WIADOMOŚCI Polityka Polska Warszawa Świat Opinie Dzieje się USA NowaTV
SUPER EXPRESS.pl wiadomości polska warszawa Nowe grupy pasażerów pojadą taniej lub za darmo

Nowe grupy pasażerów pojadą taniej lub za darmo

30.09.2016, godz. 14:39
Warszawa, stolica, ZTM, autobus, komunikacja miejska
foto: Se.pl/AKPA

1 października uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów komunikacją miejską zyskają kolejne grupy pasażerów.

Nową grupą, która uzyska uprawnienia do bezpłatnych przejazdów, są zasłużeni dawcy przeszczepów. Dokumentem poświadczającym uprawnienia będzie legitymacja „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" wraz z dowodem tożsamości.
Uprawnienia uzyskają także umundurowani funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, ale ich uprawnienie będzie obowiązywało wyłącznie w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej. Bezpłatnie z komunikacji miejskiej będą również mogły korzystać osoby kontrolujące, czy kierowcy parkujący w strefie płatnego parkowania wnieśli opłatę za postój. Korzystać z tego uprawnienia będą mogły wyłącznie w trakcie czynności służbowych i tylko na obszarze objętym płatnym parkowaniem.

Do bezpłatnych przejazdów uprawnione będą także dzieci własne osób prowadzących rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze. Dowodem uprawnień ma być spersonalizowana Warszawska Karta Miejska wydana przez ZTM po okazaniu stosownego zaświadczenia wydanego przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. Uprawnienie będzie im przysługiwało do końca września roku kalendarzowego, w którym skończą 21 lat.

Uprawnienie takie uzyskają także wychowankowie warszawskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Specjalnego Ośrodka Wychowawczego. Prawo do bezpłatnych przejazdów będą mieli do końca września w roku kalendarzowym, w którym skończą 21 lat. Dowodem uprawnień będzie spersonalizowana Warszawska Karta Miejska wydana przez ZTM po okazaniu zaświadczenia wystawionego przez stosowną jednostkę.

Wprowadzone zostaną również zmiany dotyczące uprawnień do przejazdów z biletami ulgowymi. Prawo do ulgi 50 proc. uzyskają osoby mające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Dokumentem poświadczającym uprawnienia będzie stosowna legitymacja.

Wprowadzone zostaną również zmiany w uprawnieniach do ulgowych przejazdów dla uczestników studiów doktoranckich oraz uczniów i studentów zagranicznych szkół. Obecnie mogą oni korzystać z ulgi tylko w przypadku biletów długookresowych. Będą jednak mogli, po wejściu w życie uchwały, korzystać z ulg przy przejazdach z każdym rodzajem biletu z taryfy ZTM.

Uprawnienia do ulg są wgrywanie w Punkcie Obsługi Pasażerów przy ul. Żelaznej, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20. W najbliższy weekend będzie można je zakodować w POP na stacji metra Centrum (w sobotę w godzinach 7-20, w niedzielę 10-17) oraz w POP Dworzec Wileński (w sobotę w godz. 8-15, w niedzielę 10-17).

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: