WIADOMOŚCI Polityka Polska Warszawa Świat Opinie Dzieje się USA NowaTV
www.se.pl - Wiadomości, Polityka, Sport.pl wiadomości polska warszawa Stworzą nowe naziemne przejście przez ul Czerniakowską

Stworzą nowe naziemne przejście przez ul Czerniakowską

29.10.2016, godz. 13:54
Warszawa centrum Pałac Kultury
foto: Andrzej Lange/Super Express

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy skrzyżowania ulic Czerniakowskiej i Chełmskiej.

Dziś w tym miejscu na drugą stronę ul. Czerniakowskiej można przejść wyłącznie po wysokiej na ponad 5 metrów kładce. Nie jest wyposażona w windy ani pochylnie, co uniemożliwia przedostanie się na drugą stronę osobom z niepełnosprawnością i bardzo utrudnia przejście osobom starszym, niosącym zakupy czy idącym z wózkiem dziecięcym. Po obu stronach kładki jest wiele budynków mieszkalnych, biur i sklepów. Przejście na drugą stronę ulicy jest niezbędne choćby po to, by dostać się na przystanek autobusowy. Naziemne przejście będzie więc alternatywą dla kładki.

Analizy w tej sprawie były prowadzone od kilku miesięcy. Badania ruchu wykazały, że ruch kołowy z ul. Chełmskiej kieruje się głównie w lewo, podczas wydzielonej fazy w sygnalizacji świetlnej. W tym samym czasie możliwe będzie przejście piesze przez ul. Czerniakowską. Dzięki temu płynność ruchu w ciągu ul. Czerniakowskiej się nie zmieni.

Wybrany w przetargu wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia koncepcji zmian na skrzyżowaniu, które będą musiały uwzględniać zaprojektowanie przejść w poziomie przez ul. Czerniakowską, w rejonie ul. Chełmskiej (z przejazdem rowerowym) oraz m.in. korektę geometrii skrzyżowania i korektę łuków na skrzyżowaniu.

Sygnalizacja świetlna będzie działać w pełnej akomodacji, przewidziany jest montaż detekcji pojazdów (m.in. pętle indukcyjne), pieszych (także sygnalizacja akustyczna) i rowerzystów (kamery lub detektory radarowe). Co ważne, obecnie skrzyżowanie to działa w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem. Pozostanie tak również po przebudowie.

Na przygotowanie projektu zmian wykonawca będzie miał czas do 28 kwietnia 2017 r. Po ich przeanalizowaniu zostanie podjęta decyzja o szczegółowych rozwiązaniach, jakie ma zawierać projekt docelowy.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: