WIADOMOŚCI Polityka Polska Warszawa Świat Opinie Dzieje się USA NowaTV
www.se.pl - Wiadomości, Polityka, Sport.pl wiadomości polska warszawa Moja mała Ojczyzna. Mokotów w trosce o seniorów

Moja mała Ojczyzna. Mokotów w trosce o seniorów

30.11.2016, godz. 14:56
Moja mała ojczyzna
Moja mała ojczyzna foto: SHUTTERSTOCK

Seniorzy stanowią niemal 1/3 mieszkańców Mokotowa, co sprawia, że ta dzielnica jest jedną z pięciu „najstarszych" w stolicy. Władze Mokotowa dbają o to, by starsi mieszkańcy nie nudzili się w swoich domach.

Organizują i wspierają różne programy sprzyjające ich aktywności. Specjalnie z myślą o starszych osobach realizowany jest program „Aktywny i bezpieczny senior". Na terenie dzielnicy działa wiele klubów seniora i uniwersytetów trzeciego wieku. W ramach UTW odbywają się liczne wykłady z różnych dziedzin, nauka języków obcych, warsztaty artystyczne i zajęcia sportowe. W klubach seniora starsze osoby mogą spotkać nowych przyjaciół, pobawić się przy dobrej muzyce czy mile spędzić czas na grach towarzyskich (np. w klubie brydżowym). Organizowane są też zajęcia aerobiku, ćwiczenia gimnastyczne czy kursy komputerowe.

Specjalny program

Burmistrz Dzielnicy Mokotów powołał zespół koordynacyjny ds. opracowania projektu zintegrowanej strategii polityki senioralnej w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Efektem jego prac jest dokument „Kierunki polityki senioralnej w dzielnicy Mokotów na lata 2016–2023", przyjęty przez zarząd dzielnicy. Program kładzie nacisk na promowanie aktywności i integracji seniorów, ma również na celu zmianę sposobu postrzegania osób starszych przez społeczeństwo, w szczególności przez dzieci i młodzież.

Potrzebne poradnictwo

Wiele zrealizowanych już projektów było nastawionych na przygotowanie seniorów do poruszania się w zawiłościach współczesnego świata, np. akcja „Dobre życie całe życie" miała za zadanie pokazanie osobom starszym, jak wyjść obronną ręką ze stresujących sytuacji, a „Bezpieczny senior" uczył, jak unikać wszelkiego rodzaju zagrożeń, jakie niesie ze sobą mieszkanie w dużym mieście. W listopadzie odbywa się w Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Sadyba" cykl spotkań poświęconych problematyce zdrowotnej, m.in. profilaktyce różnych schorzeń. W siedzibie Polskiego Związku Emerytów i Rencistów seniorzy mogą uzyskać porady prawne, informacje o domach opieki i pomocy społecznej.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: