WIADOMOŚCI Polityka Polska Warszawa Świat Opinie Dzieje się USA NowaTV
SUPER EXPRESS.pl wiadomości polska Zacznij sprzedawać swoje produkty bezpośrednio konsumentom

Zacznij sprzedawać swoje produkty bezpośrednio konsumentom

22.09.2016, godz. 13:30
Super Agro 22 09
foto: SHUTTERSTOCK

Sprzedaż bezpośrednia produktów, zarówno nieprzetworzonych, jak i w formie gotowej żywności, pochodzących z własnych gospodarstw, to dla rolników szansa na podniesienie opłacalności produkcji i zwiększenie dochodów.

Polscy konsumenci coraz częściej poszukują świeżych produktów wytworzonych przez lokalnych rolników, które mogliby kupić bezpośrednio od nich, a liczba gospodarstw rolnych rozpoczynających taką działalność stale rośnie. To świetny sposób na dodatkowy własny biznes pozwalający na zwiększenie rentowności gospodarstwa rolnego, ale trzeba pamiętać, że do każdej działalności niezbędne jest pozyskanie odpowiedniego kapitału. Wsparcia warto szukać w bankach spółdzielczych, bo one pomagają rolnikom sfinansować takie projekty.

Swojskie produkty bez pośrednika

Wymagania higieniczno-sanitarne i weterynaryjne, jakie muszą być spełnione przy produkcji żywności w Polsce, określają przepisy prawa żywnościowego – krajowe i unijne. Żeby rozpocząć sprzedaż bezpośrednią produktów nieprzetworzonych z gospodarstwa rolnego, zarówno pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego, rolnik nie musi zakładać działalności gospodarczej. Wystarczy zarejestrować się u powiatowego lekarza weterynarii lub powiatowego inspektora sanitarnego.

Kiedy bez firmy

Od początku tego roku obowiązują nowe regulacje prawne, które umożliwiają także sprzedaż bezpośrednią przetworzonych produktów, zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego (na przykład soki, sery, dżemy, wędliny), bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej. Muszą być jednak spełnione określone warunki:

- przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu odbywa się w sposób inny niż przemysłowy,
- sprzedaż wykonywana jest bezpośrednio na rzecz konsumenta końcowego,
- przetwarzaniem produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedażą zajmuje się rolnik i jego rodzina,
- sprzedaż odbywa się wyłącznie w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone oraz na targowiskach (z wyjątkiem sprzedaży w budynkach lub w ich częściach),
- prowadzona jest ewidencja sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych,
- wartość sprzedaży bezpośredniej nie przekroczy 150 tys. euro i od tej działalności rolnik zapłaci podatek ryczałtowy w wysokości 2 proc. ewidencjonowanych przychodów.

Pod nadzorem

Nadzór nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego produkowanej oraz wprowadzanej na rynek w ramach sprzedaży bezpośrednio z gospodarstwa rolnego sprawuje Inspekcja Weterynaryjna, natomiast w zakresie żywności pochodzenia roślinnego – Inspekcja Sanitarna.
Rolnik, który zamierza prowadzić sprzedaż produktów przetworzonych w swoim gospodarstwie (np. dżemów, koncentratów, soków owocowych), zobowiązany jest zarejestrować się u właściwego powiatowego lekarza weterynarii lub odpowiednio u powiatowego inspektora sanitarnego.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: