Ul. Łupaszki w Białymstoku. Wojewoda chce wstrzymać uchwałę, Młodzież Wszechpolska stworzy mural

2019-11-08 8:10 vera
Nazwa ulicy Łupaszki zniknie z osiedla Skorupy
Autor: Magdalena Nazwa ulicy Łupaszki zniknie z osiedla Skorupy

Wojewoda podlaski chce wstrzymać decyzję radnych o zmianie nazwy ulicy mjr Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszko. Z kolei działacze białostockiej Młodzieży Wszechpolskiej zbierają pieniądze na stworzenie muralu przypominającego postać "Łupaszki".

W zeszłym tygodniu białostoccy radni podczas głosowania zdecydowali, że Zygmunt Szendzielarz pseudonim "Łupaszko" nie będzie już dłużej patronem ulicy na osiedlu Skorupy. Za tą zmianą głosowało 13 radnych, 12 było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Ulica ma zmienić nazwę na ul. Podlaską.

Białystok. Ul. Łupaszki zmieni nazwę. Mówi radny Karol Masztalerz:

Okazuje się, że być może nie wszystko jest jeszcze przesądzone. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania czytamy m.in.:

"Natomiast uzasadnienie uchwały, w zakresie w jakim dokonano oceny działań mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”, nie jest w pełni zgodne z potwierdzonymi faktami. Ponadto neguje ustalenia kompetentnych instytucji państwowych m.in. Instytutu Pamięci Narodowej. Podjęcie uchwały w oparciu o niepotwierdzone i jednocześnie krzywdzące zarzuty, stoi również w wyraźnej sprzeczności z zapisami ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2018 r. poz. 276 z późn. zm.), która w preambule stanowi, że kombatantom oraz ofiarom represji należny jest głęboki szacunek wszystkich rodaków oraz szczególna troska i opieka ze strony instytucji państwowych, samorządów terytorialnych i organizacji społecznych."

Oraz:

"Zmiana nazwy ulicy wywiera znaczny i bezpośredni wpływ na powstanie nowych obowiązków prawnych,tj. konieczność dokonania zmian we wszystkich dokumentach zawierających adres zamieszkania oraz obowiązek zawiadamiania o zmianie adresu wszystkich istotnych urzędów i instytucji publicznych. W ocenie organu nadzoru kwestionowana uchwała dotknięta jest wadą uzasadniającą stwierdzenie jej nieważności w późniejszym czasie - z tego względu jej wykonywanie wywołać może ujemne skutki finansowe."

Major Zygmunt Szendzielarz "Łupaszka"  był patronem ulicy od 2018 roku. Patrona wybrali radni Prawa i Sprawiedliwości. "Łupaszko" był żołnierzem Wojska Polskiego i Armii Krajowej, dowódcą V Wileńskiej Brygady AK. Tablica z nazwą kontrowersyjnego patrona kilka razy była zamazywana farbą.

Działacze Młodzieży Wszechpolskiej zorganizowali zbiórkę pieniędzy na stworzenie muralu upamiętniającego postać mjr Zygmunta Szendzielarza.

- Rada Miasta Białegostoku przegłosowała uchwałę, na mocy której ma zostać zniesiony patronat jednej z ulic, która nosi imię majora Zygmunta Szendzielarza “Łupaszki" - czytamy na stronie zrzutki. - W odpowiedzi na tak haniebny gest my, jako stowarzyszenie Młodzież Wszechpolska, nie możemy być bierni.