok 2 - Potwierdzenie skierowania przez NFZ

Skierowanie powinieneś przekazać do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego ze względu na miejsce twojego zamieszkania. Możesz to zrobić osobiście, wysłać pocztą z dopiskiem: "Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe". W oddziale wojewódzkim Funduszu lekarz balneolog (specjalista leczenia uzdrowiskowego i zabiegów fizykoterapii) ocenia zasadność skierowania.

Krok 3 - Decyzja NFZ

Twoje skierowanie powinno byś rozpatrzone w terminie 30 dni. Jeżeli lekarz balneolog potwierdzi, że powinieneś podreperować zdrowie w uzdrowisku i są wolne miejsca w odpowiednich sanatoriach, NFZ potwierdza skierowanie i doręcza ci je pocztą nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem leczenia. Jeżeli oddział NFZ nie potwierdzi skierowania z powodu braku miejsc w sanatorium, automatycznie trafisz na listę oczekujących. Zostaniesz o tym powiadomiony pisemnie. Otrzymasz też informację o ewentualnym czasie wyjazdu, a twoje skierowanie zostanie potwierdzone w momencie, gdy zwolni się miejsce w uzdrowisku. Miejsce i zakład lecznictwa uzdrowiskowego wskazuje lekarz specjalista NFZ.

Krok 4 - Gdy rezygnujesz ze skierowania

Jeżeli zrezygnujesz z pobytu w sanatorium, musisz jak najszybciej wysłać do NFZ pismo z uzasadnieniem rezygnacji. Jeśli będzie to np. wypadek losowy, nagłe zachorowanie potwierdzone zaświadczeniem lekarskim, NFZ wyznaczy ci nowy termin wyjazdu. Jeżeli nie uwzględni twojego uzasadnienia, będziesz musiał starać o nowe skierowanie od lekarza.

Zapamiętaj!

Jeśli jedziesz w ramach NFZ, powinieneś mieć przy sobie skierowanie, dowód osobisty, dowód ubezpieczenia oraz całą dokumentacje medyczną, czyli prześwietlenia, wyniki badań itp.

Krok 5 - Koszty

Pobyt w sanatorium jest częściowo odpłatny - z własnej kieszeni płacisz za część kosztów wyżywienia i zakwaterowania oraz za przejazd do sanatorium i z powrotem.

Za leczenie w sanatorium nie płacą dzieci w wieku 3-6 lat, dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu - bez ograniczenia wieku, a także dzieci uprawnione do renty rodzinnej. Jednak zwolnienie to nie dotyczy osoby towarzyszącej (rodzica czy opiekuna).

Kiedy nie pojedziesz do sanatorium? Oddział NFZ może nie potwierdzić twojego skierowania, jeśli lekarz balneolog uzna, że twoja choroba nie kwalifikuje się do leczenia uzdrowiskowego.

Są też przeciwwskazania zdrowotne, które uniemożliwiają wyjazd do sanatorium, najczęściej z powodu tego, że trzeba cały czas być w pobliżu lekarza prowadzącego i szpitala rejonowego, na wypadek, gdyby działo się coś niedobrego. Takie sytuacje mają miejsce w przypadku chorób zakaźnych, ostrych infekcji (jak ropne zapalenie migdałów, zatok, zębów, grzybice skóry), wirusowego zapalenia wątroby, chorób mających istotne wskazania do operacji, pełnoobjawowej niewydolność krążenia i oddychania, niewydolności wątroby, skazy krwotocznej, chorób psychicznych, upośledzenia umysłowego znacznego i głębokiego, zniedołężnienia, chorób wyniszczających układowych, dużego stopnia nietrzymania moczu i kału, uzależnienia od alkoholu i leków, padaczki z częstymi napadami, czynnej choroby nowotworowej, ciąży i okresu karmienia, choroby niedokrwiennej serca i zaburzeń jego rytmu, nieuregulowanych zaburzeń hormonalnych.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: