WIADOMOŚCI Polityka Polska Warszawa Świat Opinie Dzieje się USA NowaTV
SUPER EXPRESS.pl wiadomości polska warszawa Kadrowe trzęsienie ziemi w ratuszu

Kadrowe trzęsienie ziemi w ratuszu

10.10.2016, godz. 14:17
Ratusz Warszawa
foto: EAST NEWS

Nie ma już Biura Gospodarki Nieruchomościami, które odpowiadało za sprawy reprywatyzacji w Warszawie. Zwolnienie jego dyrektora Marcina Bajko było początkiem kadrowego trzęsienia ziemi w ratuszu, w wyniku którego stanowiska stracili dwaj wiceprezydenci.

Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz przyj ęła nowy regulamin urzędu, zmieniający jego strukturę. Dotychczasowe Biuro Gospodarowania Nieruchomościami zostało rozwiązane. Jednocześnie powstało Biuro Spraw Dekretowych, które swoje działania skoncentruje wyłącznie na kwestiach reprywatyzacyjnych. Dyrektorem tej jednostki został Piotr Rodkiewicz, który wcześniej pełnił obowiązki prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Pozostałe zadania wykonywane dotychczas przez BGN realizować będzie nowo powołane Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa z nowym dyrektorem Arkadiuszem Kuranowskim, Zarząd Mienia m.st. Warszawy i Zarząd Mienia Skarbu Państwa oraz urzędy dzielnic.

Powołany został też pełnomocnik do spraw rozwiązywania problemów lokatorów z budynków objętych roszczeniami – Magdalena Młochowska. Do zadań pełnomocnika należy między innymi koordynacja pomocy prawnej i socjalnej skierowanej do mieszkańców budynków objętych roszczeniami. Dla wsparcia działań pełnomocnika powołany zostaje specjalny zespół, w którego skład wchodzą dyrektorzy urzędu oraz właściwi dla poszczególnych spraw burmistrzowie.

W celu wzmocnienia ochrony mieszkańców budynków objętych roszczeniami prezydent Warszawy podpisała zarządzenie zwiększające kontrolę nad przekazywanymi nieruchomościami. W związku z nową linią orzeczniczą sądów pozwala ono między innymi na wstrzymanie przekazania budynku i ponowną weryfikację postępowania.
Zgodnie z nowym zarządzeniem Biuro Spraw Dekretowych na co najmniej 30 dni przed przekazaniem budynku musi zostać o tym poinformowane przez podmiot wydający nieruchomość.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: