WIADOMOŚCI Polityka Polska Warszawa Świat Opinie Dzieje się USA NowaTV
Se.pl wiadomości polska warszawa Stworzą nowe naziemne przejście przez ul Czerniakowską

Stworzą nowe naziemne przejście przez ul Czerniakowską

29.10.2016, godz. 13:54
Warszawa centrum Pałac Kultury
foto: Andrzej Lange/Super Express

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy skrzyżowania ulic Czerniakowskiej i Chełmskiej.

Dziś w tym miejscu na drugą stronę ul. Czerniakowskiej można przejść wyłącznie po wysokiej na ponad 5 metrów kładce. Nie jest wyposażona w windy ani pochylnie, co uniemożliwia przedostanie się na drugą stronę osobom z niepełnosprawnością i bardzo utrudnia przejście osobom starszym, niosącym zakupy czy idącym z wózkiem dziecięcym. Po obu stronach kładki jest wiele budynków mieszkalnych, biur i sklepów. Przejście na drugą stronę ulicy jest niezbędne choćby po to, by dostać się na przystanek autobusowy. Naziemne przejście będzie więc alternatywą dla kładki.

Analizy w tej sprawie były prowadzone od kilku miesięcy. Badania ruchu wykazały, że ruch kołowy z ul. Chełmskiej kieruje się głównie w lewo, podczas wydzielonej fazy w sygnalizacji świetlnej. W tym samym czasie możliwe będzie przejście piesze przez ul. Czerniakowską. Dzięki temu płynność ruchu w ciągu ul. Czerniakowskiej się nie zmieni.

Wybrany w przetargu wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia koncepcji zmian na skrzyżowaniu, które będą musiały uwzględniać zaprojektowanie przejść w poziomie przez ul. Czerniakowską, w rejonie ul. Chełmskiej (z przejazdem rowerowym) oraz m.in. korektę geometrii skrzyżowania i korektę łuków na skrzyżowaniu.

Sygnalizacja świetlna będzie działać w pełnej akomodacji, przewidziany jest montaż detekcji pojazdów (m.in. pętle indukcyjne), pieszych (także sygnalizacja akustyczna) i rowerzystów (kamery lub detektory radarowe). Co ważne, obecnie skrzyżowanie to działa w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem. Pozostanie tak również po przebudowie.

Na przygotowanie projektu zmian wykonawca będzie miał czas do 28 kwietnia 2017 r. Po ich przeanalizowaniu zostanie podjęta decyzja o szczegółowych rozwiązaniach, jakie ma zawierać projekt docelowy.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: