WIADOMOŚCI Polityka Polska Warszawa Świat Opinie Dzieje się USA NowaTV
Se.pl wiadomości dzieje się Próbna matura z Operonem 2016/2017 matematyka PRZECIEKI

Próbna matura z Operonem 2016/2017 matematyka PRZECIEKI

23.11.2016, godz. 07:19
Matura 2017 niemiecki
MATURA 2017 język niemiecki, matura 2017 niemiecki, matura 2017 niemiecki arkusze, matura 2017 niemiecki odpowiedzi, poziom rozszerzony foto: Archiwum

Matura próbna 2016 z matematyki odbędzie się już w najbliższą środę, 23 listopada. Egzamin wystartuje o godzinie 9 i podzielony będzie na dwie części: podstawową i rozszerzoną. Szukasz w sieci informacji na temat przecieków z matury próbnej z matematyki? Podpowiadamy, jak przygotować się do matury z matematyki, aby zdać ją jak najlepiej.

Matura próbna z matematyki 2016 Operon.Trwający rok szkolny jest szczególnie ważny dla uczniów trzecich klas liceum. Już w maju napiszą oni maturę, której wyniki będą decydować o ich dalszej edukacji. Jednak tradycyjnie przed tym ważnym majowym egzaminem odbędzie się jeszcze matura próbna, której wyniki pozwolą licealistom ocenić poziom swojej wiedzy i popracować nad zaległościami. Dzięki temu będą mogli jeszcze lepiej przygotować się do ważnego egzaminu dojrzałości, który odbędzie się w maju. Matura próbna z matematyki Operon odbędzie się w środę, 23 listopada. O godzinie 9.00 licealiści przystąpią do egzaminu na poziomie podstawowym, zaś o 14.00 napiszą tę na rozszerzonym. Szukasz przecieków z matury próbnej z matematyki? My radzimy, aby przed egzaminem maturalnym z matematyki powtórzyć sobie zadania, które pojawiały się na maturach w poprzednich latach.

Zadanie 1. (0–1)
Cenę towaru obniżono ze 160 zł do 120 zł.
O ile procent obniżono cenę towaru? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A. 20% B. 25% C. 40% D. 75%

Zadanie 2. (0–1)
Bank podniósł oprocentowanie kredytu z 4% do 5%.
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zadnie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.
Bank podniósł oprocentowanie kredytu o 25%. P F
Bank podniósł oprocentowanie kredytu o 1 punkt procentowy. P F

Zadanie 3. (0–1)
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zadnie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie
jest fałszywe.
Wartość wyrażenia wynosi 5. P F
Liczby 2 oraz 1,41 są równe. P F

Zadanie 5. (0–1)
Wyrażenie algebraiczne, za pomocą którego można opisać obwód trapezu równoramiennego
o podstawach a i b oraz ramionach c, ma postać
A. a+b+c B. 2a+2b+c C. a+b+2c D. 2a+2b+2c

Zadanie 6. (0–1)
Dopasuj rozwiązanie przedstawione na osi liczbowej do odpowiedniej nierówności. Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A. x−2 B. x<−2 C. x>−2 D. x−2

Zadanie 8. (0–1)
Pole trójkąta równobocznego wynosi 9 piwerwiastek z 3 cm3.
Czy obwód tego trójkąta jest równy 18 cm? Wybierz odpowiedź T (tak) lub N (nie) oraz jej uzasadnienie spośród A–C.
T ponieważ
A. bok trójkąta ma długość 3 cm.
B. bok trójkąta ma długość 6 cm.
N C. bok trójkąta ma długość 3 3 cm.

Zadanie 9. (0–1)
Liczbami bliźniaczymi nazywamy dwie liczby pierwsze różniące się o 2.
Liczbami bliźniaczymi, których suma jest równa 24, są
A. 7 i 17 B. 5 i 19 C. 11 i 13 D. 17 i 19
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIE NA KARTĘ ODPOWIEDZI!

Zadanie 11. (0–1)
Pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa rządowa, czyli Konstytucja 3 maja powstała
w 1791 roku.
Liczba 1791 zapisana w systemie rzymskim ma postać
A. MCCXCI B. MCCCXI C. MDCCXCI D. MDCCCXI

Informacja do zadań 13. i 14.
W tabeli przedstawiono raport importu ropy naftowej do Polski w drugim półroczu 2014 roku.
miesiąc VII VIII IX X XI XII
wielkość importu [tys. ton] 2115 2034 2219 2156 1683 2315
Źródło: www.mg.gov.pl

Zadanie 13. (0–1)
Ile ropy zaimportowano średnio w drugim półroczu 2014 roku do Polski? Wybierz odpowiedź
spośród podanych.
A. 2087 tys. ton B. 2115 tys. ton C. 12522 tys. ton D. 12532 tys. ton

Zadanie 14. (0–1)
Mediana wielkości importu ropy naftowej wynosiła
A. 2115 tys. ton B. 2135,5 tys. ton C. 2156 tys. ton D. 2187,5 tys. ton

Zadanie 15. (0–1)
Na loterię przygotowano 36 losów. Stosunek liczby losów wygrywających do przegrywających wynosi 4:5. Niech A oznacza zdarzenie polegające na wylosowaniu losu przegrywającego. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.
Prawdopodobieństwo P(A)= 4/9 . P F
Losów wygrywających jest 16. P F

Zadanie 16. (0–1)
Ze sprawdzianu czterech uczniów otrzymało ocenę celującą, dziesięciu – bardzo dobrą, a jeden
– dobrą. Pozostali uczniowie otrzymali oceny dostateczne. Średnia ocen ze sprawdzianu
wyniosła 4,5.
Ilu uczniów otrzymało ocenę dostateczną? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A. 3 B. 7 C. 10 D. 15

Zadanie 17. (0–1)
Ile litrów paliwa spala średnio samochód na 100 km? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A. 3,7 B. 5 C. 5,4 D. 27

Zadanie 18. (0–1)
Oceń prawdziwość poniższego zdania. Wybierz P, jeśli zadnie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie
jest fałszywe.
Zakup paliwa za kwotę 200 zł wystarczy na przejechanie 800 km. P F

Informacja do zadań 19. i 20.
W prostokącie stosunek długości boków wynosi 3:5, a obwód – 32 cm.

Zadanie 19. (0–1)
Suma długości krótszego boku i dłuższego boku prostokąta wynosi
A. 4 cm B. 8 cm C. 16 cm D. 32 cm

Zadanie 21. (0–3)
Podłoga ma kształt trapezu prostokątnego o wymiarach podanych na rysunku.
Oblicz pole powierzchni tej podłogi. Wynik podaj z dokładnością do jedności. Za 3 przyjmij
1,7. Zapisz obliczenia.

Zadanie 22. (0–2)
Uzasadnij, że nie istnieje wielokąt foremny o kącie wewnętrznym 100°.

Zadanie 23. (0–3)
W graniastosłup prawidłowy czworokątny wpisano walec o promieniu podstawy 2 cm i wysokości
5 cm.
Oblicz, ile razy objętość graniastosłupa jest większa od objętości walca. Za p przyjmij 3. Zapisz
obliczenia.
Wzór na objętość walca ma postać: V =pr2 H.

 

Zobacz: Matura próbna 2016 z Operonem. Sprawdź dokładne terminy [HARMONOGRAM]

Źródło: Paulina Koziejowska
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: