WIADOMOŚCI Polityka Polska Warszawa Świat Opinie Dzieje się USA NowaTV
SUPER EXPRESS.pl wiadomości polityka Projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o radiofonii i telewizji - SZCZEGÓŁY

Projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o radiofonii i telewizji - SZCZEGÓŁY

07.06.2017, godz. 14:55
Telewizor, mecz,
foto: EAST NEWS

Od dawna trwają rozmowy nad zmianami w abonamencie. Wiadomo, że politycy zajmą się projektem ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o radiofonii i telewizji, autorstwa ministerstwa kultury. Co zawiera projekt ustawy o abonamencie? Na jakie zmiany trzeba się przygotować? Szczegóły projektu ustawy o abonamencie.

Obecnie istnieje obowiązek płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego, ale w rzeczywistości niewielu odbiorców (przedsiębiorców i gospodarstw domowych) faktycznie płaci abonament. Nie skutkują apele, zachęty i kary, dlatego władza postanowiła zmienić zapisy w ustawie o abonamencie RTV. W proponowanym projekcie zmian ustawy o abonamencie znajdują się nowe rozwiązania, które mają pomóc w ściąganiu opłat abonamentowych. Co ma przełożyć się na lepsze wpływy i rozwój mediów publicznych. U podstaw opłaty abonamentowej leży założenie, że całe społeczeństwo odnosi korzyść z realizacji przez publiczną radiofonię i telewizję jej misji publicznej. Dlatego tak ważny jest abonament.

Co zawiera projekt ustawy o abonamencie?

- poprawienie poboru opłat abonamentowych przez włączenie do procesów ułatwiania rejestracji odbiorników oraz identyfikacji podmiotów obowiązanych do wnoszenia opłat abonamentowych dostawców usług telewizji płatnej

- dostawców usług telewizji płatnej powierza się – jako zleconego zadania publicznego – odebrania od klienta (osoby, z którą zawarta została umowa o dostarczanie telewizji płatnej) zgłoszenia rejestracyjnego odbiornika oraz przekazania tego zgłoszenia operatorowi wyznaczonemu pobierającemu opłaty abonamentowe (czyli obecnie Poczcie Polskiej)

- proponuje się wprowadzenie domniemania posiadania odbiornika telewizyjnego przez osobę będącą stroną umowy o dostarczanie telewizji płatnej

- proponuje się ułatwienie rejestracji odbiorników przez osoby korzystające z usług telewizji płatnej. Odbiorcy tych usług będą mieli możliwość wypełnienia obowiązku rejestracji odbiornika za pośrednictwem dostawcy usług telewizji płatnej

- przewiduje się też umorzenie postępowania egzekucyjnego wobec tych, którzy zalegali z opłatami abonamentowymi, a w czasie 3 miesięcy od wejścia w życie ustawy zarejestruja odbiornik i uiszczą opłatę z góry, na co najmniej 6 miesięcy

Zobacz: Czego nie powinni czytać w urzędach skarbowych? Ministerstwo Finansów wysyła listę ZAKAZANYCH tytułów!

Źródło: TVN24/x-news
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: