REKORDOWO niskie bezrobocie w Lublinie. Urząd Pracy z większym budżetem [AUDIO]

2020-01-22 13:32 Bartłomiej Ważny
REKORDOWO niskie bezrobocie w Lublinie. Urząd Pracy z większym budżetem
Autor: pixabay.com/SnapwireSnaps

Mimo rekordowo niskiego bezrobocia, wynoszącego w Lublinie prawie 5 proc., tutejszy Urząd Pracy nie przestaje wspierać osób, które znalezienie pracy nadal mają przed sobą. W tym roku instytucja ma do wykorzystania łącznie ponad 23 miliony złotych, a to o trzy miliony więcej, niż przed rokiem.

To pieniądze przyznane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Będą przeznaczone na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Osoby bezrobotne mogą już składać wnioski na różne sposoby wsparcia.

Wśród propozycji są szkolenia i kursy dla osób młodych, poniżej 30 roku życia. – Planujemy w tym roku przeszkolić prawie 300 osób, które będą mogły uzyskać dzięki temu konkretne kwalifikacje i kompetencje na rynku pracy – wyjaśnia w rozmowie z Radiem ESKA Lublin Monika Różycka-Górska z Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie. – Szkolenia muszą się kończyć egzaminem zewnętrznym, np. egzaminem czeladniczym. Mogą to być kursy spawalnicze, obsługi wózków widłowych czy inne, które dają konkretny dokument. A ten pomaga potem w procesie szukania pracy.

Na pomoc liczyć mogą też pracodawcy. – Zapraszamy również pracodawców, którzy są zainteresowani otrzymaniem refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego czy też otrzymaniem dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego po 50 roku życia – dodaje Różycka-Górska. – Dodatkowo pracodawcy mogą składać wnioski o organizację prac interwencyjnych oraz organizację staży dla osób bezrobotnych.

Na koniec grudnia 2019 r. w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie zarejestrowanych było 9040 osób bezrobotnych. Tak małej liczby osób zarejestrowanych nie odnotowano od ponad 20 lat. Szczegóły wszystkich form wsparcia można znaleźć na stronie muplublin.praca.gov.pl.

Na jaką pomoc mogą liczyć bezrobotni z Lublina? Wyjaśnia Monika Różycka-Górska, z Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie: