WIADOMOŚCI Polityka Polska Warszawa Świat Opinie Dzieje się USA NowaTV
SUPER EXPRESS.pl wiadomości polska WALORYZACJA rent i EMERYTUR: Tak wzrosną ŚWIADCZENIA dla emerytów

WALORYZACJA rent i EMERYTUR: Tak wzrosną ŚWIADCZENIA dla emerytów

10.09.2012, godz. 15:19
Kto ma prawo do świadczenia przedemerytalnego
foto:

Od marca wszyscy emeryci i renciści będą mogli się cieszyć wyższymi świadczeniami. Zgodnie z planami rządu podwyżka ma wynieść 4,48 proc. Ale to nie koniec dobrych wiadomości dla seniorów. Bowiem wraz z wysokością ich rent i emerytur zwaloryzowane zostaną też dodatki do nich, które wzrosną od kilku do nawet kilkudziesięciu złotych.

Chociaż w tym roku świadczenia najstarszych Polaków zwaloryzowano kwotowo, kolejna, planowana na marzec 2013 r., podwyżka ma się już odbyć na dawnych, procentowych zasadach i wynieść 4,48 proc. O tę kwotę zostaną też podwyższone dodatki do emerytur i rent.

W ten sposób najwięcej, bo o ok. 30 zł, podniesiony zostanie dodatek dla niewidomych ofiar działań wojennych. Natomiast dodatek pielęgnacyjny przysługujący niezdolnym do samodzielnej egzystencji emerytom i rencistom lub wszystkim tym, którzy ukończyli 75 lat, wzrośnie do ponad 204 zł.

Tyle samo wyniesie dodatek kombatancki, a także maksymalna kwota dodatku dla byłych robotników przymusowych oraz żołnierzy, którzy kierowani byli do prac w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych. Aby otrzymać wyższe dodatki, nie trzeba składać żadnych podań, a świadczenia oraz dodatki do nich będą zwiększone automatycznie.

Dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie - przysługuje między innymi nauczycielom, którzy w czasie okupacji prowadzili tajne nauczanie
Było 195,67 zł
Będzie 204,43

Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji
Było 293,51 zł
Będzie 306,66 zł

Świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służ- by wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy
Było od 9,81 zł do 195,67 zł
Będzie od 10,25 zł do 204,43

Dodatek dla sieroty zupełnej - ten dodatek przysługuje tylko i wyłącznie osobie uprawnionej do pobierania renty rodzinnej
Było 367,79 zł
Będzie 384,27 zł

Dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego - przysługuje renciście, który jest kombatantem wojennym
Było 195,67 zł
Będzie 204,43 zł

Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy
Było od 9,81 zł do 195,67 zł
Będzie od 10,25 do 204,43

Świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
Zwaloryzowane
Było 682,67 zł
Będzie 713,25 zł

Świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
Przyznane po raz pierwszy
Było 671,31 zł
Będzie 701,38 zł

Dodatek kompensacyjny - przysługuje między innymi kombatantom oraz pozostałym po nich wdowom i wdowcom, którzy są emerytami lub rencistami
Było 29,35 zł
Będzie 30,66 zł

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: