WIADOMOŚCI Polityka Polska Warszawa Świat Opinie Dzieje się USA NowaTV
SUPER EXPRESS.pl wiadomości polska Matura ustna z języka polskiego 2017 - TEMATY, PYTANIA

Matura ustna z języka polskiego 2017 - TEMATY, PYTANIA

10.05.2017, godz. 12:50
matura 2017
foto: EAST NEWS

Matura ustna z języka polskiego trwa od początku maja. Maturzyści odpowiadają na wylosowane pytania. Wprawdzie nie znana jest od razu cała pula pytań, jednak ci studenci, którzy maturę ustnąmają już za sobą, dzielą się tematami w internecie.

Matura ustna z języka polskiego 2017 jest powtórką systemu z 2016 roku. Zestawy tematów zmieniają się co godzinę, a w całej puli są 32 pytania. Konkretne numery pytań trafiają do puli w różnych godzinach. Tym sposobem maturzyści przygotowują się do matury ustnej w oparciu o tematy, które pojawiają się na bieżąco.

Tematy matura ustna z języka polskiego 2017

08.05

1. Jak objawia się zniewolenie jednostki na podstawie rzeźby "Nieznany urzędnik" oraz tekstów literackich? (temat 1)
2. Czy warto walczyć o szczęście na podstawie wiersza "Jedni i drudzy" Adama Asnyka. Odwołać się do tekstów kultury (temat 2)Jedni i drudzy - Adam Asnyk Są jedni, którzy wiecznie za czymś gonią, Za jakąś marą szczęścia nadpowietrzną, W próżnej gonitwie siły swoje trwonią, Lecz żyją walką serdeczną. I całą kolej złudzeń i zawodów Przechodzą razem z rozkoszą i trwogą, I wszystkie kwiaty zrywają z ogrodów, I depczą pod swoją nogą. Są inni, którzy płyną bez oporu Na fali życia unoszeni w ciemność, Niby spokojni i zimni z pozoru, Bo widzą walki daremność. Zrzekli się cierpień i szczęścia się zrzekli, Zgadując zdradę w każdym losu darze, Przed swoim sercem jednak nie uciekli, I własne serce ich karze! Gdy się spotkają gdzie w ostatniej chwili Jedni i drudzy przy otwartym grobie, Żałują, czemu inaczej nie żyli, Wzajemnie zazdroszczą sobie.
3. Wpływ rozwoju cywilizacyjnego na relacje międzyludzkie. Omówienie tematu na podstawie przedstawionego plakatu (temat 3)
4. Jaką rolę pełnią przysłowia w komunikacji? (temat 4?) 5. Dlaczego ludzie piszą pamiętniki? Odniesienie do zdjęcia kartki z pamiętnika i odwołanie do utworów literackich (temat 5)
6. Zwycięzca czy pokonany? Jak twórcy pokazują swoich bohaterów na podstawie fragmentu "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza? (temat 6) 7. Zagadnienie językowe. Wyrazy bliskoznaczne, ułatwiają czy utrudniają komunikację (temat 7)
8. Jak twórcy przedstawiali dążenie do wolności na podstawie wiersza "Liberte" oraz innych tekstów literackich. (temat 8)
9. Jakie refleksje na temat władzy możemy odnaleźć w tekstach kultury. Na podstawie przedstawionego plakatu opery "Król Roger" Rafała Olbińskiego oraz wybranych utworów literackich. (temat 9)
10. Wartości moralne na podstawie wiersza "Ocalony" Tadeusza Różewicza oraz innych tekstów kultury (temat 10)
11. Samotność - wybór czy zrządzenie losu? Odwołaj się do fragmentu III części Dziadów, całego dramatu Adama Mickiewicza i wybranych tekstów kultury. (temat 11)
12. Motyw snu na podstawie obrazu zatytułowanego "Słodkich snów" (temat 12)
13. W jaki sposób twórcy przedstawiają bunt przeciw schematom na podstawie fragmentu "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza oraz innych tekstów kultury. (temat 13)
14. Motyw muzyki w tekstach literackich. Funkcje muzyki na podstawie obrazu Tetmajera "Muzykanci w Bronowicach" oraz dwóch wybranych tekstów literackich (temat 14)
15. Jakimi środkami językowymi posługują się artyści do opisów przyrody. Na podstawie fragmentu "Syzyfowych prac" Stefana Żeromskiego oraz innych utworów literackich. (temat 15)
16. Jak twórcy przedstawiają postaci inteligentów. Odpowiedz na podstawie fragmentu "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego, całości utworu oraz innego utworu literackiego. (temat 16)
17. Człowiek wobec wyzwań cywilizacji na podstawie przedstawionego obrazu "Mechanik kwantowy" Jarosława JAŚNIKOWSKIEGO i tekstów literackich. (temat 17)
18. Jak artyści ukazują obraz miasta. Na podstawie fragmentu zatytułowanego "Wilk" Odwołanie do tekstów kultury. (temat 18)
19. Tytulatura - grzeczność językowa czy zbędna tytułomania? Odwołać się do własnych doświadczeń, wskazanego fragmentu oraz innego tekstu kultury (temat 19)
20. Jak twórcy przedstawiają motywy mitologiczne w tekstach literackich? Odwołaj się do rzeźby Upadek Dedala i Ikara oraz innych tekstów literackich. (temat 20)
21. Symbole w literaturze (temat 21)
22. Temat szumów komunikacyjnych. Co wpływa na nieporozumienia w komunikacji? Dlaczego ludzie maja problem z porozumiewaniem się? Odwołanie do tekstu piosenki "Nowa Wieża Babel" (Budka Suflera), do własnych doświadczeń oraz do innego tekstu kultury.(temat 22)
23. Wizerunek dziennikarzy. Jaki wizerunek dziennikarza wyłania się z tekstów kultury? Odwołaj się do podanego tekstu i innych tekstów kultury. (temat 23)
24. W jaki sposób przedstawiony jest uczony w tekstach literackich. Na podstawie obrazu. (temat 24)
25. Jak artyści ukazują przyjaźń i czym jest dla człowieka. Na podstawie fragmentu "Lalki" Bolesława Prusa, całości utworu i innego tekstu kultury. (temat 25)
26. Superbohaterowie - karykatura człowieczeństwa czy współcześni herosi. Odwołanie do plakatu Batmana i innych tekstów kultury (temat 26)
27. Język niewerbalny - jaką funkcję pełni w komunikacji? (temat 27)
28. Motyw zbrodni na podstawie "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego oraz innych tekstów literackich. (temat 28)
29. Funkcja zmysłów w literaturze na podstawie obrazu "Trzy gracje" Rubensa. (temat 29)
30. Noc - pomaga zrozumieć świat czy odrzuca nabyte wartości? Omów na podstawie obrazu i dwóch tekstów literackich (temat 30)
31. Język tabu z odwołaniem do przytoczonego tekstu, własnych doświadczeń oraz innych tekstów kultury. (temat 31)
32. Jaką rolę spełnia motto w utworze? Odwołaj się do "Dziadów cz. II" Adama Mickiewicza oraz innych tekstów kultury. (temat 32)
09.05
1. Relacja ojciec - syn na podstawie obrazu Gerarda ter Borcha "Ojcowskie Napomnienie" i innych tekstów literackich. (temat 1)
2.W jaki sposób literatura wpływa na życie bohatera literackiego? Odwołaj się do fragmentu "Lalki" i innego tekstu kultury (temat 2)
3. Oceń trafność poglądu, zgodnie z którym człowiek XXI wieku jest analfabetą emocjonalnym i nie potrafi mówić o uczuciach. Odwołaj się do fragmentu tekstu Jana Miodka "Słowa czułe, słowa zjadliwe", własnych doświadczeń życiowych i innych testów kultury (temat 3)
4. Jak miłość może być ukazywana w tekstach kultury? Odwołaj się do podanego obrazu "Wieczna miłość" i wybranych tekstów literackich (temat 4) 5.Jak twórcy ukazują ludzką egzystencję. Omów na podstawie fragmentu "Chłopów" Reymonta i innych tekstów kultury (temat 5)
6. Jak przedstawiana jest polskość w tekstach literackich? Omów na podstawie obrazu Jerzego Dudy-Gracza przedstawiąjącego dworek w Żelazowej Woli "Polonez B-dur" (temat 6)
7. Podróżowanie- poszukiwanie siebie, czy odkrywanie świata? Na podstawie fragmentów "Jądra ciemności" i innych tekstów kultury (temat 7)
8. Co sprawia ze użytkownicy języka akceptują zapożyczenia? Czy grozi nam europolszczyzna? (temat 8)
9. Obraz wsi w tekstach kultury. Omów na podstawie obrazu Józefa Brandta "Pogawędka z młodymi praczkami". (temat 9)
10. Poezja wobec upływu czasu. Odnieś się do wiersza Juliana Tuwima "Janowi Kochanowskiemu" i innych tekstów kultury (temat 10)
11. Co jest ważniejsze dla bohaterów literackich- wartości materialne czy duchowe. Omów na podstawie podanego plakatu i innych tekstów kultury (temat 11)
12. Grzeczność w komunikacji językowej - na podstawie fragmentu tekstu "Grzeczność w komunikacji językowej" Małgorzaty Marcjanik, własnych doświadczeń językowych i tekstów kultury. (temat 12)
13. Co mówi sen o bohaterze? Omów na podstawie Snu Senatora z III cz. "Dziadów" Adama Mickiewicza. Odwołaj się do całości utworu oraz innych tekstów kultury (temat 13)
14. Czy marzenia mogą zmieniać rzeczywistość? Omów na podstawie plakatu i innych tekstów kultury. (temat 14)
15. Jaką rolę w opisywaniu życia pełnią metafory. Omów na podstawie wiersza Zbigniewa Herberta "Podróż". (temat 15)
16. W jakim celu i w jaki sposób są wykorzystywane przysłowia w komunikacji międzyludzkiej. Omów na przykładzie fragmentu tekstu Jerzego Bralczyka, własnych doświadczeń i innego tekstu kultury (temat 16)
17. W jaki sposób artyści ukazują wybitnych ludzi? Odpowiedz i uzasadnij odnosząc się do obrazu "Wjazd Legionów do Kielc" Stanisława Kaczora-Batowskiego i innych tekstów literackich. (temat 17)
18. Jakie funkcje pełnią przedmioty i postacie symboliczne w tekstach kultury ? Odwołaj się do fragmentu "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego, całego utworu i innego tekstu kultury. (temat 18)
19. Zapożyczenia a tworzenie nowych wyrazów? Omów na przykładzie podanego fragmentu, własnych doświadczeń i innych tekstów kultury. (temat 19)
20. Jakie refleksje na temat świata przekazują ruiny i obrazy zniszczenia. Omów na podstawie przedstawionego obrazu i innych przykładów literackich. (temat 20)
21. Refleksje na temat utraty bliskiej osoby na podstawie "Trenu I" Jana Kochanowskiego i innych tekstów kultury. (temat 21)
22. Co utrudnia lub uniemożliwia komunikację językową? Na podstawie tekstu, własnych doświadczeń komunikacyjnych i innego tekstu kultury temat 22)
23. W jaki sposób ukazywana się duchowa udręka? Omów na podstawie obrazu "Chrystus w Ogrójcu" El Greca i innych tekstów kultury. (temat 23)
24. Motyw dworku szlacheckiego na podstawie fragmentu z Przedwiośnia (temat 24).
25. Jak śmierć jest przedstawiana w tekstach kultury? Omów na podstawie hymnu Jana Kasprowicz "Święty Boże, Święty Mocny!" (temat 25).
26. W jaki sposób artyści ukazują motyw przemijania. Omów na przykładzie obrazu Caspara Davida Friedricha"Etapy życia" i innych tekstów literackich. (temat 26)
27. Co przeżywa człowiek w sytuacji zniewolenia? Omów na podstawie fragmentu tekstu i innych tekstów literackich. (temat 27)
28. Stylizacja biblijna na podstawie Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego Adama Mickiewicza (temat 28)
29. Cierpienie - buduje czy niszczy człowieka? Na podstawie obrazu Hioba i innych tekstów literackich. (temat 29) 30. Formy grzecznościowe. Odwołanie do podanego fragmentu, własnych doświadczeń i innego tekstu. (temat 30)
31. Jaka role odgrywała muzyka w utworach literackich? + tekst z Cudzoziemki. (temat 31)
32. W jaki sposób rozwój cywilizacyjny ukazują artyści? Odwołaj się do obrazu "Globalne ocieplenie" Janusza Orzechowskiego i innych tekstów literackich. (temat 32)
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: