Uprawiali seks na wieży widokowej, sceny zarejestrowała kamerka - Super Express