WIADOMOŚCI Polityka Polska Warszawa Świat Opinie Dzieje się USA NowaTV
SUPER EXPRESS.pl wiadomości polska Kto może dostać mieszkanie od gminy

Kto może dostać mieszkanie od gminy

14.11.2016, godz. 02:00
NOWE MIESZKANIA (ZDJĘCIA ILUSTRACYJNE).
NOWE MIESZKANIA (ZDJĘCIA ILUSTRACYJNE). foto: SHUTTERSTOCK
Nie stać cię na własne cztery kąty ani na wynajęcie mieszkania od prywatnego właściciela? Nie załamuj się! Sprawdź, czy możesz dostać mieszkanie komunalne. Zasady ich przyznawania znajdziesz w uchwałach rady gminy.

Gminy mają obowiązek zadbać o dach nad głową dla najuboższych. Żeby jednak dostać lokal od gminy, musisz spełnić warunki określane w uchwałach rady gminy.

Nie ma jednakowych dla całego kraju kryteriów przyznawania tych mieszkań. W każdej gminie sprawa ta może być rozwiązana w sposób znacznie różniący się od zasad przyjętych np. w sąsiedniej miejscowości. Dlatego - żeby sprawdzić, czy przysługuje ci mieszkanie od gminy - musisz się zapoznać z uchwałą rady gminy w tej sprawie.

Zapoznaj się z uchwałą

Rada gminy uchwala wieloletnie programy gospodarowania lokalami należącymi do gminy oraz ustala zasady wynajmowania tych mieszkań, a w szczególności: wysokość dochodu gospodarstwa domowego uprawniającego do ubiegania się o mieszkanie komunalne, warunki zamieszkiwania kwalifikujące do ich poprawy (np. zagęszczenie, budynek przeznaczony do rozbiórki), kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo w przyznaniu mieszkania komunalnego, warunki dokonywania zamiany, tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o mieszkanie komunalne. Uchwała rady gminy określa dokładnie, jaki jest tryb załatwiania wniosków o najem mieszkania komunalnego. Ustala też kolejność rozpatrywania wniosków, sytuacje, w jakich możesz być skreślony z listy oczekujących, zasady okresowej weryfikacji osób oczekujących na mieszkania komunalne - np. jeśli trzykrotnie odmówisz przyjęcia zaproponowanego mieszkania lub nie dostarczysz na czas wymaganych dokumentów, zostaniesz przesunięty na koniec kolejki, albo musisz zawrzeć umowę najmu w ciągu kilku dni po zaakceptowaniu mieszkania.

Pamiętaj! Żeby ubiegać się o mieszkanie komunalne, nie możesz mieć (ani nikt z osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania) tytułu prawnego do innego lokalu.

Mieszkanie komunalne możesz wykupić

Jeśli zajmujesz mieszkanie komunalne, masz szansę zostać jego właścicielem. Przy wykupie możesz liczyć na wysokie bonifikaty. Decyzję o wystawieniu takiego lokalu na sprzedaż zwykle podejmuje gmina, ale sam też możesz złożyć wniosek o wykup mieszkania. O tym, czy twoje mieszkanie jest przeznaczone na sprzedaż, możesz się dowiedzieć w gminie. Procedura wykupu trwa zazwyczaj od kilku do kilkunastu miesięcy. Żeby starać się o przejęcie mieszkania komunalnego na własność, musisz spełnić określone kryteria. Przede wszystkim musisz być jego najemcą. Aby mieć szansę na wykup, nie możesz też mieć żadnych zaległości w opłatach czynszowych, a twoje mieszkanie musi być w dobrym stanie technicznym. Ponadto musi być uregulowana jego sytuacja prawna.

Dochód - najważniejsze kryterium

Jeśli chcesz się ubiegać o mieszkanie z gminy, musisz przede wszystkim spełnić podstawowe kryterium, czyli zmieścić się w granicach dochodu przypadającego na osobę w gospodarstwie domowym. Nie ma jednolitych dla całej Polski kryteriów dochodowych, które uprawniałyby do starania się o mieszkanie komunalne. Maksymalny limit dochodu każda gmina ustala indywidualnie w swojej uchwale, a wysokość ta jest bardzo zróżnicowana w zależności od gminy (różnice pomiędzy miastami mogą sięgać nawet kilkuset złotych miesięcznie). Zwykle określa się ją jako procent najniższej emerytury (np. 150 proc. najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 100 proc. w gospodarstwie wieloosobowym).

Złóż wniosek o przyznanie mieszkania

Jeśli chcesz się ubiegać o mieszkanie z gminy, sprawdziłeś kryteria i wiesz, że je spełniasz, powinieneś złożyć wniosek o zawarcie umowy najmu mieszkania w wydziale lokalowym swojej gminy (powinien być potwierdzony przez administratora domu, w którym aktualnie mieszkasz). Warto wcześniej poszukać na stronie internetowej lub zapytać urzędników gminnych o dokumenty wymagane przy składaniu wniosku - np. zaświadczenie, że od kilku lat pracujesz na terenie tej gminy, zaświadczenie o wysokości dochodu itp. Najczęściej potrzebne są dokumenty potwierdzające zameldowanie oraz wysokość zarobków wszystkich członków gospodarstwa domowego. Urzędnik może zażądać okazania dowodów osobistych osób mieszkających razem z tobą. Jeśli w twojej rodzinie są pełnoletni uczniowie albo studenci, powinni dostarczyć zaświadczenia ze szkoły lub uczelni (czy i w jakiej wysokości otrzymują stypendium). Powinieneś również dołączyć kserokopie aktu małżeństwa oraz aktów urodzenia dzieci.

Komu lokal socjalny

Mieszkanie socjalne przysługuje najbiedniejszym mieszkańcom gminy i może być przyznane tylko na mocy orzeczenia sądu Pierwszeństwo w uzyskaniu prawa do mieszkania socjalnego mają m.in.: kobiety w ciąży, osoby niepełnosprawne lub obłożnie chore, bezrobotni, osoby małoletnie. Lokale socjalne przyznawane są też osobom, którym grozi eksmisja z mieszkań komunalnych, spółdzielczych lub należących do TBS.Czynsz w mieszkaniu socjalnym nie może być wyższy niż połowa najniższego czynszu obowiązującego w mieszkaniach komunalnych w tej gminie.

Liczy się nie tylko dochód

Oprócz kryterium dochodowego uchwała gminy określa również wymogi dotyczące twoich dotychczasowych warunków zamieszkania, np. nie możesz mieć tytułu prawnego do innego mieszkania w swojej lub pobliskiej miejscowości, na jedną osobę może przypadać nie więcej niż 5 mkw. powierzchni pokoi. Podobnie jak przy wysokości dochodów także tutaj nie ma jednolitych kryteriów i każda rada gminy może je uregulować indywidualnie w swojej uchwale. Wiele gmin wprowadza jeszcze dodatkowe wymogi, np. musisz mieszkać lub być zameldowany na terenie gminy przez kilka lat od daty złożenia wniosku albo pracować w firmie mieszczącej się na terenie gminy przez określony czas. Niektóre gminy przyznają pierwszeństwo w przydzieleniu mieszkań komunalnych określonym osobom, np. niepełnosprawnym, wychowankom domu dziecka, poszkodowanym w wypadkach losowych.

Jaka procedura

Bez względu na to, w jakiej miejscowości starasz się o przyznanie mieszkania, procedura, przez którą trzeba przejść, jest podobna.

. składasz wniosek o przyznanie lokalu komunalnego wraz z oświadczeniem o wysokości dochodów i dokumentami, które tę wysokość potwierdzają,

. gmina ocenia sytuację majątkową finansową i rodzinną twoją oraz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania,

. twój wniosek ocenia specjalna komisja mieszkaniowa,

. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku: . zostaniesz wpisany na listę oczekujących, . gmina przedstawi ci propozycje lokalowe, . podpisujesz umowę najmu.

Na przyznanie mieszkania komunalnego - w zależności od gminy i jej zasobów lokalowych - możesz czekać od kilku miesięcy nawet do kilku lat.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: