WIADOMOŚCI Polityka Polska Warszawa Świat Opinie Dzieje się USA NowaTV
Se.pl wiadomości polska Jak korzystać z uzdrowisk i leczyć się taniej?

Jak korzystać z uzdrowisk i leczyć się taniej?

18.02.2008, godz. 20:28

Emerycie, co dwa lata możesz jeździć do sanatorium. Ale istnieje możliwość, żebyś w uzdrowiskach pojawiał się częściej: z dowolną częstotliwością możesz w kurortach leczyć się w szpitalu (za darmo) lub ambulatoryjnie (częściowo odpłatnie). Jak? Czytaj w poradniku. Dowiesz się też z niego, komu przysługują bezpłatne leki i na jakie zasiłki możesz liczyć.

SANATORIA

1. Jak leczyć się w szpitalu uzdrowiskowym?

Leczenie w szpitalu uzdrowiskowym jest bezpłatne i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego, które wystawia szpital. Z takiego leczenia możesz korzystać w ciągu roku dowolną ilość razy, pod warunkiem, że leżałeś w szpitalu i dostaniesz od swojego lekarza stosowne skierowanie. Skierowanie wypisuje lekarz szpitala, w którym się leczyłeś. Leczenie w szpitalu uzdrowiskowym powinno odbyć się w ciągu 6 miesięcy od daty wypisania z oddziału szpitala lub kliniki. Okres ten może być przedłużony, jeżeli wymaga tego twój stan zdrowia.

2. Jak leczyć się ambulatoryjnie w uzdrowisku?

Jeśli chcesz leczyć się w uzdrowisku ambulatoryjnie, musisz sam zagwarantować sobie nocleg i wyżywienie. Bezpłatnie będziesz mógł jednak korzystać z zabiegów i z opieki medycznej w wyznaczonej przychodni rehabilitacyjnej. Leczenie ambulatoryjne obejmuje 3 zabiegi dzienne w ciągu 6 lub 18 dni. Skierowanie na leczenie ambulatoryjne potwierdzane jest przez NFZ - nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

3. Jak często można jeździć do sanatorium?

Raz na dwa lata.

4. Za co płacę, wyjeżdżając do sanatorium, a co dostaję za darmo?

Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest częściowo odpłatny - z własnej kieszeni płacisz za część kosztów wyżywienia i zakwaterowania. Dopłata jest zróżnicowana w zależności od liczby osób w pokoju, jego wyposażenia w węzeł sanitarny, a także od sezonu. Za opiekę lekarską i trzy rodzaje zabiegów płaci Fundusz. Możesz skorzystać z dodatkowych zabiegów, ale płacisz za nie z własnej kieszeni. Tak samo jak za przejazd do sanatorium i z powrotem.

5. Ile dni trwa turnus sanatoryjny?

Turnus w sanatorium trwa 21 dni.

6. Kto może wypisać skierowanie do sanatorium?

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe w sanatorium wystawia ci lekarz, który ma podpisaną umowę z wojewódzkim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia (pierwszego kontaktu, rodzinny lub specjalista). NFZ nie refunduje leczenia uzdrowiskowego na podstawie skierowania z prywatnych gabinetów lekarskich, które nie podpisały kontraktów z NFZ, ani też leczenia na własną rękę. Skierowanie jest wystawiane na specjalnym formularzu.

7. Co dalej zrobić ze skierowaniem?

Skierowanie powinieneś przekazać do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. W oddziale wojewódzkim Funduszu lekarz balneolog (specjalista leczenia uzdrowiskowego i zabiegów fizykoterapii) ocenia zasadność skierowania. Zgodnie z przepisami - ponowne skierowanie na leczenie uzdrowiskowe możesz złożyć w oddziale NFZ po upływie 24 miesięcy od daty ostatniego dnia leczenia. Natomiast skierowanie na leczenie uzdrowiskowe dzieci (do 18. roku życia) może wpłynąć do Funduszu nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy. W szczególnych przypadkach, jeśli tak zadecyduje lekarz, czas ten może być krótszy.

8. W jakim terminie otrzymasz odpowiedź?

Twoje skierowanie powinno być rozpatrzone w terminie 30 dni. Jeśli okaże się, że musisz uzupełnić dokumentację lub zrobić dodatkowe badania, termin ten może się wydłużyć, jednak nie więcej niż o 14 dni. Fundusz potwierdza skierowanie i doręcza ci je pocztą nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem leczenia.

Zniżki na leki

Do bezpłatnych leków w Polsce mają prawo wyłącznie inwalidzi wojenni. Od wojskowych i zasłużonych honorowych dawców krwi nie pobiera się opłat do wysokości limitu dla leków z listy podstawowej i list uzupełniających.

DODATEK I ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY: Jeśli senior wymaga opieki, np. pielęgniarskiej (z racji niepełnosprawności czy wieku powyżej 75 lat), należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej lub urzędu miasta albo gminy, właściwych dla miejsca zamieszkania seniora. Tam można starać się o tzw. zasiłek pielęgnacyjny. Jego wysokość to 144 zł miesięcznie. Odpowiednie wnioski pobiera się w gminie lub ze strony internetowej Sejmu RP (www.sejm.gov.pl).

Usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne na zlecenie gminy świadczą też różne organizacje i placówki (np. PCK, Caritas).

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje jednak seniorowi, który korzysta z dodatku pielęgnacyjnego.

DODATEK PIELĘGNACYJNY: To świadczenie, które przysługuje osobom powyżej 75. roku życia, bądź młodszym, ale całkowicie niezdolnym do pracy (legitymującym się orzeczeniem lekarskim o znacznym stopniu niepełnosprawności). Jego kwota wynosi 144,25 zł miesięcznie. Dodatek pielęgnacyjny wypłaca ZUS.

Sprzęt rehabilitacyjny

Jeśli seniorowi potrzebny jest sprzęt specjalistyczny (materace przeciwodleżynowe, pieluchomajtki itp.) to zlecenia na takie wyroby wystawia lekarz. Należy je potwierdzać we właściwym oddziale NFZ. Można je następnie realizować w sklepach ze sprzętem rehabilitacyjnym, które mają podpisaną umowę z NFZ. Za sprzęt płacimy sami, ale NFZ zwraca nam część kosztów.

Zobacz, ile NFZ zwróci ci za:

kołnierz stabilizujący - zwrócą ci 70 proc. ceny, jeśli nie przekracza ona 75 zł
kule dla reumatyków - zwrócą ci 70 proc. ceny, jeśli nie przekracza ona 130 zł
laska inwalidzka - zwrócą ci 70 proc. ceny, jeśli nie przekracza ona 18 zł
balkonik - zwrócą ci 70 proc. ceny, jeśli nie przekracza ona 240 zł
wózek inwalidzki ręczny - zwrócą ci 100 proc. ceny, jeśli jego cena nie przekracza 800 zł
aparat słuchowy - zwrócą ci 70 proc. ceny, jeśli nie przekracza ona 1500 zł
pieluchomajtki - do 60 sztuk na miesiąc - zwrócą ci 70 proc. ceny, jeśli nie przekracza ona 90 zł
proteza kosmetyczna części ręki - zwrócą ci 100 proc. ceny, jeśli cena nie przekracza 370 zł
peruka z włosów sztucznych - zwrócą ci 100 proc. ceny, jeśli cena nie przekracza 250 zł
peruka z włosów naturalnych - zwrócą ci 70 proc. ceny, jeśli nie przekracza ona 600 zł

Tyle zapłacisz za dzień pobytu w sanatorium

Najdroższy jest okres od 1 maja do 30 września, natomiast od 1 października do 30 kwietnia jest taniej

pokój 1-osobowy z łazienką; w sezonie - 30 zł; poza sezonem - 23 zł
pokój 1-osobowy studio; w sezonie - 27 zł; poza sezonem - 19 zł
pokoj 1-osobowy bez łazienki; w sezonie - 24 zł; poza sezonem - 18 zł
pokój 2-osobowy z łazienką; w sezonie - 20 zł; poza sezonem - 14 zł
pokój 2-osobowy studio; w sezonie - 18 zł; poza sezonem - 12 zł
pokój 2-osobowy bez łazienki; w sezonie - 14 zł; poza sezonem - 10,50 zł
pokój wieloosobowy z łazienką; w sezonie - 10,50 zł; poza sezonem - 9 zł
pokój wieloosobowy studio; w sezonie - 9,50zł; poza sezonem - 8 zł
pokój wieloosobowy bez łazienki; w sezonie - 9 zł; poza sezonem - 7,50 zł

UWAGA! DYŻUR EKSPERTA!

Emerycie!
Dowiedz się więcej o sanatoriach, lekach i prawach pacjentów
Już dziś w godz. 10-12
zadzwoń do "Super Expressu" pod numer telefonu
022 515 94 03
Na twoje pytania odpowiadać będzie Aleksandra Piątek, rzecznik praw pacjenta z Narodowego Funduszu Zdrowia

JUTRO:

Emerycie! sprawdź, jakie (i na co) przysługują ci ulgi

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: