WIADOMOŚCI Polityka Polska Warszawa Świat Opinie Dzieje się USA NowaTV
Se.pl wiadomości polska Matura 2016. Język polski podstawowy. ARKUSZE, ODPOWIEDZI

Matura 2016. Język polski podstawowy. ARKUSZE, ODPOWIEDZI

10.10.2016, godz. 12:03
Arkusze z języka polskiego 2016
arkusze z języka polskiego 2016, arkusze z polskiego, arkusze cke z polskiego foto: CKE

Matura 2016 z języka polskiego na poziomie podstawowym dobiegła już końca. Już wiadomo, że na maturze pojawiły sie Lalka Bolesława Prusa oraz Dziady Adama Mickiewicza. O godzinie 13 Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) opublikowała arkusze egzaminacyjne z matury z języka polskiego, a my przedstawiamy wam sugerowane odpowiedzi na dzisiejsze zadania.

Matura 2016 z języka polskiego na poziomie podstawowym odbyła się dziś, 4 maja o godzinie 9. Z relacji maturzystów wynika, że jednym z tematów wypracowań była IV część "Dziadów" Adama Mickiewicza. To część poświęcona historii miłosnej bohatera dramatu - Gustawa, który opowiada swoje losy greckokatolickiemu księdzu. Temat wypracowania z "Dziadów" części IV brzmiał: "Czy warto kochać pomimo cierpienia?". Jednym z zadań maturalnych była również analiza tekstu "Lalki" Bolesława Prusa. Około godziny 13 Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) opublikowała arkusze egzaminacyjne, które znajdziecie u nas w galerii. Jakie były poprawne odpowiedzi do zadań z dzisiejszej matury z języka polskiego na poziomie podstawowym? Sprawdźcie poniżej, czy dobrze odpowiedzieliście.

Zadanie 1.1.
1. Nie
2. Tak
3. Tak
Zadanie 1.2.
Przykład 1. Serdeczne rozmowy z przyjaciółmi (np. serdeczne powitania długo niewidzianych znajomych).
Przykład 2. Miłość matczyna, troska o innych (Węgiełek pyta w liście z troską o losy Wokulskiego).
Zadanie 1.3.
Autorzy tekstu nie podzielają pesymizmu Rześkiego. Już użycie sformułowania "A jednak" to sugeruje, przytaczają słowa Horacego, które odnoszą do starego subiekta: "nie wszystek umrze" – pozostaną po nim wspomnienia ludzi (słowa, gesty, uczynki życzliwości), a także sława twórcy – przecież pisał pamiętnik.
Zadanie 1.4
marzenie pierwsze - szczęście Wokulskiego marzenie drugie - zwycięstwo narodu Napoleonidów
Zadanie 1.5
składowy środek stylistyczny: paralelizm składniowy lub powtórzenie, funkcja: podkreślenie roli przyjaźni, życzliwości w kontaktach międzyludzkich
Zadanie 1.6
A-3 B-4 C-2
Zadanie 1.7
Autor tekstu nawiązuje do "Lalki" Bolesława Prusa w kontekście ludzkiej egzystencji. Pisze o wizji świata, ujmując metafortcznie sytuację człowieka i przedstawiając jego niepokoje. Przywołuje postać Rzeckiego, ukazując go jako osobę nastawioną przychylnie do życia i troskliwą wobec innych. Mówi też o spuściźnie, którą postawił po sobie stary subiekt, niepodzielając jego pesymizmu.
Zadanie 2.1
Nieprzestrzeganie poprawności zapisu - brak znaków interpunkcyjnych, brak wielkich liter na początku zdania, brak wielkich liter w nazwach własnych nieprzestrzeganie poprawności stylu - wulgaryzmy, nagromadzenie skrótowców (głównie anglojęzycznych)
Zadanie 2.2
związek frazeologiczny: coś ciśnie się na usta znaczenie słownikowe: wewnętrzna konieczność wypowiedzenia czegoś, przymus wewnętrzny funkcja innowacji: uwspółcześnienie związku ukazujące ekspansję nowych form przekazu
Zadanie 2.3
Używanie formy pierwszej osoby liczby mnogiej zastosowanie emotikinu posługiwanie się stylem sms-ów i i maili w wyrażaniu emocji
Zadanie 2.4
Tak jak fast-foody nie wykluczyły sztuki kulinarnej, tak jak język internetu nie zniszczy języka tradycyjnego
Zadanie 2.5
Język sms-ów, maili stanowi nowoczesną odmianą współczesnej polszczyzny, mówionego języka zapisanego

Zadanie 3
Temat z „Dziadów”
Teza 1: Nie warto kochać, bo miłość może być źródłem cierpienia
- Ten który nie kocha jest człowiekiem wolnym
- Miłość prowadzi do myśli samobójczych, jest źródłem nieszczęścia
- Człowiek traci czas na poszukiwanie miłości, a kiedy ją znajduje i tak nie jest spełniony
- Miłość „odrywa” człowieka od realnego życia i przenosi w sferę marzeń i fantazji (motyw książek zbójeckich).
Inne teksty kultury (na przykład):
- Miłość Wertera
- Nieszczęśliwa, romantyczna miłość Wokulskiego do Izabeli
- Nieszczęśliwa miłość Joasi Podborskiej do Tomasza Judyma
Teza 2: Nawet jeśli miłość może być źródłem cierpienia warto kochać.
- Miłość jest sensem życia, wyznacza jego cel
- Miłość jest ucieleśnieniem marzeń
- miłość rozwija człowieka
Inne teksty kultury (na przykład):
- Dzięki miłości Wokulski osiągnął sukces
- Dzięki miłości Jacek Soplica przeszedł wewnętrzną przemianę
- Miłość Tadeusza i Zosi godzi zwaśnione rody
- Miłość Soni Marmieładowej do Rodiona Raskolnikowa
Temat z „Lalki”
Możliwe tezy interpretacyjne:
- Życie człowieka to dokonywanie trudnych wyborów
- Człowiek powinien być wierny sobie
- Życie człowieka jest zdeterminowane czynnikami zewnętrznymi
- Człowiek powinien być odpowiedzialny za swoje słowa Konteksty
- Biblia
- Przesłanie Pana Cogito
- Granica (postawa Zenona Ziemkiewicza)
- Kontekst historyczny na przykład czasy II wojny światowej, PRL–u – postawy bohaterów.

Więcej wiadomości
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: