Dodatek aktywizacyjny 2023. Kto dostanie 600 zł?

i

Autor: Pixabay

Finanse

600 zł dodatku aktywizacyjnego po znalezieniu pracy. Jakie są wymagania? Sprawdź szczegóły!

2023-05-25 18:15

To świetna informacja dla osób, które właśnie znalazły pracę. Każdy taki szczęśliwiec może złożyć wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego w wysokości 600 zł. Aby otrzymać pieniądze należy jednak spełnić określone wymagania.

Osoby bezrobotne, które znajdą pracę, mogą wnioskować o przyznanie dodatku aktywizacyjnego. Czym jest taki dodatek? W założeniu formą zachęty do podjęcia pracy zawodowej. 

Komu należy się dodatek aktywizacyjny?

O dodatek aktywizacyjny może wnioskować osoba, która pobiera zasiłek dla bezrobotnych i samodzielnie znajdzie pracę, a także osoba skierowana do pracy przez PUP, ale tylko przy niepełnym wymiarze pracy i wynagrodzeniu poniżej minimalnej krajowej.

Co wyklucza przyznanie dodatku?

  • Przebywanie na urlopie bezpłatnym
  • Skierowanie do robót publicznych, prac interwencyjnych lub na stanowisko, którego koszty doposażenia lub wyposażenia zostały sfinansowane przez Fundusz Pracy
  • Podjęcie pracy zarobkowej za granicą lub zatrudnienie przez pracodawcę zagranicznego
  • Praca u pracodawcy, który zatrudniał osobę przed jej zarejestrowaniem jako bezrobotnej

Okres wypłacania zależy od tego, czy praca podjęta została samodzielnie, czy też nie

„Wysokość dodatku aktywizacyjnego stanowi połowę wartości zasiłku dla bezrobotnych, czyli obecnie 652,10 złotych netto. Kwota ta może być jednak mniejsza, gdyż jej wysokość uzależniona jest od decyzji starosty.

Maksymalny okres pobierania dodatku aktywizacyjnego zależy od tego czy pracę podjęliśmy samodzielnie, czy też po skierowaniu przez PUP. Co istotne, po przerwaniu zatrudnienia wstrzymane zostaną także dopłaty aktywizacyjne" - czytamy na portalu zielonalinia.gov.pl

Świadczenie może być wypłacane przez:

  • Połowę okresu, w którym przysługiwałby zasiłek (w przypadku osób, które same znalazły pracę)
  • Cały okres, w którym przysługiwałby zasiłek (w przypadku osób, które zostały skierowane do pracy przez urząd)

Dodatek aktywizacyjny przysługuje po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej oraz wysokości osiąganego wynagrodzenia, od dnia złożenia wniosku w urzędzie pracy.

Wzór wniosku o przyznanie dodatku aktywizacyjnego można znaleźć na stronach internetowych urzędów pracy. 

Dokument można złożyć bezpośrednio w PUP, przesłać pocztą lub za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. 

Wiadomości ze Śląska

i

Autor: Eska Link: https://www.eska.pl/slaskie/
Źródło: 600 zł dodatku aktywizacyjnego po znalezieniu pracy. Jakie są wymagania? Sprawdź szczegóły!
Nasi Partnerzy polecają