WIADOMOŚCI Polityka Polska Warszawa Świat Opinie Dzieje się USA NowaTV
Se.pl wiadomości polska Egzamin gimnazjalny 2012 WYNIKI: MATEMATYKA - ROZWIĄZANIA ZADAŃ, WSZYSTKIE ODPOWIEDZI - ARKUSZE, test gimnazjalny 2012 rozwiązania

Egzamin gimnazjalny 2012 WYNIKI: MATEMATYKA - ROZWIĄZANIA ZADAŃ, WSZYSTKIE ODPOWIEDZI - ARKUSZE, test gimnazjalny 2012 rozwiązania

20.06.2012, godz. 12:31
Egzamin gimnazjalny 2012 - MATEMATYKA 25.04.2012 - ODPOWIEDZI, ARKUSZE, PYTANIA, ROZWIĄZANIA. Test gimnazjalny 2012
foto: se.pl

Egzamin gimnazjalny z części matematyczno przyrodniczej już za nami. Najwięcej emocji budziła jak zwykle część z matematyki. Część gimnazjalistów uznała test za prosty, jednak niektóre zadania sprawiły uczniom problemy. Poniżej zamieszczamy arkusz testu z matematyki oraz wszystkie rozwiązania wraz z uzasadnieniami.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego pojawią się 22 czerwca 2012 r.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 z MATEMATYKI - ARKUSZE, PYTANIA - KLIKNIJ, żeby zobaczyć

Rozwiązania do wszystkich zadań wraz z uzasadnieniami:

Zadanie 1. - Odpowiedź D, czyli z informacji podanych na diagramie wynika, że średnia wyników z pracy klasowej wynosi 3,6.

Zadanie 2. - Odpowiedź B, czyli odległość na osi liczbowej między największą a najmniejszą spośród liczb: 0, 3/4, -5/2, -2 jest równa 3 i 3/4

Zadanie 3. - Odpowiedź B, czyli w wycieczce brało udział 30 osób

Zadanie 4. - Odpowiedź A, czyli podana liczba jest równa 3^0

Zadanie 5. - Odpowiedź P, F, czyli zdanie: liczba 1725 jest liczbą podzielną przez 15 jest prawdziwe. Zdanie: liczba 1725 jest wielokrotnością 125 jest fałszywe.

Zadanie 6. - Odpowiedź C, czyli spośród podanych zdań fałszywe to: W ciągu każdej godziny glazurnik układał taką samą liczbę płytek.

Zadanie 7. - Odpowiedź D, czyli cena płyty kompaktowej przed obniżka wynosiła 70 zł.

Zadanie 8. - Odpowiedź D, czyli spośród uczestników turnieju szachowego drugoklasiści stanowili 50 proc.

Zadanie 9.  - Odpowiedź B, czyli liczba uczniów klas pierwszych, którzy wzięli udział w turnieju wynosi 9.

Zadanie 10. - Odpowiedź P, F, czyli zdanie: prawdopodobieństwo wyciągnięcia przez drugą osobę pytania z algebry jest równe 9/17 jest prawdziwe. Zdanie prawdopodobieństwo wyciągnięcia przez druga osobę pytania z geometrii się nie zmieniło jest fałszywe

Zadanie 11. - Odpowiedź A, czyli współrzędna y jest równa 8

Zadanie 12. - Odpowiedź B, czyli współrzędna y jest równa 2n

Zadanie 13. - Odpowiedź C, czyli współrzędne wierzchołka równoległoboku będą równe (a+3,b+2)

Zadanie 14. - Odpowiedź A, czyli w czasie 12 minut piechur wykona 1000 kroków.

Zadanie 15. - Odpowiedź D, czyli trójkąty są symetryczne jeden do drugiego względem punktu przecięcia prostej p i osi y

Zadanie 16. - Odpowiedź F, P. Zdanie: punkt O jest punktem przecięcia dwusiecznych kątów trójkąta ABC jest fałszywe. Zdanie: punkt O jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie ABC jest prawdziwe.

Zadanie 17. - Odpowiedź T ponieważ C (miary kątów ostrych jednego trójkąta są takie same jak miary kątów ostrych drugiego trójkąta)

Zadanie 18. - Odpowiedź A, czyli powierzchnia deski wynosi 400 + 50 pi

Zadanie 19. - Odpowiedź C, czyli głębokość basenu wynosi 3m

Zadanie 20. - Odpowiedź D, czyli objętość stożka jest 3 razy mniejsza od objętości walca

Zadanie 21. - Odpowiedź: Tak, Wojtkowi wystarczy ziemi z worka.

Zadanie 22.  - Aby uzasadnić, że trójkąt jest równoboczny wystarczy udowodnić, że miary wszystkich trzech kątów trójkąta wynoszą 60 stopni. Miara kąta wewnętrznego przy wierzchołku A wynosi 60 stopni (180 stopni  - 120 stopni = 60 stopni). Kąt wewnętrzny przy wierzchołku B wynosi alfa, czyli tyle samo co kąt przy wierzchołku C. Po rozwiązaniu równania 180 stopni (suma wszystkich katów wewnętrznych trójkąta) - 2 alfa = 60 stopni, otrzymujemy wartość alfa  = 60 stopni.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 z MATEMATYKI - ARKUSZE, PYTANIA - KLIKNIJ, żeby zobaczyć

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: