WIADOMOŚCI Polityka Polska Warszawa Świat Opinie Dzieje się USA NowaTV
Se.pl wiadomości polska warszawa Rolnicy na Mazowszu zarabiają coraz więcej, przedsiębiorcy coraz mniej

Rolnicy na Mazowszu zarabiają coraz więcej, przedsiębiorcy coraz mniej

26.09.2016, godz. 15:38
PRACA ROLNICY BUDOWLAŃCY EKSPEDIENCI
foto: SHUTTERSTOCK

Przeciętny dochód rozporządzalny na osobę wynosił w 2015 r. w gospodarstwach domowych na Mazowszu 1756,15 zł – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie.

Kwota tego dochodu zwiększyła się o 3,1 proc. (o 52,53 zł) w stosunku do 2014 r. i była wyższa od przeciętnego dochodu rozporządzalnego w kraju o 26,7 proc. (o 369,99 zł). W porównaniu z 2014 r. wzrosły dochody z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie - o 42,1 proc. (o 15,85 zł) i dochody z pracy najemnej – o 3,5 proc. (o 35,35 zł). Zmniejszyły się natomiast przeciętne miesięczne dochody z pracy na własny rachunek - o 3,6 proc. (o 7,59 zł).

W 2015 r. przeciętne miesięczne wydatki gospodarstwa domowego na osobę w województwie wynosiły 1370,71 zł i były o 1,1 proc. (o 15,30 zł) wyższe niż przed rokiem. Wydatki te na Mazowszu były o 25,6 proc. (o 279,52 zł) wyższe niż przeciętnie w kraju.

W stosunku do 2014 r. wzrosły wydatki na rekreację i kulturę (o 11,5 proc.), zdrowie (o 9,0 proc.), pozostałe towary i usługi (o 6,9 proc.) oraz na odzież i obuwie (o 3,6 proc.). W ujęciu rocznym spadek odnotowano wśród wydatków m.in. na edukację (o 23,5 proc.), transport (o 3,6 proc.) oraz na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 2,6 proc.).

W strukturze wydatków dominowały wydatki związane z zakupem towarów i usług konsumpcyjnych, kształtując się na poziomie 95,2 proc. (podobnie jak przed rokiem). Najistotniejszą grupę stanowiły wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe, na które gospodarstwa domowe przeznaczały przeciętnie 20,8 proc. ogółu wydatków (o 0,5 p. proc. mniej niż w 2014 r.). Znaczącą grupą wydatków były opłaty ponoszone przez gospodarstwa domowe z tytułu użytkowania mieszkania i za korzystanie z nośników energii. W 2015 r. stanowiły one przeciętnie 18,5 proc. ogółu wydatków (tak samo jak w 2014 r.).

Wyniki badań budżetów gospodarstw domowych dostarczają też informacji o spożyciu artykułów żywnościowych zakupionych (za gotówkę i na kredyt) lub w inny sposób pozyskanych przez gospodarstwo domowe. W 2015 r. w województwie mazowieckim, w porównaniu z rokiem poprzednim, spadło spożycie m.in.: cukru — o 8,0 proc., pieczywa — o 6,1 proc., jaj — o 4,7 proc., olejów i tłuszczów — o 4,6 proc., wędlin i pozostałych przetworów mięsnych — o 3,9 proc., jogurtów — o 3,6 proc., mleka — o 3,5 proc.. Wzrosło natomiast spożycie np. wód mineralnych i źródlanych — o 8,6 proc., soków owocowych i warzywnych — o 4,7 proc., kawy, herbaty, kakao — o 4,3 proc., mięsa surowego — o 1,1 proc. owoców — o 0,3 proc.

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że w 2015 r. powszechnie występującymi w gospodarstwach domowych dobrami trwałego użytkowania były te uważane za niezbędne do ich funkcjonowania, jak chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki czy pralki automatyczne.
W porównaniu z 2014 r. w badanych gospodarstwach domowych województwa mazowieckiego nastąpiła dalsza poprawa ich wyposażenia w dobra trwałego użytkowania. Najwięcej zakupiono: komputerów osobistych z dostępem szerokopasmowym (o 6,2 p. proc.), urządzeń do odbioru telewizji satelitarnej lub kablowej (o 3,5 p. proc.), kuchenek mikrofalowych (o 2,1 p. proc.) oraz zmywarek do naczyń (o 1,3 p. proc.). Spadł natomiast odsetek gospodarstw domowych wyposażonych np. w odtwarzacz DVD (o 3,4 p. proc.), zamrażarkę (o 1,7 p. proc.), aparat fotograficzny cyfrowy (o 1,0 p. proc.), zestaw kina domowego (o 0,8 p. proc.).

Badanie budżetu gospodarstw domowych jest badaniem ankietowym, zrealizowanym przy udziale ankieterów statystycznych, którzy odwiedzali wylosowane gospodarstwa domowe, zachęcali do udziału w badaniu oraz służyli pomocą przy wypełnianiu formularza. Wylosowane gospodarstwo domowe reprezentuje wiele innych gospodarstw o podobnych cechach.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: