WIADOMOŚCI Polityka Polska Warszawa Świat Opinie Dzieje się USA NowaTV
Se.pl wiadomości polska warszawa WARSZAWSKIE CZWARTKI. Pomoc dla lokatorów z budynków dekretowych

WARSZAWSKIE CZWARTKI. Pomoc dla lokatorów z budynków dekretowych

29.09.2016, godz. 00:00
WARSZAWSKIE CZWARTKI. Pomoc dla lokatorów z budynków dekretowych
foto: Materiały prasowe

Dzięki wprowadzonym przez Hannę Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy w 2009 roku rozwiązaniom, do tej pory miasto pomogło 3000 gospodarstw domowych z budynków dekretowych. Oznacza to, że 60 proc. rodzin z budynków reprywatyzowanych otrzymało lokal od miasta. Wprowadzone rozwiązania dotyczą m.in. preferencyjnych zasad wynajmowania lokali oraz szybkiej realizacji wniosków.

Rozwiązania prawne wspierające mieszkańców reprywatyzowanych domów mieszkalnych reguluje uchwała z 2009 roku i jest to:

- zwolnienie z konieczności spełniania kryterium metrażowego osób:
- mieszkających w budynkach prywatnych, którym wypowiedziano umowę najmu z powodu zaległości czynszowych lub w trybie trzyletniego wypowiedzenia,
- będących najemcami wrażliwymi, mieszkającymi w budynkach zwróconych dawnym właścicielom, którzy opłacają czynsz w wysokości 3 proc. wartości odtworzeniowej (tj. aktualnie 14,44 zł) i więcej oraz najemcami mieszkającymi w budynkach, w stosunku do których została stwierdzona nieważność orzeczenia o odmowie przyznania własności czasowej gruntu i trwa postępowanie zwrotowe;
- zwiększenie kryterium dochodowego o:
- 40 proc., tj. w przypadku gospodarstw wieloosobowych: 1976,94 zł/ osobę, w przypadku gospodarstw jednoosobowych: 2718,28 zł,
- 70 proc. (jeżeli jedynym stałym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta), tj. w przypadku gospodarstw wieloosobowych: 2400,57 zł/osobę, w przypadku gospodarstw jednoosobowych 3300,77 zł;
- przyznanie pierwszeństwa najmu w sytuacji, gdy ustalony przez właściciela czynsz pozostawał w rażącej dysproporcji z dochodami gospodarstwa domowego lokatora, któremu wypowiedziano umowę najmu z tytułu zaległości czynszowych (zapobieganie narastaniu zadłużenia);
- w przypadku wygaśnięcia umowy najmu lokalu socjalnego, usytuowanego w budynku, który został zwrócony byłym właścicielom, istnieje możliwość zakwalifikowania takiej osoby do najmu innego lokalu socjalnego lub lokalu na czas nieoznaczony. Miasto przygotowało również poradnik dla lokatorów, który jest przekazywany mieszkańcom w przypadku zwrotu budynku. Od września 2016 r. mieszkańcy z budynków dekretowych mogą wynająć lokal bez konieczności spełniania metrażowego i dochodowego kryterium w sytuacji, gdy co najmniej jeden z członków gospodarstwa domowego ma ukończone 70 lat, a wyłącznym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta. Niedawno wprowadzone zmiany przy ubieganiu się o najem lokali komunalnych dotyczą również m.in. zmiany kryterium dochodowego dla rodzin, których członkiem jest osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym (te osoby będą mogły skorzystać z 30-proc. zwiększenia dochodu), zwolnienia z kryterium metrażowego rodzin wielodzietnych.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: