WIADOMOŚCI Polityka Polska Warszawa Świat Opinie Dzieje się USA NowaTV
SUPER EXPRESS.pl wiadomości polska Matura 2016. Język polski podstawowy. ARKUSZE, ODPOWIEDZI

Matura 2016. Język polski podstawowy. ARKUSZE, ODPOWIEDZI

10.10.2016, godz. 12:03
Arkusze z języka polskiego 2016
arkusze z języka polskiego 2016, arkusze z polskiego, arkusze cke z polskiego foto: CKE

Matura 2016 z języka polskiego na poziomie podstawowym dobiegła już końca. Już wiadomo, że na maturze pojawiły sie Lalka Bolesława Prusa oraz Dziady Adama Mickiewicza. O godzinie 13 Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) opublikowała arkusze egzaminacyjne z matury z języka polskiego, a my przedstawiamy wam sugerowane odpowiedzi na dzisiejsze zadania.

Matura 2016 z języka polskiego na poziomie podstawowym odbyła się dziś, 4 maja o godzinie 9. Z relacji maturzystów wynika, że jednym z tematów wypracowań była IV część "Dziadów" Adama Mickiewicza. To część poświęcona historii miłosnej bohatera dramatu - Gustawa, który opowiada swoje losy greckokatolickiemu księdzu. Temat wypracowania z "Dziadów" części IV brzmiał: "Czy warto kochać pomimo cierpienia?". Jednym z zadań maturalnych była również analiza tekstu "Lalki" Bolesława Prusa. Około godziny 13 Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) opublikowała arkusze egzaminacyjne, które znajdziecie u nas w galerii. Jakie były poprawne odpowiedzi do zadań z dzisiejszej matury z języka polskiego na poziomie podstawowym? Sprawdźcie poniżej, czy dobrze odpowiedzieliście.

Zadanie 1.1.
1. Nie
2. Tak
3. Tak
Zadanie 1.2.
Przykład 1. Serdeczne rozmowy z przyjaciółmi (np. serdeczne powitania długo niewidzianych znajomych).
Przykład 2. Miłość matczyna, troska o innych (Węgiełek pyta w liście z troską o losy Wokulskiego).
Zadanie 1.3.
Autorzy tekstu nie podzielają pesymizmu Rześkiego. Już użycie sformułowania "A jednak" to sugeruje, przytaczają słowa Horacego, które odnoszą do starego subiekta: "nie wszystek umrze" – pozostaną po nim wspomnienia ludzi (słowa, gesty, uczynki życzliwości), a także sława twórcy – przecież pisał pamiętnik.
Zadanie 1.4
marzenie pierwsze - szczęście Wokulskiego marzenie drugie - zwycięstwo narodu Napoleonidów
Zadanie 1.5
składowy środek stylistyczny: paralelizm składniowy lub powtórzenie, funkcja: podkreślenie roli przyjaźni, życzliwości w kontaktach międzyludzkich
Zadanie 1.6
A-3 B-4 C-2
Zadanie 1.7
Autor tekstu nawiązuje do "Lalki" Bolesława Prusa w kontekście ludzkiej egzystencji. Pisze o wizji świata, ujmując metafortcznie sytuację człowieka i przedstawiając jego niepokoje. Przywołuje postać Rzeckiego, ukazując go jako osobę nastawioną przychylnie do życia i troskliwą wobec innych. Mówi też o spuściźnie, którą postawił po sobie stary subiekt, niepodzielając jego pesymizmu.
Zadanie 2.1
Nieprzestrzeganie poprawności zapisu - brak znaków interpunkcyjnych, brak wielkich liter na początku zdania, brak wielkich liter w nazwach własnych nieprzestrzeganie poprawności stylu - wulgaryzmy, nagromadzenie skrótowców (głównie anglojęzycznych)
Zadanie 2.2
związek frazeologiczny: coś ciśnie się na usta znaczenie słownikowe: wewnętrzna konieczność wypowiedzenia czegoś, przymus wewnętrzny funkcja innowacji: uwspółcześnienie związku ukazujące ekspansję nowych form przekazu
Zadanie 2.3
Używanie formy pierwszej osoby liczby mnogiej zastosowanie emotikinu posługiwanie się stylem sms-ów i i maili w wyrażaniu emocji
Zadanie 2.4
Tak jak fast-foody nie wykluczyły sztuki kulinarnej, tak jak język internetu nie zniszczy języka tradycyjnego
Zadanie 2.5
Język sms-ów, maili stanowi nowoczesną odmianą współczesnej polszczyzny, mówionego języka zapisanego

Zadanie 3
Temat z „Dziadów”
Teza 1: Nie warto kochać, bo miłość może być źródłem cierpienia
- Ten który nie kocha jest człowiekiem wolnym
- Miłość prowadzi do myśli samobójczych, jest źródłem nieszczęścia
- Człowiek traci czas na poszukiwanie miłości, a kiedy ją znajduje i tak nie jest spełniony
- Miłość „odrywa” człowieka od realnego życia i przenosi w sferę marzeń i fantazji (motyw książek zbójeckich).
Inne teksty kultury (na przykład):
- Miłość Wertera
- Nieszczęśliwa, romantyczna miłość Wokulskiego do Izabeli
- Nieszczęśliwa miłość Joasi Podborskiej do Tomasza Judyma
Teza 2: Nawet jeśli miłość może być źródłem cierpienia warto kochać.
- Miłość jest sensem życia, wyznacza jego cel
- Miłość jest ucieleśnieniem marzeń
- miłość rozwija człowieka
Inne teksty kultury (na przykład):
- Dzięki miłości Wokulski osiągnął sukces
- Dzięki miłości Jacek Soplica przeszedł wewnętrzną przemianę
- Miłość Tadeusza i Zosi godzi zwaśnione rody
- Miłość Soni Marmieładowej do Rodiona Raskolnikowa
Temat z „Lalki”
Możliwe tezy interpretacyjne:
- Życie człowieka to dokonywanie trudnych wyborów
- Człowiek powinien być wierny sobie
- Życie człowieka jest zdeterminowane czynnikami zewnętrznymi
- Człowiek powinien być odpowiedzialny za swoje słowa Konteksty
- Biblia
- Przesłanie Pana Cogito
- Granica (postawa Zenona Ziemkiewicza)
- Kontekst historyczny na przykład czasy II wojny światowej, PRL–u – postawy bohaterów.

Więcej wiadomości
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: