WIADOMOŚCI Polityka Polska Warszawa Świat Opinie Dzieje się USA NowaTV
Se.pl wiadomości polska EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012, JĘZYK POLSKI - PYTANIA, ODPOWIEDZI: ZEMSTA Fredry, bajka KRASICKIEGO, tekst Miodka, ROZPRAWKA o literaturze - ODPOWIEDZI, ARKUSZE, PYTANIA

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012, JĘZYK POLSKI - PYTANIA, ODPOWIEDZI: ZEMSTA Fredry, bajka KRASICKIEGO, tekst Miodka, ROZPRAWKA o literaturze - ODPOWIEDZI, ARKUSZE, PYTANIA

24.04.2012, godz. 17:50
EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012, JĘZYK POLSKI - ARKUSZE, PYTANIA, ODPOWIEDZI - TEST GIMNAZJALNY 2012 JEZYK POLSKI
foto: se.pl

Uczniowie kończący gimnazjum 24.04.2012 napisali część humanistyczną egzaminu gimnazjalnego 2012. Pierwsza część testu gimnazjalnego 2012 obejmowała test z historii i WOS-u. Drugi etap egzaminu gimnazjalnego to egzamin z języka polskiego, gdzie były pytania otwarte i zamknięte. Na arkuszach egzaminacyjnych z języka polskiego znalazły się pytania o "Zemstę" Aleksandra Fredy, fragment recenzji Tadeusza Boya-Żeleńskiego, bajkę "Podróżny" Ignacego Krasickiego, a także tekst Jana Miodka. Gimnazjaliści musieli też napisać ROZPRAWKĘ o wpływie literatury na minione wieki na przykładzie wybranych utwórów literackich.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 z JĘZYKA POLSKIEGO - ARKUSZE, PYTANIA - KLIKNIJ żeby zobaczyć >>>

Egzamin gimnazjalny 2012 z języka polskiego składał się z 22 zadań o różnym stopniu trudności. Test gimnazjalny z języka polskiego zawierał zarówno pytania otwarte jak i zamknięte.

Pierwsze sześć zadań dotyczyło fragmentu "Zemsty" Aleksandra Fredry, a dokładniej dialogu Papkina z Podstoliną. Uczeń musiał m.in. odpowiedzieć na pytanie po co Papkin rozpoczął rozmowę. Zdający musiał także przypisać konkretne cechy charekteru poszczególnym bohaterom dramatu.

Zadania od 7 do 11 były powiązane z tekstem "Zemsta. Teatr Rozmaitości w Warszawie 1924 r." Tadeusza Boya-Żeleńskiego. W pytaniach od 12 do 16 gimnazjaliści musieli analizować bajkę Ignacego Krasickiego "Podróżny".

Kolejne zadania od 17 do 21 opierały się na fragmencie książki Jana Miodka "Ojczyzna polszczyzna dla uczniów". Ostatnie zadanie polegała na napisaniu ROZPRAWKI na temat: "Literatura pozwala lepiej poznać i zrozumieć minione wieki. Rozważ słuszność tego stwierdzenia w rozprawce. Zilustruj swoje argumenty przykładami literackimi".

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 z JĘZYKA POLSKIEGO - ARKUSZE, PYTANIA - KLIKNIJ żeby zobaczyć >>>

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: