WIADOMOŚCI Polityka Polska Warszawa Świat Opinie Dzieje się USA NowaTV
SUPER EXPRESS.pl wiadomości polityka REFORMA EDUKACJI PiS! Wraca 8-letnia podstawówka i 4-letnie liceum

REFORMA EDUKACJI PiS! Wraca 8-letnia podstawówka i 4-letnie liceum

16.09.2016, godz. 15:18
Minister Anna Zalewska
foto: Super Express

W piątkowe popołudnie, na specjalnie zwołanej konferencji prasowej, szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Zalewska przedstawiła plan reformy edukacji, która ma wejść w życie w przyszłym roku. Zlikwidować ma ona m.in. gimnazja i powrócić do 8-letniej szkoły podstawowej oraz 4-letniego liceum.  Jak mówiła: - Po raz pierwszy weryfikujemy prawie sto razy zmienianą ustawę o systemie oświaty. Podkreśliła również, że reforma jest przemyślana i rozłożona na wiele lat.

Jak mówiła minister: - Chcemy powrotu do idei liceum w miejsce kursu przygotowawczego do matury. Edukacja w szkole ponadgimnazjalnej została praktycznie skrócona do dwóch lat. Dodawała: - Gimnazja nie wyrównują szans edukacyjnych i nie podnoszą jakości nauczania. W praktyce powstały gimnazja lepsze i gorsze. Stwierdziła również, że proponowane zmiany mają na celu m.in ograniczenie częstej adaptacji uczniów do nowych warunków szkolnych. Mają zostać zmniejszone obwody oraz powstawać zespoły szkół, które zwykle notują lepsze wyniki nauczania. Zapewniła, że dla nikogo nie zabraknie miejsca w szkołach.

Najważniejszą zmianą jest docelowa struktura szkół:

 

 

Od 1 września 2017 roku dla dzieci idących do klasy pierwszej następują zmiany:

 

 

Od 1 września 2017 roku dla gimnazjów następują zmiany:

 

 

Od 1 września 2017 roku dla liceów następują zmiany:

 

 

Od 1 września 2017 roku dla techników następują zmiany:

 

 

Szefowa MEN przy okazji omówiła swoje dotychczasowe osiągnięcia takie jak ograniczenie biurokracji w szkołach, likwidacja egzaminu szóstoklasisty czy zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Zalewska przekonywała, że proponowana reforma to: - Wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców, nauczycieli i dzieci. Zapowiedziała, że wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów pozostanie na dotychczasowym poziomie. Zaznaczyła: - Zależy nam na tym, żeby dzieci przechodziły z klasy do klasy w tej samej grupie rówieśniczej. Szefowa MEN zapewniła, że nowa ustawa wzmocni nadzór pedagogiczny. Dodała, że zmiana struktury szkół nie przewiduje zwolnień nauczycieli i zapowiedziała w przyszłym roku waloryzację dla nich.

Podstawy programowe dla klas I, IV, i VII mają zostać zaprezentowane w listopadzie. Według minister: - O finansach w oświacie chcę rozmawiać z samorządowcami i związkami zawodowymi. Nadal będziemy dotować podręczniki. Z punktu widzenia rodziców nic się nie zmieni. Minister powiedziała też, że "trzeba unowocześnić" Centralną Komisję Egzaminacyjną, odpowiedzialną za przeprowadzanie egzaminów gimnazjalnych czy matur. Jako nowość należy odnotować fakt, że  po VIII klasie podstawowej odbywać się będzie egzamin. Jak Zalewska wyjaśniała jego założenia- W połowie będzie testowy, w połowie - problemowy. Będzie trwał dwa dni i dotyczył czterech przedmiotów.

Zobacz także: Ziobro szykuje BAT na "alimenciarzy"! Drwiny z Kijowskiego

Źródło: TVN24/x-news
Więcej wiadomości
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: