WIADOMOŚCI Polityka Polska Warszawa Świat Opinie Dzieje się USA NowaTV
Se.pl wiadomości polska warszawa Pomoc dla bezdomnych w okresie zimowym – infolinia 987

Pomoc dla bezdomnych w okresie zimowym – infolinia 987

16.11.2016, godz. 15:10
Warszawa centrum
foto: EAST NEWS

69 placówek, 23 jadłodajnie oraz specjalny numer bezpłatnej infolinii to formy pomocy dla bezdomnych z Mazowsza podczas nadchodzącej zimy.

Podczas najbliższej zimy na terenie województwa mazowieckiego bezdomni będą mieli do dyspozycji 69 placówek dysponujących łącznie 3 337 miejscami. Najwięcej 1 541 w Warszawie oraz 90 w Radomiu, 63 w Ostrołęce, 70 w Płocku, 40 w Siedlcach, 160 w Turowie k. Ciechanowa. Są to noclegownie, schroniska oferujące czasowe schronienie i pełne wyżywienie oraz hostele zapewniające stałe lub czasowe zamieszkanie, wyżywienie i kompleksową opiekę wspomagającą. Dodatkowo, wyodrębniono oddzielne placówki dla kobiet, mężczyzn, matek z dziećmi i dorosłych. Na zapewnienie działań w czasie zimy, Wojewoda Mazowiecki przekazał organizacjom pozarządowym blisko 350 tys. zł.

- Apeluję do wszystkich mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, osoby starsze i samotne. Gminy proszę o podjęcie odpowiednich działań pomocowych" – powiedział Zdzisław Sipiera, wojewoda mazowiecki.

Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.
Na Mazowszu działają również 23 jadłodajnie i punkty żywienia (9 w stolicy), wydające dziennie ponad 4,5 tys. posiłków (ok. 2,5 tys. w Warszawie). W czasie nadchodzącej zimy będą także działały wyspecjalizowane punkty pomocy medycznej – w Łaźniewie w powiecie warszawskim zachodnim (al. Księży Orionistów 1) oraz w Warszawie (ul. Wolska 172). W stolicy do dyspozycji bezdomnych jest także pralnia (ul. Grochowska 259a).

Mazowiecki Urząd Wojewódzki uruchomił bezpłatną infolinię 987. Pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielają informacji na temat możliwych form wsparcia. Wskazują najbliższe schroniska, jadłodajnie, czy punkty pomocy medycznej. Na infolinie zadzwonić może każdy, kto zna miejsce przebywania osób bezdomnych. Odpowiednie służby zostaną o tym natychmiast poinformowane.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: