QUIZ: Czy to słowo zostało zapisane poprawnie?

2019-08-16 6:00 INO
KSIĄŻKA, SZKOŁA
Autor: East News

Sprawdź swoją wiedzę językową. Odpowiedz na 10 pytań dotyczących poprawnego zapisu słów. Powodzenia!

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

Najnowsze