Debata WWF Polska w Białymstoku: Tiry na tory?

2019-09-11 8:15 jch, WWF
Debata WWF Polska w Białymstoku
Autor: WWF Polska Debata WWF Polska w Białymstoku

„Tiry na tory” i cały obszar Puszczy Białowieskiej chroniony w ramach parku narodowego – główne postulaty z białostockiej debaty WWF Polska z kandydatami do Sejmu i Senatu.

Cała Puszcza Białowieska parkiem narodowym, „NIE” dla transportu rzecznego, „TAK” dla kolejowego i odejście od węgla w celu ochrony klimatu – to główne tematy pierwszej z cyklu dwunastu debat pt. „2050 Polska dla Pokoleń. Jaką przyszłość wybierzesz?”, która odbyła się 9 września w Białymstoku. Do debaty WWF Polska zaprosił przedstawicieli i przedstawicielki wszystkich opcji politycznych kandydujących z tego okręgu. Podczas debaty mieszkańcy miasta mogli zapytać polityków o ich plany w obszarze ochrony środowiska w kolejnej kadencji.

Zaproszenie przyjęli Stefan Krajewski (PSL), Tadeusz Nowak (Partia Zieloni – Koalicja Obywatelska), Katarzyna Rosińska (Razem – KW Sojusz Lewicy Demokratycznej) i Robert Winnicki z Konfederacji, który pół godziny przed debatą odwołał swój udział w dyskusji. Do debaty dołączył także Rafał Kosno z Federacji Zielonych Białystok oraz zaproszeni eksperci: prof. Piotr Banaszuk z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej i Adam Bohdan – biolog i aktywista.

Pierwszym poruszonym tematem, ze względu na miejsce, gdzie odbywała się debata (Białystok, Podlasie) była ochrona lasów, ze szczególnym uwzględnieniem Puszczy Białowieskiej. Troje z czworga polityków było za rozszerzeniem Białowieskiego Parku Narodowego na cały obszar Puszczy Białowieskiej.

Katarzyna Rosińska z partii Razem (KW Sojusz Lewicy Demokratycznej) podkreślała problem wymierania gatunków na świecie i konieczność ochrony przyrody. Tadeusz Nowak z partii Zieloni (Koalicja Obywatelska) zwrócił uwagę na konieczność współdziałania przy rozszerzaniu parku z obywatelami i gminami sąsiadującymi z puszczą, a Rafał Kosno z Federacji Zielonych Białystok dodał, że objęcie ścisłą ochroną terenu puszczy powinno odbywać się w inteligentny sposób, polegający m.in. na rozproszeniu ruchu turystycznego, który do tej pory koncentruje się głównie na Białowieży i okolicach.

Tylko Stefan Krajewski (PSL) był zdania, że puszcza powinna być częściowo chroniona. Według niego należy zachować obszary, gdzie dopuszczalna jest ingerencja człowieka chociażby pod względem pielęgnacyjnym – np. usuwanie chorych drzew.

Wszyscy politycy byli za to zgodni, że należy tworzyć kolejne parki narodowe, że są one bardzo potrzebne, szczególnie tam, gdzie występują gatunki zagrożone, czy obszary bagienne, kumulujące wodę.

W temacie, czy stawiać na transport towarów rzekami czy koleją, wszyscy politycy byli jednomyślni. Zdecydowanie podkreślali, że program PiS zakładający rozbudowę dróg wodnych, jest szkodliwy dla środowiska. Tadeusz Nowak (Zieloni) powiedział, że transport śródlądowy rzekami spowodowałby katastrofę ekosystemu rzek i wyrządził wiele szkód. Z kolei Stefan Krajewski (PSL) zwrócił uwagę, że już teraz problemem jest dostosowywanie rzek do żeglugi turystycznej, która działa na dużo mniejszą skalę, a normowanie rzek na potrzeby żeglugi transportowej może wiązać się z jeszcze większymi problemami.

Dużo skuteczniejszym i bardziej przyjaznym środowisku rozwiązaniem jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury kolejowej. Katarzyna Rosińska (Razem) zwróciła jeszcze uwagę, że każda inwestycja w kolej jest dobra również dlatego, że zachęca ludzi do rezygnowania z jazdy samochodem.

Ostatnim poruszanym podczas debaty zagadnieniem była neutralność klimatyczna – jak do niej dojść do 2050 r. Partia polityczna Zieloni – jako jedyna zaprezentowała jasno postawiony cel. Reprezentant partii, Tadeusz Nowak zadeklarował, że „Zieloni” zamierzają osiągnąć zeroemisyjność do 2050 r. w zakresie transportu drogowego.

W pozostałych obszarach jest to, według niego, trudne do przewidzenia, ponieważ oprócz CO2 są jeszcze inne gazy cieplarniane, które jego zdaniem są trudne do wyeliminowania, a na razie nie wiadomo, jak to zrobić. Pozostali politycy zgodnie podkreślali, że należy odchodzić od węgla ograniczając jego wydobycie oraz eliminując paliwo węglowe z domów i inwestować w energetykę odnawialną.