Jak się dostać do Wojsk Obrony Terytorialnej? Ruszają kwalifikacje do służby wojskowej

2020-02-16 19:00 jch, inf. prasowa
Jak się dostać do Wojsk Obrony Terytorialnej? Ruszają kwalifikacje do służby wojskowej
Autor: DWOT Jak się dostać do Wojsk Obrony Terytorialnej? Ruszają kwalifikacje do służby wojskowej

We wtorek 18 lutego odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Oferta skierowana jest do żołnierzy rezerwy w korpusach: oficerskim, podoficerskim i szeregowych.

Jak informuje por. Łukasz Wilczewski, kwalifikacje odbędą się od godz. 9 w kompleksach wojskowych przy ul. Kawaleryjskiej 70 w Białymstoku oraz przy ul. Wojska Polskiego w Suwałkach. Kandydaci powinni zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty
 • książeczkę wojskową
 • CV
 • świadectwa potwierdzające wykształcenie
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (np. prawo jazdy)
 • strój sportowy oraz obuwie na zmianę
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w egzaminie ze sprawności fizycznej
 • w przypadku kandydatów z innych służb dodatkowo ostatnia opinia służbowa oraz akt mianowania na ostatni posiadany stopień

Cała dokumentacja powinna być przedstawiona w wersjach oryginalnej oraz kopii. Podczas kwalifikacji ochotnicy przejdą egzamin sprawności fizycznej, a Ci którzy go ukończą, także rozmowę kwalifikacyjną. Oferta dotyczy służby w pododdziałach zlokalizowanych w Białymstoku, Hajnówce, Łomży i Suwałkach.

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj Sił Zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Utworzone zostały 1 stycznia 2017 roku. Na czas wojny głównym zadaniem WOT jest współdziałanie z wojskami operacyjnymi, natomiast w czasie pokoju – wsparcie operacji zarządzania kryzysowego, w tym przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław” została powołana w pierwszym etapie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jej stałym rejonem odpowiedzialności jest województwo podlaskie. W skład brygady wchodzą cztery bataliony lekkiej piechoty (blp): 11 blp z siedzibą w Białymstoku, 12 blp w Suwałkach, 13 blp w Łomży oraz 14 blp z siedzibą w Hajnówce.

Rekrutacja - zarówno do terytorialnej (TSW), jak i zawodowej służby wojskowej w 1PBOT - trwa na bieżąco. Kandydaci mogą zgłaszać się do Wojskowych Komend Uzupełnień lub (w przypadku TSW) złożyć wniosek o powołanie przez Internet.

Czytaj też: Wojska Obrony Terytorialnej. Sprawdź, jak zostać Terytorialsem!

Jakie trzeba spełnić wymagania, aby zostać żołnierzem Obrony Terotorialnej w 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej? Sprawdź czy:

 • posiadasz polskie obywatelstwo
 • jesteś pełnoletni/-a
 • jesteś zdrowy/-a fizycznie i psychicznie, aby pełnić służbę wojskową
 • jesteś niekarany/-a
 • nie pełnisz innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiadasz przydziału kryzysowego