WIADOMOŚCI Polityka Polska Warszawa Świat Opinie Dzieje się USA NowaTV
Se.pl wiadomości polityka Co to jest Ordo Iuris ?

Co to jest Ordo Iuris ?

05.10.2016, godz. 14:29
adwokat, toga, prawnik, sąd
foto: FOTO SE

Do Sejmu trafił obywatelski projekt ustawy o "Stop aborcji" stworzony przez Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris. Czym jest Ordo Iuris i czym się zajmuje? Głównym celem "ordo Iuris" jest  obrona osób i środowisk zagrożonych społecznym wykluczeniem ze względu na przywiązanie do ładu społecznego. Co to oznacza?

Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris powstał po to, by pomagać ludziom odrzuconym i zepchniętym na margines społeczny. Na oficjalnej stronie internetowej Ordo Iuris możemy przeczytać o tym, jakie cele wyznacza sobie instytut: - Chcemy angażować się w obronę osób i środowisk zagrożonych społecznym wykluczeniem ze względu na przywiązanie do ładu społecznego poświadczonego w Konstytucji RP oraz świata wartości, z którego się on wywodzi. W tym celu prowadzimy badania nad kulturą prawną i duchowym dziedzictwem, w którym jest zakorzeniona kultura polska, oraz propagujemy ich wyniki w życiu publicznym i w systemie prawnym. W szczególności chcemy afirmować przyrodzoną godność człowieka, oraz działać na rzecz ochrony wynikających z niej praw człowieka i obywatela.

Jakie działa podejmuje Ordo Iuris? Oto cele instytucji:

- prawna  ochrony życia ludzkiego na wszystkich etapach jego rozwoju,

- poszanowanie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz  promowanie rozwiązań prawnych służących ich ochronie,

- ochrona praw rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoim sumieniem i przekonaniami, prawna ochrony dzieci przed demoralizacją i deprawacją,

- poszanowanie w przestrzeni publicznej duchowego dziedzictwa narodu, w którym zakorzeniona jest kultura polska oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, dyskryminacji i marginalizacji osób lub grup społecznych z powodu ich przywiązania do tradycyjnych wartości

Dlatego też, jak podaje Ordo Iuris, podejmowane są przez instytut działania mające pomóc w realizacji postawionych celów i zadań. Instytut Ordo Iuris prowadzi działalność doradczą i opiniującą, organizuje konferencje i sympozja, dba o etyczną formację młodych prawników, a także tworzy projekty ustaw mającej chronić życie ludzkie.

Zobacz: Prezydent Duda ruszył na POMOC dziewczynce! Nie wahał się ani chwili [WIDEO]

Źródło: Super Express TV
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: