Kontakt

2018-05-29 7:37

Kontakt

Adres redakcji: ul. Jubilerska 10, 00-939 Warszawa,
tel. 22 515 90 01, fax 22 515 90 10, e‑mail: listy@se.com.pl

Redaktor naczelny – Grzegorz Zasępa, tel. wew. 9100

Zastępcy red.  naczelnego 

Stanisław Drozdowski, tel. wew. 9113, 
Hubert Biskupski,  tel. wew. 9118, 
Marcin Kowalczyk tel. wew. 9117 

Dyrektor artystyczny –  Piotr Dąbrowski, tel. wew. 9114

Opinie – Mirosław Skowron tel. wew. 9171
Polityka – Jarosław Sulikowski, tel. wew. 9170 
Wydarzenia – Jan  Złotorowicz tel. wew. 9180 
Warszawa – Olga Karaban, tel. wew. 9135 
Sport – Andrzej Kostyra, tel. wew. 9261
Gwiazdy – Sławomir Kowalski,  tel. wew. 9121 
Fotoedycja – Andrzej Lange, tel. wew. 9300

Studio graficzne – Rafał Misiun, tel. wew. 9235
Infograficy – Jerzy Frątczak,  tel. wew. 9245 

Red. nacz. se.pl – Bartłomiej Łęczek, tel. wew. 9260 
Red. nacz. wyd. zagranicznych – Magdalena Odziemczyk


Wydawca: ZPR Media S.A., ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa
Prezes – Marcin Gębala
Dyrektor zarządzający – Ewa Lampart, tel. wew.  9100 

Biuro reklamy i ogłoszeń – Warszawa, ul. Dęblińska 6, tel. 22 590  53 41

Dyrektor biura reklamy i ogłoszeń – Anna Sobota, tel. wew. 5392 
Ogłoszenia drobne – tel. 22 590 55 17
Produkcja i dystrybucja –  Małgorzata Kuźma, tel. 22 590 55 81
Program tv – AKPA Polska Press.


Sprzedaż dodatków i kolekcji: tel. 22 590 55 55,
www.sklep.grupazpr.pl


Zamówienia na prenumeratę przyjmują oddziały Ruch S.A., Kolporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,  Garmond Press S.A. oraz niektóre urzędy pocztowe. Redakcja nie zwraca  niezamówionych tekstów oraz zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów  w publikowanych listach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. © Wszystkie prawa zastrzeżone dla Murator S.A. Wszelkie kopiowanie,  powielanie, tłumaczenie lub dokonywanie jakichkolwiek skrótów i  przeróbek bez zgody Wydawcy zabronione.

Najnowsze