WIADOMOŚCI Polityka Polska Warszawa Świat Opinie Dzieje się USA NowaTV
SUPER EXPRESS.pl wiadomości polityka Sprawdź, czy stracisz 500 plus

Sprawdź, czy stracisz 500 plus

07.07.2017, godz. 02:00
500 plus: tylko co siódme świadczenie trafia na rachunek ojca!
500 plus: tylko co siódme świadczenie trafia na rachunek ojca! foto: shutterstock

Posłowie będą dziś głosować nad zmianami przepisów dotyczacych 500 plus. Dzięki nim urzędy będą uważniej badać sytuację rodzin zgłaszających się po świadczenie. Chodzi o to, by utrudnić wyłudzanie pieniędzy z rządowej pomocy.

Zmiany mają obowiązywać od października. Pomoc nadal będzie przysługiwać na drugie i kolejne dziecko. W przypadku pierwszego dziecka o przyznaniu świadczenia będzie obowiązywać kryterium dochodowe: 800 zł lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Nadal też świadczenie przysługiwać będzie na dziecko do momentu, w którym ukończy 18 lat. Rodzice, którzy już otrzymują 500 plus, powinni pamiętać, że muszą w sierpniu złożyć ponowny wniosek o przyznanie świadczenia. Jeśli nie dopełnią formalności na czas, to niestety już w październiku przelewy na ich konto ustaną. Nowy wniosek będzie można składać od sierpnia.

Dziś posłowie będą głosować nad zmianami w przepisach. Spowodują one, że urzędy będą uważniej analizować sytuacje samotnych rodziców, osób prowadzących własną działalność i tych, którzy deklarują, że nagle utracili dochód.

  1. Na pierwsze dziecko. Świadczenie na pierwsze dziecko przysługuje, w przypadku gdy: dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł lub 1200 zł, a przynajmniej jedno z dzieci jest osobą niepełnosprawną
  2. Alimenty i stypendia. Przy ustalaniu prawa do świadczenia na pierwsze lub jedyne dziecko uwzględnia się otrzymywane alimenty oraz stypendia socjalne. Do dochodu rodziny nie wlicza się zasiłku rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego, świadczeń z pomocy społecznej.
  3. Dorosłe dzieci. Dziecko do 25. roku życia, które nadal mieszka z rodzicami, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie.
  4. Nie tylko małżeństwa. Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, jak i rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodzin rozwiedzionych 500 plus przysługiwać będzie temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i je utrzymuje.
  5. Nieletnia matka i adopcja. Jeśli nieletnia córka ma dziecko, to o 500 plus może wystąpić jej matka. Z kolei córka może wystąpić o świadczenie na własne dziecko. W przypadku dzieci adoptowanych świadcznie będzie przysługiwać na takich samych zasadach, jak w przypadku dzieci biologicznych.

ZOBACZ: Rodzicu musisz złożyć nowy wniosek o 500+

Więcej wiadomości
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: