Tego kierunku studiów nie ma na żadnej innej uczelni w regionie. Wypełnij lukę na rynku pracy!

2020-07-06 12:30 Artykuł Sponsorowany
Tego kierunku studiów nie ma na żadnej innej uczelni w regionie. Wypełnij lukę na rynku pracy!
Autor: materiały prasowe PWSTE w Jarosławiu

18 kierunków kształcenia mają do wyboru kandydaci na studia w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Do listy kierunków dołączyły nowe, utworzone w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku oraz rozmowy z pracodawcami, m.in. kierunek inżynieria mechaniczno-medyczna, którego nie ma na żadnej innej uczelni w regionie!

Jarosławska Uczelnia może pochwalić się już przeszło 20-letnią tradycją. Przez ten czas oferta dydaktyczna ewoluowała w zależności od sytuacji na rynku pracy. Jednak niezmiennie od lat ogromną popularnością cieszą się: pielęgniarstwo, informatyka, geodezja i kartografia, zarządzanie czy bezpieczeństwo wewnętrzne.

– Stale poszerzamy ofertę naszej Uczelni, aby sprostać oczekiwaniom pracodawców. Maturzyści mogą liczyć na ciekawe i przyszłościowe kierunki kształcenia, realizowane pod okiem profesjonalnej kadry – komentuje prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman, Rektor PWSTE w Jarosławiu.

Tego kierunku studiów nie ma na żadnej innej uczelni w regionie. Wypełnij lukę na rynku pracy!
Autor: materiały prasowe PWSTE w Jarosławiu Prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman, Rektor PWSTE w Jarosławiu

PWSTE w Jarosławiu poszerza ofertę dydaktyczną

Podczas tegorocznej rekrutacji debiutują dwie nowe ścieżki kształcenia: inżynieria mechaniczno-medyczna oraz rolnictwo. Choć po obu kierunkach absolwenci otrzymują tytuł inżyniera, na tym podobieństwa się kończą.

– Inżynieria mechaniczno-medyczna łączy nabywanie umiejętności inżynierskich z wiedzą medyczną, dzięki czemu stawia duże wymagania przed kandydatami, ale także stwarza ogromne możliwości dla absolwentów. W programie kształcenia na kierunku Rolnictwo postawiliśmy na nowoczesne podejście do zarządzania gospodarstwem rolnym – dzięki temu kierunek nie jest skierowany wyłącznie do młodych adeptów branży, ale także osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu np. rolnictwa ekologicznego, pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. – dodaje prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman. 

Pierwsi na Podkarpaciu. Tego kierunku nie ma na żadnej uczelni w regionie!

Inżynieria mechaniczno-medyczna to kierunek, którym nie może pochwalić się żadna inna uczelnia w województwie podkarpackim. PWSTE w Jarosławiu jako pierwsza postawiła na kształcenie w tej dziedzinie. Pomysł na utworzenie tego kierunku narodził się po konsultacjach z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

– Wielokrotnie pojawiało się stwierdzenie, iż brakuje fachowców w placówkach służby zdrowia, centrach rehabilitacyjnych oraz firmach produkujących aparaturę medyczną. Kształcenie inżynierów, którzy będą współpracować z lekarzami stosując nowe technologie w diagnostyce i terapii, staje się ważnym celem naszej Uczelni – komentuje dr Anna Baran, Zastępca Dyrektora Instytutu Inżynierii Technicznej.

Ścisła współpraca z placówkami medycznymi i firmami

Jarosławska uczelnia stawia na ścisłą współpracę z placówkami medycznymi i firmami, w których studenci będą realizować sześciomiesięczne praktyki i nabywać nowych umiejętności.

– Nawiązaliśmy współpracę z firmami z branży medycznej, w których brakuje osób posiadających kwalifikacje inżynierskie w zakresie projektowania, wytwarzania oraz obsługi urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych. Jest to więc szansa dla naszych absolwentów na znalezienie pracy w zawodzie tuż po ukończeniu kształcenia – dodaje dr Anna Baran.

Studenci tego kierunku będą mieli do wyboru dwie ścieżki kształcenia:

  • inżynieria komputerowa w medycynie
  • oraz komputerowe wspomaganie projektowania urządzeń rehabilitacyjnych.

A może rolnictwo?

Kierunek rolnictwo adresowany jest do osób interesujących się branżą rolniczą oraz śledzących kierunki jej rozwoju. W programie znalazły się takie zagadnienia jak m.in.:

  • pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
  • podstawy statystyki w naukach rolniczych
  • czy zdobywanie umiejętności praktycznego wykorzystania metod i technik komputerowych.

Absolwenci tego kierunku mogą nie tylko zająć się prowadzeniem własnej działalność, ale są gotowi do podjęcia zatrudnienia w instytucjach i organizacjach zajmujących się obsługą rolnictwa, ochroną środowiska, zakładach przemysłu spożywczego, obrotem handlowym i gospodarczym w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem czy rozwojem obszarów wiejskich. 

Studia magisterskie z podwojoną siłą

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, ale i absolwentów PWSTE w Jarosławiu, Uczelnia podjęła starania o rozszerzeniu oferty studiów magisterskich. Dzięki temu, już od przyszłego roku studia II stopnia będzie można rozpocząć na takich kierunkach jak:

  • Administracja,
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • oraz Praca socjalna

– Rozszerzenie oferty o kolejne kierunki na studiach II stopnia jest naturalnym procesem – tego oczekują nasi studenci, absolwenci oraz pracodawcy. W tym roku otworzyliśmy możliwość kontynuacji kształcenia na aż 6 kierunkach, co oznacza podwojenie ubiegłorocznej oferty. Można śmiało stwierdzić, że PWSTE w Jarosławiu rośnie w siłę – komentuje Rektor Krzysztof Rejman.

Tego kierunku studiów nie ma na żadnej innej podkarpackiej uczelni. Wypełnij lukę na rynku pracy!
Autor: materiały prasowe PWSTE w Jarosławiu

Wysoka jakość nauczania

Ulepszanie oferty dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu idzie w parze z jakością nauczania. Ostatni rok to wiele nowych inwestycji – a na studentów od nowego roku akademickiego już czekają kolejne w pełni wyposażone laboratoria i nowoczesny sprzęt. Jarosławska uczelnia niezmiennie udowadnia, że jako państwowa wyższa szkoła zawodowa wyznacza kierunki rozwoju tego typu uczelni w Polsce.

Zobacz więcej: pwste.edu.pl/

Artykuł Sponsorowany