Aktywizacja zawodowa osób niewidomych i słabowidzących. Ruszyły zapisy na bezpłatne szkolenia

2019-09-02 10:35 jch
Aktywizacja zawodowa osób niewidomych i słabowidzących. Ruszył zapisy na bezpłatne szkolenia
Autor: Pixabay Aktywizacja zawodowa osób niewidomych i słabowidzących. Ruszył zapisy na bezpłatne szkolenia

Podstawowym celem projektu jest zaktywizowanie zawodowe i włączenie społeczne 40 osób niewidomych lub słabowidzących, zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego - informują organizatorzy przedsięwzięcia.

Fundacja Ari Ari w Partnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Podlaski realizuje projekt pt.: Wiedza i umiejętności krokiem do aktywności. Jest to bezpłatne szkolenie z rozwoju osobistego i zawodowego dla osób z dysfunkcją wzroku. Termin składania zgłoszeń: 30 września.

Projekt skierowany jest do osób, które:
• mieszkają na terenie województwa podlaskiego (oświadczenie o miejscu zamieszkania),
• są osobami z dysfunkcją wzroku i posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub dokument równoważny),
• są bierne lub nieaktywne zawodowo,
• są w wieku 18-65 lat.

- Aktywizacja uczestników będzie realizowana według Indywidualnych Planów Działań, opracowanych przez zespół specjalistów - informują organizatorzy.

Efektem realizacji będą, między innymi: wzrost poziomu umiejętności społeczno-zawodowych, samodzielnego i bezpiecznego przemieszczania się, motywacji oraz gotowości do podjęcia pracy przez uczestników projektu. Równolegle uczestnicy będą mieli możliwość nabywani nowych umiejętności, rozwijania swoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych, uzyskania certyfikatów, przygotowania i doświadczenia zawodowego.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje uzyskać można w biurze projektu:

Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski
ul. Biała 13/33
15-434 Białystok

tel.: 85 732 43 83 lub 603 350 140
e-mail: ariari.podlaskie@gmail.com