Trwa nabór do Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Sprawdź, jak wygląda rekrutacja!

2019-08-13 10:56 Adrian Wójcik
Trwa ndabór do straży granicznej
Autor: NOSG

40 osób ma szansę na pracę, w której będą strzec granic naszego kraju. Nadbużański Oddział Straży Granicznej prowadzi nabór do służby.

Rekrutacja jest podzielona na dwa etapy. Aby wziąć w niej udział, należy spełniać liczne wymagania. Trzeba między innymi mieć polskie obywatelstwo, mieć przynajmniej wykształcenie średnie oraz nieposzlakowaną opinię. Dokumentów nie mogą złożyć osoby, które w przeszłości były karane za przestępstwa.

Po złożeniu dokumentów chętni do służby są zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną, gdzie sprawdzana jest ich wiedza o straży granicznej, motywacja do służby i elokwencja. Następnie czekają ich testy psychologiczne i psychofizjologiczne. Te mają na celu zbadanie predyspozycji intelektualnych i osobowościowych kandydata. Po nich odpada najwięcej osób, co zamyka kandydatom drogę do następnego etapu.

W skład drugiego etapu wchodzą testy sprawnościowe, test z języka obcego, test z wiedzy ogólnej i jeszcze jedna rozmowa kwalifikacyjna. Po ich zaliczeniu kandydatów czekają badania lekarskie. Osoby, które przejdą pomyślnie rekrutację, są kierowane na szkolenia przygotowawcze w jednym z ośrodków Straży Granicznej. Dokumenty można składać w komendzie Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie przy ul. Trubakowskiej 2, w Placówce SG w Białej Podlaskiej przy ul. Dokudowskiej 19 oraz w Grupie Zamiejscowej w Zamościu przy ul. Wyszyńskiego 2. Szczegóły znajdziecie na stronie nadbuzanski.strazgraniczna.pl.