WIADOMOŚCI Polityka Polska Warszawa Świat Opinie Dzieje się USA NowaTV
Se.pl wiadomości polska warszawa 72 tys. nauczycieli na Mazowszu

72 tys. nauczycieli na Mazowszu

13.10.2016, godz. 10:44
Nauczyciel tablica przy tablicy
foto: SHUTTERSTOCK

W roku szkolnym 2015/16 w województwie mazowieckim pracowało łącznie 72 tys. nauczycieli, dodatkowo w szkołach wyższych – 17,4 tys – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie. Zdecydowaną większość nauczycieli stanowiły kobiety, tylko w szkołach wyższych przeważali mężczyźni.

W roku szkolnym 2015/16 w województwie mazowieckim we wszystkich typach szkół (bez szkół wyższych i placówek wychowania przedszkolnego) pracowało 72 tys. nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty nauczycielskie), tj. o 2,3 proc. więcej niż w roku poprzednim (w Warszawie – 23,6 tys. nauczycieli, tj. o 4 proc. więcej). Największa grupa nauczycieli pracowała w szkołach podstawowych – 27,9 tys. pełnych etatów, placówkach wychowania przedszkolnego – 15,3 tys. oraz w gimnazjach – 14,0 tys. (w Warszawie odpowiednio: 8,3 tys., 6,1 tys. i 3,9 tys. pełnych etatów). W Warszawie odnotowano wyższy niż w województwie odsetek młodej kadry nauczycielskiej: nauczyciele bez stopnia zawodowego i stażyści stanowili łącznie 14,2 proc., a nauczyciele kontraktowi 24 proc. ogółu nauczycieli (w województwie odpowiednio 9,7 proc. i 18,7 proc.). Natomiast w województwie zanotowano wyższy niż w Warszawie odsetek nauczycieli dyplomowanych, tj. o długim stażu zawodowym (47,0 proc. wobec 33,1 proc.).

Według stanu na koniec grudnia 2015 r. w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego pracowało 17,4 tys. nauczycieli akademickich (pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełnozatrudnionych), z czego zdecydowana większość (89,9 proc.) w szkołach z siedzibą w Warszawie. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek liczby nauczycieli akademickich o 0,3 proc. (w Warszawie liczba nauczycieli pozostała bez zmian). Wśród nauczycieli akademickich najwięcej osób zatrudnionych było na stanowiskach adiunkta – 43,1 proc. oraz profesora – 26,8 proc. (w Warszawie odpowiednio 43,6 proc. i 26,2 proc.).

Więcej wiadomości
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: